Száz Pál kapja a Sziveri-díjat

A szerk.

A fiatalon elhunyt vajdasági alkotó emlékére alapított Sziveri János-díjat idén Száz Pál író, költő, egyetemi oktató kapja.

Száz Pál írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

Száz Pál 1987-ben született Vágsellyén. A pozsonyi Színművészeti Egyetem színházrendező-dramaturg szakán tanult, majd 2017-ben a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén doktorált, jelenleg a Comenius Egyetem oktatója. 2013 és 2017 között az Irodalmi Szemle, 2017-től a Kalligram szerkesztője. Prózakötetei a Kalligram Kiadónál jelentek meg: Arcadia (2011), Halott föld, halott lányok (2013), Fűje sarjad mezőknek (2017). 2021-ben „Haszid vérző Kisjézuska” – Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben címmel jelent meg első tanulmánykötete, de hamarosan napvilágot lát újabb kötete is A tizedik kapu – A haszidizmus hatása a magyar irodalomra címmel. A Fűje sarjad mezőknek című kötetéért 2019-ben Artisjus-díjat kapott.

A kuratórium indoklása szerint „Száz Pál eddigi legemlékezetesebb irodalmi műve a Fűje sarjad mezőknek című, nyelvteremtő erejű »legendárium«. Ez az allegorikus füveskönyv részint modern legendameséket, anekdotákat, elmésségeket tartalmazó gyűjtemény, részint a kisebbségi sorsot és az egyetemes emberi esendőséget bemutató traumaelbeszélés, részint a történelmi kataklizmákat egyéni szemszögből, transzkulturális horizontból láttató szubjektív krónika, de a régi és a modern magyar nyelv és műfaji tradíciók speciális elegye is. A mű felforgató ereje végtelenül spontán, természetes, minden klasszikus irodalmi szabályt áthágó, ugyanakkor rendkívül rétegzett és költői nyelvezetében rejlik: a traumakezelés dermesztő szépsége mellett a munkát ez a kísérletezés köti talán a leginkább Sziveri János életművéhez. Száz nemcsak író, hanem irodalomtörténész is: Borbély Szilárdról írt monográfiája ugyanezt a természetessé szelídített hibriditást tárta fel a tudomány eszközeivel. Száz folytonos érdeklődése a peremen élők, a kirekesztettek, a sérülékenyek és elesettek, a vidékiek iránt ugyancsak sok szállal köthető a Sziveri-univerzumhoz is.”

A Sziveri János-díjat az 1990-ben fiatalon elhunyt vajdasági költő, az Új Symposion folyóirat egykori főszerkesztője emlékére 1991-ben alapította a Sziveri János Társaság.

 

(Bélyegkép: pestibolcseszakademia.blog.hu)

2022-04-28 16:00:00