A Szentágothai János Kutatóközpont

Fotóesszé

Cseri László

A pécsi Science Building, hivatalos nevén a Szentágothai János Kutatóközpont 2012-ben, az egyetem Breuer Marcell Doktori Iskolája fiatal építészekből álló csapatának tervei szerint, a Bachman & Bachmann Építésziroda irányításával készült el. Cseri László fotóesszéje ezt az épületegyüttest mutatja be.

 

A Szentágothai János Kutatóközpont (SZKK) építése európai uniós támogatásból valósult meg. Az együttes három, szinte teljesen egyforma épülettömegre tagolódik. Az első és a második „kocka” épületrészt előadótermet magában rejtő közösségi tér köti össze, míg a másodikat és harmadikat az egyetemi campusok nélkülözhetetlen kelléke, a „sóhajok hídja”. A három szigorú kockatömeg közé egy 300 fő befogadására alkalmas, kavics formájú előadó ékelődik be. „A ma építészetének jellemzőit nézve – ahol csak egyvalami érhető tetten, és ez a bizonytalanság […] – üdítő kivétel egy olyan épületegyüttes, amely a rend és harmónia jegyében fogant. Még egyedibb a jelenség akkor, ha a külső megjelenés adekvát a belső tartalommal, nem utolsósorban a névadóval, melynek eredményeként szimbolikus értelemben is értékelhető-érzékelhető kompozíció jön létre” – méltatta az épület kivitelezését Balogh Balázs.

Az SZKK a Pécsi Tudományegyetem korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás, kutatás és innováció minden oldalát fejleszteni kívánja. Koncentrálja a dél-dunántúli régió infrastrukturális és kutatási potenciálját, komplex és szoros együttműködést tervez akadémiai és ipari partnerekkel, rugalmasan reagál a kutatási trendekre és a tudásalapú gazdaság igényeire.

Az SZKK-ban huszonegy kutatócsoport több mint 200 kutatója dolgozik, kiemelt céljuk a nemzetközileg elismert magas színvonalú publikációs aktivitás, az ipari kapcsolatok erősítése, pályázati aktivitás és versenyképesség növelése a nemzetközi mezőnyben is, fiatal kutatók intenzív bevonása, aktív részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, utánpótlás-nevelésében. A kutatóközpont infrastruktúrája helyet ad az egyetem kiemelt pályázatainak megvalósítására. A kutatási infrastruktúra hatékony működtetése és fejlesztése érdekében központi kiszolgáló laboratóriumokat és egységeket alakítottak ki, melyekben jelentős tudományos és innovációs potenciál és kollaborációs lehetőség rejlik.

Az egyetem hagyományaiból fakadóan a kutatóközpontban zajló kutatások is elsősorban az élettudományok, így az orvostudományok, mikrobiológia, virológia és gyógyszerfejlesztés területén folynak. Elsődleges céljuk a nemzetközileg is kiváló tudományos eredmények elérése, kutatásaik elismertségének és láthatóságának növelése.

Az SZKK az utánpótlás-nevelésben is aktívan részt vesz: 2015-ben indult el egy új, fiatal kutatókat támogató program Szentágothai Tehetségtámogató Program címmel. A kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal kutatók támogatásával a program elkötelezett a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítésére. A program hároméves ciklusokban valósul meg, aminek keretében három fiatal, tehetséges kutató kap lehetőséget, hogy tudományos tevékenységét az SZKK kötelékén belül folytassa.

 

(Forrás: szkk.pte.hu, Építészfórum)

2024-03-30 07:00:00