közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági beszámoló a Jelenkor Alapítvány 2016. évi tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

A Jelenkor Alapítvány fő tevékenységét az alapító okiratnak megfelelően a Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat megjelentetése képezte, amely 2016-ban 59. évfolyamát teljesítette. A folyóirat előállításának költségeit a Jelenkor Alapítvány főként a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert, valamint az EMMI-től igényelt – és ugyancsak az NKA-n keresztül folyósított – összegből, továbbá Pécs Megyei Jogú Város támogatásából és a lapárbevételből, illetve néhány más forrásból fedezte.

         A Jelenkor folyóiratnak ez évben is 11 lapszáma jelent meg, a július-augusztusi a hagyományoknak megfelelően összevontan látott napvilágot. Az évfolyam terjedelme az éves tartalomjegyzék mellékletével (16 oldal) együtt ez évben 1460 oldal, amely meghaladja a 91 nyomdai ívet. Az egyes lapszámok átlagos terjedelme tehát meghaladja a 8 ívet.

         A nyomtatott példányok száma összesen 12100 darab évente. Az értékesített példányok száma 7500 darab volt 2015-ben, ez 2016-ra 7800 darabra emelkedett. Az ingyenesen átadott példányok száma mintegy 1200 darab volt (havonta ebből szerzői tiszteletpéldány kb. 25 db, szerkesztő bizottság és lapcsere más folyóiratokkal 30 db, Balassi Intézeten keresztül a külhoni magyar intézetekbe 17 db, OSZK 6 db, EMMI 1 db, NKA 2 db; a többi: iskolai, irodalmi versenyek, egyetemi OTDK, hazai és külföldi lapbemutatók, egyéb irodalmi rendezvények, fesztiválok). Remittenda: 3100 darab. 2016-ban a Jelenkor példányonkénti fogyasztói ára 880 forint volt. Az átlagos oldalszám (a mellékleteket is számítva) mintegy 128 oldal számonként ez évben. Egy nyomtatott példány bekerülési költsége (összes tényleges költség / megjelent lapok száma évente) 2016-ban: kb. 2400 forint.

         A 2016-os évben – az utóbbi években megszokott módon – két főt tett ki a szerkesztőség főállású munkatársainak száma: a főszerkesztő Ágoston Zoltán mellett csak a szerkesztőségi titkár, Kozma Gyöngyi áll ilyen fajta jogviszonyban az alapítvánnyal. A két irodalmi szerkesztő, Szolláth Dávid és Görföl Balázs, a képzőművészeti rovatot gondozó Várkonyi György, valamint a tördelőszerkesztő, Kiss Tibor Noé vállalkozóként, illetve megbízásos jogviszony keretében végezte munkáját. A folyóirat online verziójának munkálataiban Mohácsi Balázs ugyancsak megbízásos jogviszonyban vett részt. 2014-ben az alapítvány a TÁMOP pályázat keretében támogatást nyert pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatására, akik a lap alapításától (1958) kezdve a teljes megjelent anyag digitalizálását elvégezték, melynek eredményeként a Jelenkor végül online archívumában minden publikált írást ingyenesen elérhetővé tesz az olvasóközönség számára. (E folyamat elkezdődött, ötéves intervallumokban, egy-egy kommentár kíséretében kerülnek föl az évfolyamok a Jelenkor honlapjára.) A szerkesztő bizottság tagjai – főmunkatárs Bertók László, tagok: Csuhai István, Havasréti József, Keresztesi József, Parti Nagy Lajos, Takáts József, Thomka Beáta, Tolnai Ottó – anyagi juttatás nélkül végzik munkájukat.

         A folyóirat szerkesztősége továbbra is a pécsi Széchenyi téren, a Művészetek és Irodalom Háza épületében működik, 2016 májusától bérleti díjat fizet a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-nek.

         A Jelenkor folyóirat 2016-os évfolyamának publikációi megtalálhatók a lap honlapján (www.jelenkor.net).

        

 

A Jelenkor 2016-ban is számos irodalmi rendezvényt bonyolított le sikerrel, köztük Röhrig Géza pécsi támogatói estjét, amelynek bevételét a szerkesztőség a lap működési költségeire fordította. A folyóirat egyéb tevékenységéről szólva a kötetbemutatók, ankétok sorából kiemelendők az Ördögkatlan fesztivál programjába illeszkedő rendezvényeink. A Jelenkor fiatal munkatársai által indított pécsi kritikai beszélgetéssorozat, a „Kritikai szalon”, amely szépirodalmi műveket elemez, ez évben is folytatódott.

 

 

Az alapítvány adatai:

 

A szervezet neve: Jelenkor Alapítvány

 

Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.

 

Képviseli: Ágoston Zoltán

 

Adószáma: 18308884-2-02

 

Alapítás dátuma: 1996. 06.24.

 

Baranya Megyei Cégbíróság P.K.60.141/1996/18.

 

Jogállása: közhasznú alapítvány

 

Tb. törzsszáma:45883-0

 

Statisztikai számjele: 18308884-9133-569-02

 

A Jelenkor Alapítványt a Baranya Megyei Önkormányzat saját intézményén, a Művészetek Házán keresztül 1996-ban alapította. Az alapító képviselője 2011. április 15-ig Kőhalmi Andrea, a Művészetek és Irodalom Háza igazgatója volt. Ekkor az alapító intézményt a Baranya Megyei Önkormányzat jogutód nélkül megszüntette. Ezzel az alapítói jogok a Pécsi Törvényszékhez kerültek.

 

Az alapítvány irányító testülete a kuratórium.

 

 

 

Az alapítvány tisztségviselői:

 

 Kiss Endre, a kuratórium elnöke, 7627 Pécs, Avar utca 21.

 Ágoston Zoltán kuratóriumi titkár, 7623 Pécs, Rét utca 31.

 

A kuratórium tagjai:

 

 Bertók László, 7621 Pécs, Király utca 19-21.

 dr. Müller Péter, Mezőszél u.13.

 Pinczehelyi Sándor, 7621 Pécs, Király u. 29-31.

 Parti Nagy Lajos, 1137 Budapest, Katona J. u. 9-11.

 dr. Thomka Beáta, 7633 Pécs, Jedlik Ányos u. 1/b.

 

 

 

A felügyelő bizottság tagjai:

 

1. dr. Berke Gyula elnök

 

2. Tormási Emese

 

3. Várkonyi György

 

 

 

 

A költségvetésből kapott cél szerinti juttatások és azok felhasználása:

 

 

Nemzeti Kulturális Alap: 18.673.100 Ft – papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzői és szerkesztői honoráriumokra

 

TÁMOP: 999.962 Ft – fiatal munkanélküliek foglalkoztatására, a Jelenkor folyóirat 1958 óta megjelent lapszámainak digitalizálására

 

Pécs MJV Önkormányzata: 2.500.000 Ft – működési költségekre, továbbá rendezvényekre

 

 

 

Nem költségvetési forrásból származó támogatások:

 

Literarne Informacne Centrum, Szlovákia – 462.820 Ft – a Budapesti Könyvfesztivál alkalmára kiadott szlovák vendégblokk támogatására

 

Magánszemélyek, illetve gazdasági társaságok támogatása: 140.320 Ft

 

Magánszemélyek adójából (1%) származó támogatás: 112.732 Ft

 

 

Lapár- és hirdetési bevétel (ÁFA-val):

 

                                                                  5.539.899 Ft

A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2016-ban:

 

A Jelenkor Alapítvány titkára 210.000 Ft/hó munkabérben, illetve 25.000 Ft/hó gépkocsihasználat-térítésben részesült. A kuratórium és a FEB tagjai nem részesültek díjazásban.