A pécsi ortodox szerb templom

Cseri László

A Zrínyi utca egyik földszintes házának udvarában 2015 óta álló templomot még a pécsi lakosok közül is kevesen ismerik, az utcáról ugyanis nem látszik. Cseri László fotóesszéje ezt a rendkívül érdekes épületet mutatja be.

 

A két ókeresztény hittérítőről, Szent Andronikoszról és Szent Juniáról elnevezett templomot a szerb ortodox egyház első számú vezetője, Irinej pátriárka szentelte fel 2015. május 3-án. A kápolna és a hozzá tartozó harangtorony az Értékes Pécs program keretében, 90 millió forintból épült fel.

A legelső pécsi szerb templom építésének és pusztulásának körülményei ismeretlenek. A török korban a hódítók lerombolták, dzsámivá alakították a keresztény templomokat, ugyanakkor szerb püspökséget állítottak fel annak a nagyszámú szerb zsoldosnak, akik a seregeikben szolgáltak. A török uralom idején a katolikus papság köteles volt adót fizetni a szerb püspökségnek. Az írásos dokumentáció szerint Pécsett is volt ebben a korban szerb ortodox templom, feltehetően a Felsőmalom utcában.

Pécs 1718-ig püspöki székhely volt, majd különböző események folytán a püspökség székhelye Dunaszekcsőre került. 1944-ben vásárolták meg a Zrínyi u. 15. szám alatt található házat, ahol 1949 óta működött kápolna. Az államosítás ezt az épületet sem kerülte el, a görögkeleti szerb egyház csak 1998-ban kapta vissza imaházát. 2004 novembere óta Lukiján budai püspök döntése értelmében, állandó elhelyezéssel került lelkész a felújított parókusi lakásba, azóta szolgálnak istentiszteletet minden nap.

A templom ikonosztáza különböző korú táblákból és szerkezeti elemekből összeállított, alig embermagasság fölé nyújtott, kevés faragvánnyal díszített zárt fal. Az állványzat alacsony, balkáni típus mintájára készült. A tábla felirata szerint 1721-ben készült a szentendrei Blagovestenska templom számára, ahonnan a berendezés felújításakor az izbégi templomba, majd a pécsi kápolnába került.

2018-12-26 15:00:00