Szabó Magda száz éve

Konferenciafelhívás

A szerk.

Ősszel megemlékezést tartanak az író életművéről Pécsett. A konferencia felhívását közöljük.

Szabó Magda száz éve címmel kétnapos országos konferenciát szervez 2017 október 25–26-ra a pécsi Civil Közösségek Házába abból az alkalomból, hogy a híres magyar írónő száz éve született. Számvetést készítünk arról, él-e s milyen módon van jelen mai irodalmi köztudatunkban életműve, miképpen hat kortárs íróinkra, része-e kulturális és irodalomtudományos közbeszédünknek.

Irodalomtörténészek, tanárok, könyvtárosok, műfordítók, írók és más, releváns szakterületek kutatóinak jelentkezését várjuk 20 perces előadásokkal a szabomagdaszaz@gmail.com e-mailre szeptember 5-ig (címmel és néhány soros annotációval). Előadásaik írásos változatát online kiadványunkban publikáljuk.

Szervezőbizottság: dr. Kabdebó Lóránt (Miskolc), dr. V. Gilbert Edit, dr. Tóth Orsolya (Pécs)

Nyitóelőadás: dr. Kabdebó Lóránt: Szabó Magda, a nemlétező ország (és folytonosság) irodalmi megteremtője

 

Az ifjúsági irodalom kategóriájában vizsgáljuk, milyen menekülési módot jelentett ez az „átkosban”, miféle publikálási, megélhetési lehetőséget képviselt – egyúttal kutatjuk a művek korabeli recepcióját. Milyen II. világháború-képzet rajzolódik ki az Abigélból vagy az Álarcosbálból, a felszabadulás üdvtörténeti narratívája-e, s ha nem, hogyan próbálja ezt a szerzői pozíció kerülgetni? Az Abigélt Ottlik Iskola a határonja és más iskolaregények párdarabjaként is olvassuk. Mérlegeljük egyúttal, hol és mennyiben didaktikusak és ideologikusak Szabó Magda ifjúsági könyvei. Cím:

 

Abigél és Zsófika

Pécsi magyartanár kollégák bevonásával pedagógiai-ifjúsági módszertani kerekasztalt szervezünk. A blokk része a pécsi diákoknak hirdetett alkotópályázat, hiszen Szabó Magda nagyszerű kapocs nemzedékek, regiszterek közt.

Elnök: dr. Kucserka Zsófia

 

További tervezett szekciók:

 

A tudós esszéista

Ebben az irodalomtörténet-szekcióban a szerző Vörösmarty-esszéi és egyéb XIX. százados tanulmányai is helyet kapnak. Szabó Magdának az íróelődökkel foglalkozó munkássága az esszéíró nemzedék különös folytatásaként értelmezhető.

Elnök: dr. Tóth Orsolya

 

Mitológiatémák, mítoszváltozatok

E szekció tárgya Szabó Magda klasszikus műveltsége, latinos háttere és az ebből kinövő irodalmi fikció. Elnök: dr. Vilmos László

 

Regényes önéletrajzi fikciók

Az önéletrajzi narratíva szerepe és jelentősége az életműben.

Elnök: dr. Mekis János

 

Dráma, történelemkép, nemzettudat a színpadon - színházi, filmes adaptációk.

Elnök: dr. Szűcs Katalin Ágnes

 

A fordító és a fordított, világirodalmi beágyazódás:

Szabó Magda mint az egyik legtöbbet fordított magyar szerző.

Elnök: dr. V. Gilbert Edit

 

Író-nő? Genderszempontok az életműben.

Elnök: dr. Orbán Jolán

 

Vita Az ajtó körül

 

Kánon és recepció: az életmű történeti és elméleti elhelyez(ked)ése a klasszikus, a modern és a posztmodern határain.

Elnök: dr. Milbacher Róbert

 

Hatástörténet, utóélet, az életmű kreatív olvasatai és továbbélése a kortárs magyar irodalomban. Meghívott beszélgetőtárs: Grecsó Krisztián

 

(A konferenciát az Nemzeti Kulturális Alap, a PTE 1% Alapítvány, a PTE BTK és a Pécs-decentrum kulturális Egyesület támogatja.)

2017-09-02 17:30:00