Életleírás

Peter Handke

A szüleinek öröme telt benne, és mindent meg is tettek azért, hogy rendes ember váljék belőle. – Peter Handke írását közöljük Weiss János fordításában.

Handke, Peter írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

 

Mit használ az embernek,
ha a lelkében gyarapodik,
a világgal szemben azonban kárt vall?

 

Isten a világ fényességét a december 24-éről 25-ére virradó éjszakán pillantotta meg.

Isten anyja Istent pólyába fektette. Aztán egy szamár hátán menekült Egyiptomba. Amikor a tettei elévültek, visszatért a szülőföldjére, mert úgy gondolta, hogy ez az a hely, ahol mindenki a legjobban boldogulhat. Csendben nőtt fel, és gyarapodott években és jóságban. Szenvedett a világ állapota miatt. A szüleinek öröme telt benne, és mindent meg is tettek azért, hogy rendes ember váljék belőle.

Így néhány iskolában eltöltött év után kitanulta az ácsmesterséget. És aztán, amikor eljött az ideje, az apja nagy bosszúságára, a karjait az ölébe ejtette.

Kilépett az elrejtettségből. Már semmi sem tartotta Názáretben. Útnak indult, és hirdette, hogy közel van az Isten országa.

Csodákat is művelt.

A lakodalmakon gondoskodott a szórakozásról. Néha ördögöket is űzött. Egy sertéstenyésztőt így megfosztott a vagyonától. Jeruzsálemben egy nap megakadályozta a szabályos pénzforgalmat. Általában nem törődött a gyülekezési tilalommal, gyakran beszélt a szabad ég alatt. Az unatkozó tömegből néhányan követni kezdték. Egyébként általában süket füleknek prédikált.

Ahogy később a vád megfogalmazta, a népet megpróbálta fellázítani a felsőbbséggel szemben, mivel azt a látszatot keltette, hogy ő a vágyott megváltó. Ugyanakkor Isten nem volt embertelen. A légynek se ártott. És senkinek még a haja szálát se görbítette meg.

Nem kerülte az embereket. Eltekintve a nagyot mondásra való hajlamától, alapjában véve ártalmatlan volt.

Mindenesetre Istent néhányan jobbnak tartották, mint a semmit. A többség azonban semmibe se vette.

Az időszámítás utáni harmincas vagy harminckilences esztendő nagypéntekjén egy nem egészen kifogástalan eljárás után keresztre feszítették.

Még hét szót mondott.

Délután három óra és napos idő volt, amikor kilehelte a lelkét.

Ugyanebben az időben, Jeruzsálemben, közepes erősségű földrengést észleltek. Az anyagi kár nem volt jelentős.

 

Fordította: Weiss János

(Fotó: kleinezeitung.at)

2015-12-23 15:35:00