A kritika vakfoltjai

A szerk.

Május 9–10-e között konferenciát rendeznek a pécsi bölcsészkaron a kortárs magyar irodalomkritikáról.

 


 

A PTE BTK irodalom tanszékein két napon át az irodalomkritikáé lesz a főszerep. A Romológia és Nevelésszociológia, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti, valamint a Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékek által szervezett konferencia előadásainak fókuszában elsősorban „a kortárs irodalom társadalmi (túl)érzékenysége (?)” áll, s annak a szépírók, illetve a kritikusok gondolkodására gyakorolt hatása. Az olyan társadalmi témákról, mint a nők vagy az etnikai, vallási, nemi kisebbségek helyzete, a kritikusi (és a szélesebb értelemben vett befogadási) gyakorlatban nem egyszerű beszélni, főleg ha érvényes poétikai és esztétikai fogalmakkal próbáljuk körülírni e tematikus jelenségeket.

Az előadások elsősorban narratív műfajok (regény, életrajz, mítosz) tárgyalásával kérdeznek rá a professzionális irodalomkritika és a „hiteles társadalmi cselekvés” összefüggésére, de az érdeklődők találkozhatnak Bari Károly önértelmező esszéivel vagy Yuval Noah Harari Sapiens-képregényeivel is. A Beck Zoltán, Bőhm Gábor és Milbacher Róbert által szervezett konferencia első napjának szakmai részét a rendezvény címéül szolgáló kerekasztal-beszélgetés zárja, melyet követően a résztvevők a Janus Egyetemi Színház Rothadó madarak című punkoperáját tekinthetik meg.

2024-05-07 15:00:00