A katasztrófa után

A szerk.

Műhelykonferencia a háború és a holokauszt emlékezetének első évtizedeiről a PTE-en.

A konferencia fő témája a második világháborút közvetlenül követő évek, évtizedek kulturális élete. Legfőbb kérdései a közelmúlt feldolgozását, a magyar háborús szerep és a vészkorszak emlékezetének megformálódását, valamint a különböző hatalmi-ideológiai küzdelmek kulturális megjelenését érintik. Az előadások igyekeznek a háborút követő néhány év olyan, eddig kevéssé ismert és kutatott aspektusait feltárni, amelyek hozzájárultak a későbbi holokausztemlékezet kialakulásához – vagy éppen ellenkezőleg, a korban jelentős reprezentációs vagy emlékezetpolitikai jelenségek voltak, amelyeket a későbbi szovjetizálódó tendenciák végleg feledésre ítéltek. A műhelykonferencia legfőbb célja, hogy a korszak bizonyos, az eddigi kutatásokban alulreprezentált területeinek interdiszciplináris szemléletű kutatásait bemutassa, és egy későbbi nagyobb projekt, kutatócsoport első hivatalos fóruma legyen.

 

A katasztrófa után

Irodalmi és kulturális élet az 1945 utáni Magyarországon

Program:

Zombory Máté: Publikáció es politika: a Müller Károly Könyvkiadó és -terjesztő Vállalat (1943–1947)

Bódi Lóránt: Humor és vészkorszak, Viccek, karikatúrák a második világháborút követően (1945-1948)

Kisantal Tamás: A közelmúlt mint szenzáció. A háború ábrázolása az 1945 utáni populáris irodalomban

LoBello Maya: Áldozatul esett narratívák. Magyarország holokausztnaplói

Scheibner Tamás: Versengő szovjetizációk. Kommunista ponyva és magyar könyvkiadás 1947-ben

Z. Varga Zoltán: A vészkorszak ábrázolása Tersánszky Józsi Jenő két regényében. Tárgyregény, nézőpont, ideológia

Marczisovszky Anna: A zsidók menetének látványa mint a magyar társadalom traumatikus emlékbetörése – holokausztábrázolás az ’50-es, ’60-as évek filmjeiben 

 

2017-02-17 17:30:00