Hic vivunt vita functi mutique loquuntur

Vermes Nikolett

Vagyis „itt a holtak élnek és a némák beszélnek”: talán ez jellemzi legpontosabban a levéltárakat. Két pécsi intézményt mutat be Vermes Nikolett.


Pécsi Egyházmegyei Levéltár

A város egyik kiemelkedő közgyűjteményi intézménye a Pécsi Egyházmegyei Levéltár, ahol jellemzően a katolikus egyház – közelebbről a Pécsi Egyházmegye – történeti értékű dokumentumai találhatók, köztük az egyházmegye teljes anyakönyvi állománya. Damásdi Zoltán levéltáros elmondása alapján főleg az utóbbiak kapcsán keresik fel a családfakutatók a Dóm téren található épületet, de a tudományos kutatók is gyakran időznek itt, őket elsősorban a püspöki és káptalani levéltár iratanyagai érdeklik. A levéltárban fellelhető minden keresztelési, bérmálási, házassági és halotti anyakönyv, amelyek tökéletes segítségként szolgálnak a családfakutatás során. S mivel az emberek többségét érdeklik a saját gyökereik, ezért az egyház nagy gondot fordít a múlt precíz megőrzésére, a Vatikántól a részegyházakig.

Ugyanakkor Damásdi Zoltán levéltáros nem csupán az intézmény látogatóiról beszél szívesen, hanem a még újdonságnak számító e-archivumról is. 2018-ban indult el ez a szolgáltatás, amelyen keresztül az emberek online folytathatnak kutatást a levéltárban. Ennek köszönhető, hogy a levéltár látogatottsági statisztikája ugrásszerűen javult az elmúlt másfél évben. Hiszen ameddig csak helyben lehetett kutatni, addig évente átlagosan 40 érdeklődő kereste fel a levéltárat, amelyből 130 kutatási esetet regisztráltak. Tavaly tavasz óta azonban több száz főre duzzadt az érdeklődők száma, akik ily módon, internetes keresés nyomán próbálnak hozzájutni a múlt adataihoz.

A fejlesztés tehát minden bizonnyal meghozta gyümölcsét, a levéltáros ennek ellenére is fontosnak tartja, hogy szélesebb körben népszerűsítse az intézményt. „Kis levéltár lévén nem tudunk annyi nyitott programlehetőséget kínálni, mint a nagyobb társaink, de igyekszünk időnként »kinyitni a kaput« a nagyközönség számára, például egy-egy előadással, kiállítással a Káptalani Levéltár impozáns termében, vagy levéltár-látogatással. Ezek azonban mindig valamilyen egyházi rendezvényhez vagy eseményhez kötődnek. A kieső időkben pedig mindenkinek ajánljuk levéltárunk honlapját, bizonyos értelemben az is levéltár-látogatás.”

PTE Egyetemi Levéltár

A PTE Egyetemi Levéltár esetében szintén egy speciális területre szakosodott intézményről beszélünk, ide azonban nem anyakönyvi kivonatok miatt érkeznek a kutatók. A Pécsi Tudományegyetem által fenntartott levéltárban az elmúlt közel száz év dokumentumai sorakoznak. Itt minden hallgatóról, oktatóról és munkatársról rendelkezésre állnak adatok, akik a PTE-hez vagy jogelődeihez kapcsolódnak. Ezeket kezeli, gondozza Lengvári István igazgató, főlevéltáros három munkatársával együtt a Mátyás király utcai épületben – közös munkájuk legújabb gyümölcse az Egykor és ma: a pécsi egyetem polgárai című kötet, amely a nagyközönségnek szóló kiadvány. „Közelgő eseményünkre januárban kerül sor a Tudásközpontban, ahol az Egyetemi Levéltár által kiadott könyv bemutatója, valamint egy ehhez kapcsolódó kiállítás várja az érdeklődőket. A kötet koncepciója, hogy a korábbi, az egyetem épületeire fókuszáló munka után az egyetem dolgozóit és hallgatóit mutatja be képeken keresztül” – mondja az intézmény vezetője, majd hozzáteszi, a kiadvány nem csupán a szakmai munkákra koncentrál, hanem a mindennapi életre, a szabadidő eltöltésére is. Hiszen a dokumentumok, amelyeket az egyetemi levéltárban őriznek, lehetőséget adnak olyan hosszú időtávú vizsgálatokra is, melyek révén megtudhatjuk, miként változott a felsőoktatás rendszere, és annak milyen kapcsolata volt az intézményeket körülvevő társadalommal. A kötet tehát kétségkívül érdekesnek ígérkezik azok számára, akik valamilyen formában kötődtek az oktatási intézményhez.

Az Egyetemi Levéltár amellett, hogy az egyetemhez kapcsolódó személyekről tárol adatokat, különböző saját szervezésű eseményekkel igyekszik az érdeklődők kedvében járni, olyan többletinformációkkal is szolgálva, amelyek által átfogó képet kaphatunk a Pécsi Tudományegyetem fejlődéstörténetéről. S bár úgy tűnhet a célcsoport alapján, hogy kevesen látogatják az intézményt, fontos megemlíteni, a statisztika azt mutatja: egyre többen keresik meg a levéltárat az elektronikus csatornákon, és kérnek felvilágosítást.

Fotók: Ruprech Judit, Pécsi Egyházmegye

2020-01-10 15:00:00