Szerzőink

Zeke Gyula

1956

Író, történész.

Zelei Dávid

1985

Irodalomkritikus, történész, Budapesten él.

Zelei Miklós

1948

Költő, író, újságíró.

Zelk Zoltán

1906–1981

József Attila-díjas költő, prózaíró.

Zelki János

1949

Költő, szerkesztő, Budapesten él.

Zeller Anna Eszter

1985

A PTE BTK Filozófia Doktori Iskola hallgatója, Budapesten él.

Zemljič, Helena

1995

Szlovén költő.

Zemplén Gábor

1973

A BME GTK Filozófia és Tudománytörténet tanszékének oktatója.

Zilahi Anna

1990

Költő, Bécsben és Pécsett él.

Žmegač, Viktor

1929

Horvát germanista, irodalom- és kultúrtörténész, Zágrábban él.

Zoltán Gábor

1960

Író, rendező, Budapesten él.

Zorko, Lučka

1981

Szlovén költő, Mariborban él.

Zsadányi Edit

1965

Irodalomtörténész, az ELTE-BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék oktatója.

Zsák Judit

1976

A PTE TTK egyetemi tanársegéde és PhD-hallgatója, Pécsett él.

Zsembery Borbála

1987

Író, kritikus, Budapesten él.

Zsigmondi Barna

1935

Kutató, Budapesten él.

Zsille Gábor

1972

Költő, műfordító, szerkesztő, Budapesten él.

Zsótér Sándor

1961

Dramaturg, színész, színházi rendező, Budapesten él.

Žucha, Ivan

Prózaíró, pszichiáter.

Zuh Deodáth

1982

Filozófiatörténész, az MTA BTK Filozófiai Intézetének posztdoktori kutatója, Budapesten él.