Átadták a 2016-os Déry Tibor-díjakat

A szerk.

Idén Selyem Zsuzsa, Takáts József és Zoltán Gábor, folyóiratunk szerzői részesültek elismerésben.

A Déry Tibor-díjat 1984 óta ítélik oda azoknak a szerzőknek, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak a magyar irodalom művelésében. A díj Déry Tibor özvegyének köszönhető, aki vagyonát a magyar államra hagyta az elismerés anyagi bázisának megteremtése érdekében. A díj kuratóriumát korábban a leghosszabb ideig az idén elhunyt Réz Pál vezette, akinek a helyét Závada Pál vette át. Rajta kívül Ilia Mihály, Keresztesi József és Lator László döntött az ez évi díjazottak személyéről.

2016. október 21-én nyújtották át az idei díjakat Selyem Zsuzsának, Takáts Józsefnek és Zoltán Gábornak.


 

Selyem Zsuzsa 1967-ben született, 1997 óta egyetemi oktató a kolozsvári Babeş‒Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetében, irodalomtörténész, esszéista és író. 1993 óta számos esszét, kritikát, értekezést, szépprózát publikált. Nyolc könyve jelent meg, a Moszkvában esik. Egy kitelepítés története című regénye nemrégiben látott napvilágot a Jelenkor Kiadó gondozásában.

A szerző Cukrászda, 1952 című novelláját ajánljuk lapunkból.


 

Takáts József 1962-ben született, a Pécsi Tudományegyetem oktatója és kutatója, eszmetörténész, kritikus, szerkesztő. Többek között publikált beszélgetéseket, esszéket, kritikákat, irodalomtörténeti, eszmetörténeti, politikai tanulmányokat. Hét könyve jelent meg, az Elmozdulások című kritika- és esszékötetét idén jelentette meg az Osiris Kiadó.

Az Elmozdulások kötet Távoli tükör című tanulmányát eredetileg folyóiratunk közölte.


 

Zoltán Gábor 1960-ban született, író, rendező, szerkesztő. Rendezőként dolgozott a Magyar Rádióban, a nyíregyházi és a szolnoki színházban, később a Rádió Irodalmi Szerkesztőségének és a Rádiószínháznak volt a munkatársa. Két novelláskötete és két regénye jelent meg, legutóbbi kötetét, az Orgia című regényt a Kalligram Kiadó gondozta.

Az Orgia egyik részlete a Jelenkorban jelent meg.

2016-10-25 17:00:00