A fekete sokszínűsége

Michel Pastoureau: A fekete: Egy szín története

Lakner Sára

Kulturális ismeretterjesztés a fekete színről. Művészettörténeti kutatómunka és szórakoztató irodalom között félúton.

 

A francia történész, Michel Pastoureau könyve a fekete szín társadalmi szerepét vizsgálja a különböző történeti korokon át, kezdve a Bibliától egészen napjaink öltözködéséig. Habár a mű néhol kitekint a nyugati kultúrkörből, alapvetően Európa vizsgálódásának színtere.

A fejezetek öt tematikus és időrendi egységbe rendeződnek. Ezek az adott korszak színhasználatát és a fekete színhez kapcsolódó tudatos és tudattalan képzettársításait elemzik, megkülönböztetve a társadalmi különbségekből eredő eltérő asszociációkat. Azáltal, hogy a könyv a fekete színskálában elfoglalt helyét újra és újra megvizsgálja, sok információt és érdekességet szolgáltat a többi színről is.

Ahogy a keresztény vallás befolyásolta az európai ember gondolkodásmódját és világnézetét, úgy határozta meg a fekete színről alkotott asszociációkat is. Egyrészt a halál és az ördög szimbólumának választotta, másrészt az egyszerűség és az erkölcsösség fogalmait társítva hozzá először az egyház, majd a nemesség kedvelt színévé tette az öltözködés területén.

A mű választott színének széles körű megjelenési formáival foglalkozik, ilyenek a textíliák festésének módszerei és alapanyagai; a fekete állatokról kialakult mítoszok a különböző kultúrákban; a sötét bőr ábrázolásának változó szimbolikája; az a sokszor tárgyalt kérdés, hogy szín-e egyáltalán a fekete; divatossá válásának okai bizonyos korokban vagy jelentéstulajdonításai napjainkban.

A könyv témájánál fogva gazdag illusztrációt kíván meg. Ez jórészt teljesül is, bár a rengeteg példa miatt az olvasónak így is óhatatlanul hiányérzete támad.

A könyv mindazok számára élvezetes olvasmány lehet, akik a fekete szín köznapi életben és gondolatvilágban elfoglalt helyének, szerepének történetére kíváncsiak, és nem ragaszkodnak feltétlenül a téma tudományos mélységű feldolgozásához.

 

 

2013-08-15 08:00:00