Impresszum

 

A weboldal impresszuma

Főszerkesztő
Ágoston Zoltán

Felelős szerkesztő
Kiss Tibor Noé

Szerkesztők
Görföl Balázs, Mohácsi Balázs, Szolláth Dávid

e-mail: jelenkorweb@gmail.com
 

A Jelenkor Online korábbi szerkesztői, akik a TÁMOP-pályázatban részt véve a folyóirat 58 évfolyamát archiválták:
Bozsoki Petra, Etlinger Mihály, Márjánovics Diána, Nell Csilla, Takács Dóra Katalin, Vilmos Eszter

 

 

A folyóirat impresszuma

Főszerkesztő
ÁGOSTON ZOLTÁN
*

Szerkesztő
GÖRFÖL BALÁZS, SZOLLÁTH DÁVID, VÁRKONYI GYÖRGY (képzőművészet)

Tördelőszerkesztő
KISS TIBOR NOÉ

Szerkesztőségi titkár
KOZMA GYÖNGYI

*

A szerkesztőség munkatársai

BERTÓK LÁSZLÓ
főmunkatárs

CSUHAI ISTVÁN, HAVASRÉTI JÓZSEF, KERESZTESI JÓZSEF
PARTI NAGY LAJOS, TAKÁTS JÓZSEF, THOMKA BEÁTA, TOLNAI OTTÓ
*
Szerkesztőség: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.
Telefon (üzenetrögzítő is) és telefax: 72/310-673, 215-305, 510-752, 510-753.
e-mail: jelenkor58@gmail.com
 

Arra kérjük a folyóiratunkban még nem publikált szerzőket, hogy közlésre szánt műveiket kinyomtatva, postai úton juttassák el a szerkesztőség címére. Az elfogadott kéziratok szerzőit a küldeményhez mellékelt válaszborítékban vagy a megadott e-mail címen értesítjük. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


Kiadja a Jelenkor Alapítvány
(Pécs, Széchenyi tér 7-8. Telefon: 72/310-673),
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával.
Felelős kiadó: dr. Hargitai János, a kuratórium elnöke.
Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, (tel.: 06 80/444-444; fax: 06 1 303-3440; e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu), valamint közvetlenül vagy levélben kért postautalványon a szerkesztőség címén.
Előfizetési díj félévre 5100,- Ft, egy évre belföldre 9350,- Ft,
a Magyar Posta Rt.-nél külföldre: az aktuális díjszabás szerint.
Megjelenik havonként.
A szedés és a tördelés a Jelenkor szerkesztőségében készült.
Nyomtatta a Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécsett.
Index: 25-906, ISSN 0447-6425