Éves lapzárta: Takáts József

A szerk.

Év végéhez közeledve rövid visszatekintésre kértük néhány szerzőnket. Negyedik válaszadónk: Takáts József.

Takáts József írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

Mely szövegeket emelnéd ki a Jelenkor idén megjelent szépirodalmi publikációi közül?

Az általam olvasott legjobb novellát Tóth Krisztina írta (Megint büdös a víz, októberben): nagyszerű írás. A jó novella azon múlik, azt hiszem, hogy megfelelő-e a kimondott és kimondatlan dolgok aránya. E novella esetében ez az arány mintaszerű. De emlékezetes, kiváló novella volt a Karátson Endréé is, a Párbeszéd (március). Nagyra becsülöm Karátsonnak a magyar irodalomban ritka írásmódját. 

Az általam olvasott legjobb fordított novellát Amy Hempel írta, Sári B. László fordította, a címe: A temetőben, ahol Al Jolson nyugszik. Szerintem így kell fordításokat közölni folyóiratban: rövid, lényegre törő kommentárral. Szerencsés eset, amikor a fordító egyben a téma (az amerikai minimalista próza) szakértője is.

Olvastam jó regényrészleteket is, de e szövegfajtát nehéz megítélni: mégiscsak részletek.

 

Mit tartasz az év legfontosabb értekező szövegének (kritika, esszé, tanulmány) folyóiratunkban?

Nagy kedvelője vagyok Lábass Endre angol tárgyú, antikvárius jellegű, különös esszéinek, amelyeket már évek óta közöl a Jelenkor. A májusi számban jelent meg például a Sellőtánc és korallbörtön (Fegyencgyarmat Ausztráliában). Lábass esszéinek egyedisége talán abban rejlik, hogy nem tudósként, hanem (kissé mániákus) gyűjtőként beszél talált témáiról.

A szaktanulmányok közül talán Schein Gábor Psychéről (és elemzéseiről) írott dolgozatát emelném ki. A mű is fontos, az elemzési szempont is, a korábbi feminista elemzések határozott bírálata is.

A kritikák közül kettőre emlékszem igazán: Bazsányi Sándortól A Krasznahorkai-vírus című bírálatra (július-augusztus), és Keresztesi Józseftől a Kemény István kötetéről írottra (május). Az előbbi elismerésnek és elemi fenntartásoknak bonyolult, tetszetős szőttese, profi kézre vall. Az utóbbi pedig, különösen utolsó oldalain – Bagi Zsolttal vitázva – fontos kérdéseket tárgyal: humanizmus-rehabilitációjával például mélyen egyetértek.

Nagyszerűek voltak a Balassa Péterről közölt beszélgetések (Beck Andrással, Szilágyi Ákossal – a nyári, illetve a szeptemberi számban). Az ilyesfajta interjú igazi folyóirat-műfaj, s Balassa kiemelkedő szerzője volt egykor e folyóiratnak, ezért is olvastam örömmel e beszélgetéseket éppen itt.

 

Az "Éves lapzárta" rovat korábbi válaszadói:

Keresztesi József >>

Vörös István >>

Deczki Sarolta >>

2013-12-28 16:00:00