Pierre Bourdieu-könyvbemutató

A szerk.

November 20-án Pierre Bourdieu A művészet szabályai. Az irodalmi mező genezise és struktúrája című könyvét mutatják be a pécsi Művészetek és Irodalom Házában. A kötet fordítójával, Seregi Tamással Z. Varga Zoltán irodalmár beszélget.

2013-ban jelent meg magyarul Seregi Tamás esztéta fordításában Pierre Bourdieu A művészet szabályai. Az irodalmi mű genezise (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest) című kötete. Az irodalomtudomány műhelyei program keretében a fordítóval Z. Varga Zoltán irodalmár beszélget.

 

Részlet az előszóból:

"A művészet szeretete, ahogy maga a szeretet, mely a legőrültebb dolog a világon, tárgyában érzi megalapozottnak magát. Meg akarja magát győzni, hogy jó oka (vagy okai) vannak arra, hogy szeressen, ezért folyamodik oly gyakran a kommentárhoz, ehhez az apologetikus beszédmódhoz, melyet a hívő önmagához intéz, s amely amellett, hogy saját hitét megkettőzi, másokban is felébresztheti azt, s hitre sarkallhatja őket. A tudományos elemzés, amikor képes napvilágra hozni, mi teszi a műalkotást szükségessé, vagyis a formaadás módját, az előállítás elvét, a létokot, a művészeti élménynek és az azt kísérő örömnek csak még nagyobb igazolását és további táplálását nyújtja. Az elemzés révén a mű iránti érzéki szeretet egyfajta amor intellectualis rei-vé képes kiteljesedni, a tárgynak a szubjektumba való feloldásává és a szubjektumnak a tárgyba való alámerülésévé, az irodalmi tárgy egyedi szükségszerűségének való aktív önalávetéssé (amely sok esetben maga is egy hasonló önalávetés terméke)."

 

A kép forrása: pmh.hu

2014-11-17 12:00:00