Szembenézések

2015. novemberi lapszámajánló

A szerk.

Megjelent a Jelenkor novemberi száma, benne Dániel Zsuzsa a vészkorszakot felidéző visszaemlékezése és Alexis de Tocqueville Az amerikai demokrácia című művének új fordítása.

 

Dániel Zsuzsa 2007-ben írta meg visszaemlékezéseit Emlékeim – zsidólánynak lenni 1944-ben címmel. A szerző beszámol szolnoki, középpolgári gyermekkoráról, amely a ’44. márciusi német megszállás után vesz szörnyű fordulatot a városi gettóba kényszerítéssel, majd az ausztriai deportálással. Dániel Zsuzsa arra törekszik, hogy egy 12-13 éves kislány nézőpontjából, „objektíven” írja meg mindazt, ami vele, családjával és a többi elhurcolttal történt. A memoárt a szerző tavaly további kiegészítéssel is ellátta, amelyben édesanyja 1974-ben bekövetkezett haláláról emlékezik meg, és reflektál napjaink Magyarországának politikai-társadalmi állapotára.

Friss számunk másik szövege eredeti megjelenése után közel kétszáz évvel is érvényes kérdéseket tesz fel. A nagy francia politikai gondolkodó, Alexis de Tocqueville XIX. századi klasszikusa, Az amerikai demokrácia 1993-ban napvilágot látott ugyan magyar nyelven, de Ádám Péter az újrafordítást szükségesnek tartva három szemelvényt ültetett át a műből. Az első rész címe: „Miért ragaszkodnak a demokratikus népek sokkal makacsabbul és sokkal szenvedélyesebben az egyenlőséghez, mint a szabadsághoz?” A második szemelvényben Tocqueville az egyetemes választójoggal kapcsolatos kételyeit fogalmazza meg. A harmadik részlet a társadalmi problémák előli elzárkózásként értett individualizmus bírálatát nyújtja.  

Dániel Zsuzsa visszaemlékezésének részlete november 10-én, Tocqueville művének egyik szemelvénye november 15-én lesz olvasható honlapunkon.

2015-11-06 12:45:00