Havasréti Hatvan

A szerk.

Havasréti Józsefet hatvanadik születésnapja alkalmából konferenciával köszöntik pályatársai és kollégái április 10-én a pécsi Művészetek és Irodalom Házában.

Havasréti József írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

Havasréti József szerteágazó életműve egy igazi polihisztor képét mutatja. Méretében súlyos, minőségében kiemelkedő monográfiát írt Szerb Antalról, Alternatív regiszterek című könyvével megalapozta a hazai neoavantgárd-kutatás mai beszédmódját. Irodalomtörténeti és kultúrakutatói tanulmányaival, valamint önálló és általa szerkesztett tanulmánykötetekkel elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy jobban megérthessük a Kádár-kori nyilvánosság szerkezetét, beleértve a korabeli szubkultúrák működésmódját. Változatos tárgyú kritikái szintén egy éleslátó, tudományos igényű, de a hétköznapi beszédmódot alkalmazó inkluzív szerző arcképét rajzolják ki. Az alteritás, a rendszerezett felszín alatti mélyrétegek, a valóságérzékelés megbomlása, a pszichózis mind kutatói tevékenységének, mind szépirodalmi munkásságának meghatározó témái. A sokrétű életmű darabjait számos közös jegy köti össze. Ilyen a filológiai pontosság és nyitott szemlélet együttállása, az identitásformák és önreprezentációk iránti fogékonyság, a közérthető, olvasmányos stílus, valamint a kritikai kérlelhetetlenség és a fanyar önirónia.

Április 10-én ennek az életműnek a megünneplésére gyűlnek össze Pécsett, a Művészetek és Irodalom Házában. Az előadások és a kerekasztal-beszélgetések felidézik Havasréti József kultúrakutatásban elért eredményeit, irodalomtörténeti és kritikai tevékenységét, valamint szépírói munkásságát. Az interdiszciplináris konferencián közreműködnek a Jelenkor és a HUN-REN BTK munkatársai, valamint a PTE, a BME, a METU és a MOME oktatói-kutatói.

Részletes program

Interdiszciplináris konferencia a 60 éves Havasréti József tiszteletére
11.00–11.15 Köszöntők

1. Kultúrakutatás, kultúraszociológia
11.15–11.35 K. Horváth Zsolt (METU): Utóhang az előörshöz: Havasréti József és a magyar neoavantgárd kutatása
11.35–11.55 Radnai Dániel (HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet): Gigászok és kismesterek: Havasréti József és a hazai populáris zene kutatás
11.55–12.30 Kerekasztal-beszélgetés, résztvevők: Keszeg Anna (MOME), Fenyő Dániel (PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola), Tófalvy Tamás (BMGE). Moderátor: Guld Ádám (PTE)
12.30–12.50 Kávészünet

2. Irodalomtörténet és irodalomkritika
12.50–13.10 Takáts József (PTE): Az érdekességgyűjtő. Az irodalomtörténetet író Havasréti
13.10-13.30 Keresztesi József: A kritikus neve
13.30–14.00 Kerekasztal-beszélgetés, résztvevők: Kisantal Tamás (PTE), Bárány Tibor (BME), Visy Beatrix (HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet). Moderátor: Ágoston Zoltán (Jelenkor)
14.00–14.45 Ebédszünet, fogadás

3. Havasréti József szépírói munkássága
14.45–15.45 Kerekasztal-beszélgetés Havasréti József trilógiájáról: Zsembery Borbála, Görföl Balázs, Ágoston Zoltán. Moderátor: Mohácsi Balázs
15.45–16.00 Kiss Tibor Noé köszöntője
16.00–17.00: Záróprogram: Havasréti József kedvenc lemezei

 

(Bélyegkép: Pálfy Eszter)

2024-04-02 14:00:00