Kipakoltak a művészhallgatók

Fotóesszé: kipakolás

Cseri László

A PTE Művészeti Kar Szobrászat és Festészet tanszékeinek 1-4. éves hallgatói a tanév folyamán készített munkáikat mutatták be tanáraiknak. Cseri László fotóesszéje a művészeti képzésben szokásos vizsgát, a „kipakolás”-t mutatja be.

Pécs kulturális élete mind a zene, mind a képzőművészet területén kiemelkedő. A gazdag művészeti élet és a Pécsett összegyűlt neves képző- és zeneművészek segítették a Művészeti Kar létrejöttét, amely a jogelődök különböző művészeti tanszékeiből 1996-ban alakult meg. Ez az ország egyetlen felsőfokú zenei, képzőművészeti és alkalmazott, illetve médiaművészeti képzést integráltan folytató központja. A város művészeti hagyományai és progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér, a város művészegyéniségei meghatározó alapot biztosítanak a minőségi művészképzéshez, amely a művészeti doktori képzést is magában foglalja. A kar 500 hallgatójával, 80 oktatójával a város és a régió kulturális életének meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai az ország és Európa művészeti eseményeinek.

A Festészet, a Szobrászat, a Művészettörténet és Művészetelmélet tanszékek munkáját összefogó Képzőművészeti Intézet számos neves művész közreműködésével jött létre. Oktatási programjaik célja a vizuális kommunikáció terén alkotó szakemberek képzése, olyan művészeké, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, és képesek reagálni a folyamatosan változó művészeti korszellem kihívásaira. Az oktatás mester- és műteremközpontú, amit szervesen kiegészít a szakok elméleti kurzusainak tudásanyaga.

A Festészet Tanszéken a képzésben jelenleg nyolc független művésztanár vezet osztályt. A Szobrászat Tanszék műtermeiben és a műhelyekben az eszköz- és anyagellátottság kiváló, a négy szobrász osztály kedvező műtermi körülmények között működhet. A tanszéki program alapján kialakított négy szobrászműhely folytatja azt a hagyományt, mely a szimpózium-mozgalmak és az alapító mesterek szobrászi anyagokhoz kötődő örökségét hivatott őrizni és továbbvinni. 

2017-05-29 16:10:00