Borbély Szilárd utolsó, hagyatékban maradt verskéziratai elé

A közreadó kommentárja

Száz Pál

Hatvanéves lenne Borbély Szilárd. A Jelenkor novemberi lapszáma a szerző eddig ismeretlen verstöredékeit közli. Ezúttal a közreadó Száz Pál kommentárja olvasható.

Száz Pál írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

El kellene beszélni annak történetét, miként került elő a költő utolsó kézirata.

A nyári hőség egyre fülledtebbé válik, ahogy növekszenek a viharfelhők. Nem akar esni, már a nap is lement, a szobát megüli a homály. A monitor fénye egyre élesebb, miközben a 2014. február 19-én elhunyt Borbély Szilárd digitális hagyatékát böngésszük özvegyével, Mészáros Ágnessel. Ekkor, az órákig húzódó kutatás végén találjuk meg hagyatékában a furcsa, 000 címet viselő mappát. Ez a „gyorsan beírok valamit” cím nem jellemző, az Ágnes által a költő különféle számítógépeiről, pendrive-jairól összegyűjtött anyagok rendszerető módon voltak elrendezve, csak néha fordult elő ilyen jelzésszerű cím. Sorban nyitjuk meg a fájlokat, nem lehet nem olvasni sorról sorra a szövegeiket, s gyorsan világossá válik: a legutolsó kéziratokat tartalmazza a mappa. Mire végigolvassuk a sorokat, a Modenapark felett ólmos lesz a levegő: sűrű és nehéz. Felvillan egy sor élesen a monitoron: „Feleségem táblagépének / fénye vetül a szememre. Akkor még nem rég / aludhattam el, gondolom”, olvassuk párhuzamosan a sorokat Ágnessel, majd ezen a soron fut zátonyra a tekintetem: „Halott / szeretnék lenni, ha kívánni lehet még”.

Talán így lehetne, de az elbeszélést az idő folyamán máshogy és máshogy ismételjük meg. Főleg az események óta adódó fejlemények tükrében – hiszen ekkor még nem tudom pontosan, mit is találtunk meg valójában.

A 000 jelzetű mappa több olyan Word-fájlt tartalmazott, amelyen a szerző élete utolsó időszakában dolgozhatott: az utolsó mentések mindegyik fájl esetében 2013 októberére és novemberére esnek. Minden valószínűség szerint november végén egy számítógépre mentette le az anyagokat, mégpedig Bécsben, ahol 2013 nyarától feleségével és lányaival műfordítói ösztöndíjasként élt. Mészáros Ágnes elmondása szerint a pendrive-járól, ami azokat a szövegeket tartalmazta, amelyeken éppen dolgozott, időről időre biztonsági mentéseket végzett. Nem állíthatjuk ugyan, hogy a költő 2013. november végétől halála napjáig, 2014. február 19-éig nem írt semmit, de a (digitális) hagyaték mai ismeretének tükrében kijelenthető, hogy a 000 című mappa a költői életmű utolsó fennmaradt sorait tartalmazza. Kicsi a valószínűsége annak, hogy ebben az időszakban írt volna további verseket, ekkoriban ugyanis Borbély teljes erőbedobással a Csokonai költészetéről szóló habilitációs dolgozatán munkálkodott, amelyet 2014 januárjában be is nyújtott a Debreceni Egyetemen.

Néhány szöveg világosan kapcsolódik a Bukolikatájban verseihez: megtaláljuk közöttük a költő folyóiratban közölt, Pegazus, szárnyak című versét, amely a posztumusz kötet függelékében is megjelent. „Az év őszén küldte el folyóiratoknak a Kirké, disznószíve és a Pegazus, szárnyak című verseket, amelyek utolsó, még életében megjelent közleményei közé tartoznak” – írja Krupp József a Bukolikatájban utószavában.[1] Nagy Boglárka szerkesztői jegyzetében pedig az is szerepel, hogy „A Kirké, disznószíve a 2000 folyóirat 2013/11. számában jelent meg, a költő a szerkesztőségnek 2013 októberében küldte; a Pegazus, szárnyakat a Jelenkor folyóirat közölte 2013/12. számában”.[2]

A kötet függeléke tartalmazott egy szinopszist is (fájl mentése: április 24-én), amelyet a költő az NKA pályázatára nyújtott be. Krupp utószavában hangsúlyozza, hogy a kötetet a szerző nem tekintette lezártnak, hiszen a szóban forgó két verset annak összerendezése után írta. Az eddig lappangó 000 mappa megtalálása ezt csak megerősíti.

Tartalmaz ugyanis két fájlt, a Pegazus, szárnyak és a Kirké, disznószíve című versnek a kötetben közölttel azonos szövegét. Ezeken kívül azonban van három olyan fájl is, amelynek a szövegét nem tartalmazza a Bukolikatájban: a Dögkút című rövid jegyzetet tartalmazó azonos nevű fájl, a Prokné, anyám című hosszúverset tartalmazó Prokne_anyam nevű fájl, valamint az Ödipusz, aki megszüli című befejezetlen verset tartalmazó Odipus01 nevű fájl. Az utolsó mentések alapján ezeken a verseken munkálkodott a szerző utoljára. A Prokné, anyám esetében első változattal van dolgunk: ezt nemcsak az bizonyítja, hogy azonos a fájl létrehozásának és utolsó mentésének az ideje, hanem az is, hogy a fájl tulajdonságaiban elérhető adatok alapján két változata volt. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy a költő 2013. október 15-én, kedden este nyolc után leült verset írni, majd egy óra munkát követően, kilenc után hat perccel elmentette és bezárta a fájlt. Az otthon képei (a feleség táblagépe fényének említése) és a vers végén megjelenő utalás („ott kinn egy idegen város”) megerősíti, hogy a vers Bécsben született, mondhatni, azon melegében megíródott.

Ennél a versnél szükséges visszatérni a költő utolsó kézirata megtalálásának történetéhez. Az előkerült kéziratok vizsgálata során hívta fel figyelmemet Krupp József arra, hogy a verset a Kalligram 2013. decemberi számában közölte Borbély. Ez egyrészt azt jelenti, hogy valószínűleg nem sokkal a megírása után elküldte a szerkesztőnek. Ez, valamint a Pegazus, szárnyak (Jelenkor, 2013/12) volt tehát az utolsó vers, amelyet még életében közölt. A halál túlsó feléről, a mából nézve a befejezett élet(mű)re – s újraolvasva a bevezetőben a kézirat meglelésének elbeszélésében idézett mondatokat –, talán nem elfogult azt állítani: a vers végső segélykiáltás volt. Igaz, ezt még 2013 őszén nem lehetett tudni.

[…]

 

 

(A kép forrása Borbély Szilárd szerzői Facebook-oldala.)


[1] Borbély Szilárd: Bukolikatájban. Idÿllek. Krupp József utószavával. Budapest, Jelenkor, 2022, 116.

[2] Uo., 148.

2023-11-01 18:00:00