Kipakolás

Cseri László

Bemutatták az elmúlt tanév során elkészült munkáikat a PTE Művészeti Kar Szobrászat és Festészet tanszékeinek 1-4. éves hallgatói. Cseri László fotóesszéje a művészeti képzésben szokásos vizsgába, a „kipakolás”-ba nyújt betekintést.

A pécsi egyetem művészeti kara 500 hallgatójával, 80 oktatójával a város és a régió kulturális életének meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai az ország és Európa művészeti eseményeinek.

A festészet, a szobrászat, a művészettörténet és művészetelmélet tanszék munkáját összefogó Képzőművészeti Intézet számos neves művész közreműködésével jött létre. Oktatási programjaik célja a vizuális kommunikáció terén alkotó szakemberek képzése, olyan művészeké, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, és reagálni képesek a folyamatosan változó művészeti korszellem kihívásaira. Az oktatás mester- és műteremközpontú, amit szervesen kiegészít a szakok elméleti kurzusainak magas színvonalú, korszerű tudásanyaga. A műtermi munka során a hallgatók a legkülönbözőbb hagyományos és modern technikákat alkalmazva hozzák létre munkáikat. A műtermi gyakorlatok, a külső gyakorlóhelyek, a nyári művésztelepi tevékenység és a tanulmányi kirándulások segítik a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását. A hallgatók bepillantást nyerhetnek a legújabb művészeti alkalmazásokba is (számítógépes képalkotás, multimédia, fotográfia, videó). További kibontakozási és bizonyítási lehetőség kínálkozik a kiemelkedő képességű hallgatók számára a hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétellel.

A Festészeti Tanszék képzésében jelenleg nyolc független művésztanár vezet osztályt, akik mind egyéni látásmódjuk és tapasztalatuk szerint oktatják a hallgatóiknak a főtárgyat. A Szobrászati Tanszék műtermeiben és műhelyeiben az eszköz- és anyagellátottság kiváló, a négy szobrász osztály minden igényt kielégítő műtermi körülmények között működhet. A tanszéki program alapján kialakított négy szobrászműhely folytatja azt a hagyományt, mely a szimpózium-mozgalmak és az alapító mesterek szobrászi anyagokhoz kötődő örökségét hivatott őrizni és továbbvinni.

 

(A fotógaléria képei alatt a művek alkotóinak nevei olvashatók.)

2018-06-29 10:00:00