Kipakolás – 2019

Fotóesszé: kipakolás

Cseri László

Az elmúlt tanév során elkészült munkáikat mutatták be a PTE Művészeti Kar Szobrászat és Festészet tanszékeinek 1-4. éves hallgatói. Cseri László fotóesszéje a művészeti képzésben szokásos vizsgába, a „kipakolás”-ba nyújt betekintést.

A gazdag művészeti élet és a Pécsett összegyűlt neves képző- és zeneművészek segítették a Művészeti Kar létrejöttét, mely a jogelődök különböző művészeti tanszékeiből 1996-ban alakult meg. Ez az ország egyetlen felsőfokú zenei, képzőművészeti és alkalmazott, illetve médiaművészeti képzést integráltan folytató központja. A város művészeti hagyományai és progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér, a város művészegyéniségei meghatározó alapot biztosítanak a minőségi művészképzéshez. Az itt folyó magas fokú oktatás egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítja a művészeti képzés legmagasabb szintjét is − a művészeti doktori képzést. A képzésben helyet kapnak a korszakot meghatározó, művészetet érintő mediális technikák, a zenei- és a vizuális művészeti informatika kutatás programjai is. A kar 500 hallgatójával, 80 oktatójával a város és a régió kulturális életének meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai az ország és Európa művészeti eseményeinek.

A Festészet, a Szobrászat, a Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék munkáját összefogó Képzőművészeti Intézet számos neves művész közreműködésével jött létre. Oktatási programjaik célja a vizuális kommunikáció terén alkotó szakemberek képzése, olyan művészeké, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, és reagálni képesek a folyamatosan változó művészeti korszellem kihívásaira. Az oktatás mester- és műteremközpontú, amit szervesen kiegészít a szakok elméleti kurzusainak magas színvonalú, korszerű tudásanyaga.

 

2019-06-29 13:00:00