John Ashbery-felolvasóest

A szerk.

A nemrég elhunyt John Ashberyre előadással és felolvasással emlékeznek az ELTE-n.

Kilencvenéves korában, 2017. szeptember 3-án elhunyt John Ashbery, a kortárs amerikai költészet világirodalmi rangú képviselője, a New York School Poets egyik legfontosabb, legtöbbet hivatkozott tagja. Ez a szomorú aktualitás hívta életre a John Ashbery-felolvasóest ötletét, mely jó alkalmat kínál a költőre való emlékezésre, költészetének felmérésére és értékelésére, és – mindenekelőtt – Ashbery szélesebb körben való megismertetésére. 
 
Az Ashbery-életmű súlyához képest talán kevésbé volt hivatkozási pontja az elmúlt évtizedek magyar költői közbeszédének. A kortárs világlíra jelentős képviselői közül őt talán kevésbé fogadta örök barátnak a magyar irodalom, noha övezte áldozatos műfordítói figyelem, a magyarul megjelenő amerikai költészeti antológiák elképzelhetetlenek voltak nélküle. Ez az érdeklődés az utóbbi időben, nem kis részben a fiatalabb költői generációnak köszönhetően fokozódni látszik: a 2017. februári Tiszatájban megjelent Krusovszky Dénes és Lanczkor Gábor fordításában leghíresebb verse, az Önarckép konvex tükörben, és számos versfordítás látott napvilágot az elmúlt hónapokban is. Ez a tendencia optimizmusra ad okot, és talán egészen egy magyar Ashbery-kötet megjelenéséig is elvezet. (Októberi lapszámában Mohácsi Balázs műfordításában a Jelenkor is közölt egy rövid Ashbery-blokkot.)
 
Az emlékesten Bollobás Enikő az ELTE Amerikanisztika Tanszékének professzora tart bevezető előadást. Azt követően szabad, a közönség számára is nyitott felolvasás következik. Bárki magával hozhatja kedvenc Ashbery-versét vagy -versrészletét magyarul vagy angolul. A szervezők, Fehér Renátó, Petrák Fanni és Szatmári Zsófia (az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatói) várnak minden érdeklődőt.
 
 
2017-10-19 15:00:00