Thomka Beáta Pro Facultate-díjas

A szerk.

Thomka Beátának ítélték oda a Pro Facultate-díjat.

A Pro Facultate Philosophica Universitatis Quinqueecclesiensis-díjat a PTE Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa 2004 óta annak adományozza évente, aki jelentős mértékben elősegítette a Kar hazai és külföldi elismertségét, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás és a tudományos kutatás színvonalának emelésében.

Thomka Beáta a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének egyetemi tanára, az Irodalomtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője, az MTA doktora, lapunk szerzője és szerkesztőbizottsági tagja. A Sinkó Ervin-díj, a József Attila-díj, az Alföld-díj, a Balassa Péter-díj, valamint a Széchenyi-díj Thomka Beáta eddigi pályáján azt mutatja, hogy a hazai irodalmár szakma és a tudományos közélet nagy megbecsüléssel tekint kutatói pályájára. A professzorasszony hazai és nemzetközi tudományszervező munkája elismeréseként, iskolateremtő munkásságáért, az egyetemes emberi értékekhez történő hozzájárulásáért érdemelte ki a Pro Facultate-díjat.

A július 3-i oklevélátadó ünnepségen a laudációt Prof. Fischer Ferenc dékán olvasta fel, amely a PTE BTK honlapján olvasható.

A kitüntetéshez gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk!

A kép és a hír forrása: btk.pte.hu

2014-07-07 12:00:00