A Repülő szőnyegből

G. István László  vers, 2014, 57. évfolyam, 5. szám, 518. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

A Repülő szőnyegből

 

161. Kései áldás – öreg Csokonai verse

(ghazal – ramal sorokból[1])

 

Vajha forgószél lehetnék: együtemben százfelé szór,

s visszakerget mindenünnen. Húz a hangja, s elfelé tol,

lángja nincsen, mégis éget, illatát a lelkem érzi,

fénye mint a csillagokról csillagokra, záporokról

záporokra zuhogó víz, zuhogó fény – felkaristol.

Öregember feje fénylik: semmi szégyen nem kerülget.

Helga néz most, Helga csábít, megkeresztel, mint az égbolt

új tavasszal, záporokkal. Hogy a sírban, ha kifekszem,

új tavasz vár, nem reméltem. Szép előleg: szeme két folt.

 

 

162. Helgához – az öreg Csokonai verse

(ghazal – hazadzs sorokból)

 

Milyen kő az? Bedobhatod. De nem lenne elégtétel.

Milyen kő az, ha úgy csobban, ha kút sincsen? Egész éjjel

a mélységben az örvénylés alábbrántja, körülfolyja...

de nem kell kút, elég ha te elég hosszan belénézel:

ha nézésed fegyőr-lángja, ha féltékeny törődésed

beforgatja, bemozgatja: ha múltjában halottnézel –

Te csókot látsz, de rég csattant, halott kezek cirógattak,

te nem bocsáthatod meg azt. Az élő súly – amit szégyelsz.

Ha kő lettem – zuhanni kell. Tenélküled hová essek?

Ne múltam nézd, ha itt vagyok. Maradj, Helga. Ne menj még el.

 

163. Bordal

(rubái[2])

 

Bort ittam az éjjel: pirosan vert szivemen.

Borban van a nincsen: de piroslott szivemen.

Nincs más, csak a bor van: van a nincsen, van a van.

Borban csak a nincs van: ül a fészkén, szivemen.

 

 

164. Egy sötét archoz

(mutakaríb[3])

 

Sötétebb a tűz, mint a víz, mint az ég –

ahogy lobban őrlángja, már bontja szét.

Ha éjjel takarhat, ne fedjen be Nap.

Sötétebb az arcod, ha tűz látja csak.

 

 

165. A brazil diszkótűz

(slóka[4])

 

Tűz nyalta szét az ajtót, és füstfüggönnyel takarta be

sok száz kamasz fiú vállát, sok száz kamasz leány kezét.

Zsugorodik a tér, hogyha Agni[5] tombol, megéhezik,

csontig rágja, utána meg porrá őrli, amit hagyott.

Vigasztalni hamis szólam, kétségbe esni színpadi.

Főnixet emlegetnünk kár, ízléstelen a bánatot

megörökítenünk: inkább hallgasson el a slóka is.

 

 

166. Költő a múzsához

(indravadzsra[6])

 

Nekem nem asszony: csak a Hold szül embert.

Több hónapot vár, hasa árka fénylik,

az égre szülné, folyik át ezüstje.

Fel nem nevelné: a tejútra hagyja.

 

Szoptatni nem kell: elesége bánat.

Szeretni nem kell: vakon ég a füstje.

Temetni nem kell: örökéletű lesz –

emlékezetből kifeszítve ágya.

 

 

167. Virágének

(vaszintatilaká[7])

 

Táncolj, virág, azok a szirmok azért születtek,

hogy szélbe szórd, amit a táncod alatt kiszórhatsz.

Hullt már szirom fekete földre, alatta fekszem,

küld fel sziromszavad az égre, repülj fel érte.

 

 

168. Első csók

(árjá[8])

 

Édes lehelete tárkony,

feliszod, csak a foga látszik, gurul el a gyöngy,

belédharapja a lelkét,

sóhaja odasimul az ibolyához,

 

lehúz haja, vigyázz, csupaszon is

elönti testét. Mint a tavaszi fénytől

fázó fecskemadártoll,

búcsúzz el leheletétől már –

 

 

169. A halottak ideje

(rímes ganavritta heptameter[9])

 

Mire vársz? Nem szól fülemüle, csak a fül cseng, a madárszó hallgat.

Visszhang települ a testbe a tájból: azt hiszi, új teret adhat.

Mire jut a fülemüle, a madárszó? A tavasz csak a testnek a vére.

A halottaknak az évszak csobogás: forgat a víz, de mivégre?

 

[1]     A ghazal perzsa versmérték, korábbi arab verssorokból építkező forma. A ramal sor xυ–x|xυ–x|xυ–x|xυ–x 16 szótagos, négy egyforma poliritmikus versláb kapcsolata. Az eredeti arab verselésben ezek további hangsúlyviszonyokkal bonyolódtak még. A perzsa költészetben már egyértelmű a tiszta időmérték. A hazadzs sor υ–xx|υ–xx|υ–xx|υ–xx verslábakat fűzi hasonlóképp össze. Az arabban monorímes forma a perzsában aaxaxaxaxa… rímstruktúrájú lesz. Az első versben a páros rím egy helyen menet közben is újra előfordul. Háfiz kedvelt versformája. García Lorca gházeljei azonban nem a formára utalnak – a spanyol költő szerelmes vers jelentésben használja a kifejezést. A „kései Csokonai-versek” szimultánok – négy ütemű 16-os ütemkapcsolatos versként is olvashatók. Az ütemkapcsolat egyedül a „te nem bocsáthatod meg azt” sorban törik meg.

[2]     Perzsa forma: Omar Khajjam kedvenc versformája. Képlete: – –υυ|– –υυ|– –υυ|- ahol a második versláb helyett kettős trocheus, a harmadik helyén pedig molosszus (– – –) is állhat. Ezúttal nem használtam helyettesítő lábakat. A négy soros strófák rímképlete aaxa, ahol az „a” sokszor önrím.

[3]     Firdauszi Királyok könyvének négy soros versformája, perzsa mérték. Képlete: υ– –υ– –υ– –υ–, rímképlete aabb.

[4]     Óind mérték: a két szanszkrit eposz, a Ramajana és a Mahabharata formája. Képlete: xxxxυ– –x
||xxxxυ–υx. Az xxxx lehetőleg ne legyen kettős jambus.

[5]     A tűz istene. Három alakban létezik: az égen mint Nap, a légben mint villám és a földön mint tűz. Ő közvetíti az áldozatot az istenek és az emberek között. „Hétnyelvűnek” is nevezik, mert hét nyelvvel képzelték el, ezekkel nyalja fel az áldozati vajat. (Vekerdi József jegyzete)

[6]     Az óind aksaravritta vagy vanavritta verselés egyik mértéke. A sorok elején és végén állhat közömbös szótag, de a sorok belsejében csak egyetlen lehetőség van a szótagok időmértékére. A négy soros strófák sorainak képlete x–υ– –υυ–υ–x.

[7]     Az óind aksaravritta vagy vanavritta verselés másik fontos mértéke, Kaliásza használja sokat. Képlete: – –υ–υυυ–υυυυ–x

[8]     A ganavritta verselés négy soros strófákba rendeződő változatos formája. Az első és a harmadik sor három lábú, mindegyik szabadon négy morás: azaz daktilusz, anapesztus, spondeusz, prokeleuzmaikus és amphibrachisz is lehet. A második sor ötödféllábas, az első négy láb szabad négymorás, utána zárószótag következik. A negyedik sor szintén ötödféllábas, de a harmadik láb helyén egyetlen rövid szótag áll.

[9]     Hét lábból felépülő sorok, a lábak négy morásak (amphibrachisz kivételével szabadon választhatók). A sorok zárólábai spondeuszok. Páros rímekkel csengenek össze. Dzsajadéva Gitagovindája íródott ebben a formában – Weöres Sándor ültette át magyarra.