Mekis D. János könyvbemutatója

A szerk.

December 11-én mutatják be Mekis D. János Vers és kontextus című tanulmánykötetét a pécsi Művészetek és Irodalom Házában.

A csütörtöki könyvbemutatón Mekis D. János irodalomtörténésszel Vers és kontextus. A modern magyar líra mint irodalomtörténeti probléma című könyvéről Kiss Georgina, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium magyartanára, a Pécsi Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója beszélget.

A rendezvényre a belépés ingyenes, a könyv a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.

 

Részlet a kötet bevezető fejezetéből:

„E vázlatos áttekintésnek az is a célja, hogy megmutassa, milyen diskurzív térben helyezkednek el a magyar modernség költészettörténetére irányuló vizsgálódásaim. Saját beszédmódom és szemléletem alakulásában, sok nemzedéktársamhoz hasonlóan, a foucault-i és foucault-iánus hatás meghatározónak bizonyult. A radikálisabb leftist illúziók azonban, kelet-közép-európai személyes és történeti emlékezet okán, kevésbé vonzanak (gyanakvóbb vagyok a demokráciát veszélyeztető hatásukat illetően, mint általában a nyugati értelmiségiek). A Paul de Man által kidolgozott retorikai olvasás, a gadameri, illetve a Derrida által is közvetített és alakított heideggeri örökség óhatatlanul is befolyásolja versértésemet. A történetiség alapvető probléma, de egyszersmind egzisztenciálisan megélt szakmai tapasztalat is a számomra. Meggyőződésem, hogy »a jelölők öntörvényű játéka« inspiratív konceptusának akkor van tényleges módszertani relevanciája, ha adekvát kontextusokban tapasztaljuk meg érvényesülését. Hogy melyek is ezek, az persze döntés kérdése, de úgy vélem, e tekintetben az irodalmár nem rendelkezik teljes szabadsággal, s a »történeti érzéket« a kultúra egykori jelenségeinek rendszeres vizsgálata jó irányban befolyásolja.”

 

2014-12-08 13:00:00