Kép-mozgások

Martyn Ferenc

A szerk.

Martyn Ferenc születésének 120. évfordulója alkalmából a művész, valamint Kismányoky Károly, Nádor Katalin és Szijártó Kálmán alkotásaiból nyílik kiállítás a pécsi Modern Magyar Képtárban június 19-én. A kiállítást Nagy András esztéta, a Janus Pannonius Múzeum munkatársa rendezte és nyitja meg.


A kiállítás a Kismányoky Károly (1943–2018) rendezte, s Martyn Ferenc (1899–1986) közreműködésével készült Martyn 1983 című animációs film fázisrajzaiból, fotó-kollázsaiból válogat, melyek így, kiszakítva a film folyamatából s a múzeumi installálás eszközeivel (paszpartu, keretezés) bemutatva az autonóm, egyedi műalkotás rangjára tartanak igényt. Ezek a művek egyrészt a rendező által az életmű különböző periódusaiból választott Martyn-képek lehetséges variációit teremtik meg, továbbfűzve az absztrakt motívumokat, másrészt az alkotási folyamat mozgását imitálják. A statikus, befejezett művek és a végtelen variációk pillanatai képzőművészet és (a kiállításon vetített) film sajátos, egyedülálló összefüggéseit hozzák létre. A Pécsi Műhely két alkotója, Kismányoky Károly és Szijártó Kálmán (1946) saját esztétikai elveiket alkalmazták Martyn életművére, a kész mű helyett a művek létrehozásának tevékenységére helyezve a hangsúlyt. A tisztelgés a modern magyar művészet egyik legjelentősebb alkotója előtt és az életmű hagyományának, mindig megújulni képes tartalmi, formai és technikai attitűdjének a folytatása, más művészi nézőpontból való értelmezése együtt van jelen ebben a filmben s a filmhez készült képzőművészeti műveken.

Mindez mester és tanítványok közös művészi munkájaként. Így láthatók a kiállításon Kismányoky fotósorozatai is, melyekhez Martyn kalligrafikus vonalainak nagyításait használta fel, valamint Szijártó Kálmán Martyn madármotívumát imitáló grafikái.

A közelmúltban felfedezett s a Paris Photo rendezvényén tavaly nagy sikerrel bemutatkozott Nádor Katalin (1938–2018) fotográfus a Janus Pannonius Múzeum műtárgyfotósaként dokumentálta Martyn életművét. A kiállításon két műve szerepel: egy Martynról készült fiziognómiai portrésorozat s egy másik, melyen Martyn a pécsi Pannonia Filmstúdióban rajzolás közben látható, egy rajz létrejöttének szekvenciáiban.

A film a Martyn által illusztrált Ulysses című Joyce-regény alapszerkezetére épül: egy fiktív napon s egyetlen helyszínen, a Martyn-házban játszódnak le a kép-mozgások eseményei Kurtág György zenéjével.

Martyn példaértékű művészete, alkotói habitusa univerzális és lokális egyedülálló összefüggését műveinek esztétikai minőségével teremtette meg. Ehhez járult a modern művészetnek elkötelezett hajlíthatatlansága, mely a két háború közti időszak magyar képzőművészeti megalkuvásaira éppúgy kívülről tekintett, ahogy az 1950-es, 60-as és 70-es években is következetesen – a szabadság magától értetődő természetességével – képviselni tudta a korszakban az absztrakt művészetet. S ezzel olyan tradíciót hozott létre, melynek méltó örökösei lettek a magyar képzőművészet kiváló pécsi alkotói: Gellér B. István, Lantos Ferenc, Keserű Ilona és a Pécsi Műhely tagjai. A kiállítással a 120 éve született Martyn Ferencre, illetve a tavaly elhunyt Kismányoky Károlyra és Nádor Katalinra emlékezünk.

Nagy András, esztéta
 

A Martyn 1983 című film stábja:

Rendezte és a forgatókönyvet írta: Kismányoky Károly
Művészeti munkatárs: Szijártó Kálmán
Zene: Kurtág György
Operatőr: Radocsay László, Matkócsik András
Hangmérnök: Zsebényi Béla
Vágó: Czipauer János
Produkcióvezető: dr. Kun László
Rajzok: Bodó András, Bozsóki Magdolna, Kismányoky Károly, Szijártó Kálmán
Kifestők: Frajtics Zsuzsa, Kurucz Erzsébet, Melczer Gézáné, Nagy Zsuzsanna, Rózsahegyi Károlyné
Fotó: Kürti Mihály, Nádor Katalin
Computer: Csizy László
Szaktanácsadó: Dr. Hárs Éva
Dramaturg: Antal István
Felvételvezető: Kardos Andrea
Gyártásvezető: Kardos Péter
Készült az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója megbízásából a Pannonia Filmstúdió pécsi műtermében, 1983-ban

 

2019-06-14 10:00:00