„A szellem temploma”

Fekete Richárd

A Jelenkor 55 éve megjelent, 1967/10-es számából Csorba Győző visszaemlékezését ajánljuk.

Csorba Győző írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

A Pécsi Tudományegyetem hatszáz éves fennállásának alkalmából a Jelenkor több ünnepi írást is közölt az egyetem múltjáról és – hatvanas évekbeli – jelenéről 1967 októberében: többek között Várkonyi Nándor, Takáts Gyula, Tüskés Tibor és Hallama Erzsébet emlékező írásai olvashatók a lapszámban, melynek élén Csorba Győző visszaemlékezése áll.

Csorba Győző 1935–1939 között járt az egyetem jogi karára, melyről – hatszáz éves jubileum ide vagy oda – nem volt túl jó véleménnyel. Igaz, már a jogi karra jelentkezés is kényszermegoldást jelentett a számára: a Horthy-korszak társadalmi-politikai és szociális terében könnyebbnek tűnt jogi doktorátussal álláshoz jutni, mint bölcsészetivel. Érdekes csavar a visszaemlékezésben, hogy Csorba a munkába állását végül nem a végzettségének köszönhette: doktorrá avatását követően két évig magánórákat adott joghallgatóknak, majd irodalmi ismeretségei révén került a pécsi városházára gyakornoknak.  

A jogi karon zajló oktatás és morál elmarasztalását ugyanakkor nem csupán a pályaválasztási kényszer indokolta. A 150 fős mamutévfolyam – a szerző kifejezésével élve – „nagyüzemi” jellege olyan személytelenséget eredményezett, mely alkalmatlan volt az évfolyamszintű identitásképzésre, illetve az oktatókkal való közvetlen kapcsolatteremtésre. Csorba visszaemlékezése szerint sok (úgynevezett mezei) hallgató hanyagolta az óralátogatást, az egyetemisták kizárólag jegyzetből és tankönyvből tanultak, a karon nem volt gyakorlat a mélyebb tudásszerzést elősegítő szeminarizálás, és a disszertációk bírálása is komolytalanul folyt; általános fegyelmezetlenség jellemezte a jogi fakultást, melynek az oktatók megalázása ugyanúgy részévé vált, mint a „hivatásos súgó”-rendszer kialakulása. Utóbbi kapcsán a mai egyetemi kultúra számára is ismerős típuspéldákkal találkozunk a szövegben: „Néha azonban groteszk botrányok törtek ki. Olyan apróságoktól kezdve, hogy a vizsgázó a súgásra Werbőczy Hármaskönyve helyett Werbőczy »álmoskönyv«-ét, »magra szakadt« nemesek helyett »tagba szakadt« nemeseket, »zsellér« helyett »Zsengellért« (akkori híres futballista) mondott”. Külön pikantériája a súgásról és a disszertációk szellemírásáról szóló passzusoknak, mikor a szerző bevallja, ő is súgott pénzért, illetve írt meg más helyett doktori dolgozatot. Ennek egyrészt praktikus oka volt („kellett a pénz”), másrészt az intézmény alacsony színvonalú működése egyfajta érzelmi igazolást, önfelmentési lehetőséget is nyújtott Csorba Győző számára: „A személytelenség a többi személytelennel tett szolidárissá, s kicsit ellenségévé azoknak, akik okozták.”

A kiábrándultság mellett néhány pozitív élményről is tudósít Csorba: a szakmai és emberi példaként szolgáló oktatókról (akik közül név szerint Krisztics Sándort és Faluhelyi Ferencet említi), illetve a hozzájuk kötődő intézményekről, a Magyar Szociológiai Intézetről és a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézetről. A visszaemlékezést mindazonáltal a szerző lesújtó véleménye uralja, melynek hátterében a Horthy-korszak harmincas évekbeli működése állt: „Királyság király nélkül, szociális mozgalmak, nyomorenyhítő akciók, ugyanakkor terjedő nincstelenség falun és városban egyaránt, egyre vészesebb társadalmi és gazdasági feszültségek” – olvasható az írás elején. A történelmi kontextus tehát nagyban meghatározta Csorba Győző egyetemista éveit. Ötvenöt év távlatából bátor szerkesztői döntésnek tűnik, hogy a Jelenkor (első szövegként) közölte a visszaemlékezést egy olyan számban, melynek kimondott – a kopfban meghatározott – célja az egyetem előtti tisztelgés volt; ez akkor is igaz, ha Csorba olyan időszakban járt a jogi karra, amikor egyre kevesebb lehetőség adódott innovatív, szellemileg független felsőoktatási műhelyek megteremtésére. Az írás összegzése ilyen szempontból is árulkodó: „Az »én egyetemem« körülbelül az volt, amit a Horthy-rendszer megérdemelt: néhány kiváló ember, szabadabb elme ellenére az akkori Magyarország szokványos felsőoktatási intézménye, mely – legalábbis bennem – sohasem keltette a »szellem templomá«-nak érzését.”

(Fotó: Fortepan)

2022-10-27 07:00:00