„Gondold össze”

A szerk.

A Pécs8 a Jelenkor folyóirat közreműködésével folytatja Versről versre című irodalmi pályázatát, ezúttal Csorba Győző költeményéhez kapcsolódóan.

Csorba Győző írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

A Pécs8 a Jelenkor 60 éves jubileumára hat versfilmmel készült. A folyóirat hat évtizedes történetéből hat verset választottak ki a Jelenkor munkatársai, szerkesztői, pécsi irodalmárok. Hogy miért azt, amit, arra a videóban adják meg a választ, a kiválasztott szövegek pedig pécsi színészek előadásában hangzanak el. A Pécs8 ezekhez a versekhez kapcsolódva hirdet irodalmi pályázatokat. Az első pályázat középpontjában Bertók László Miközben című verse állt, a felhívással a nem sokkal korábban elhunyt költő előtt tisztelegtek.

Az idei pályázat témája Csorba Győző A város oldalában című költeménye. A vers „a tér kereteit megtartva időben kapcsol egymáshoz költőket: Janus Pannoniust, a fiatalon, harmincnyolc évesen elhunyt költőt és pécsi püspököt, valamint a versbeli beszélő pécsi költőt, a hatvanhárom éves Csorba Győzőt. És még valaki mást is, egy ismeretlent, aki a vers keletkezésének idejében még meg sem született. Aki éppúgy »a város oldalában / néz-néz a vaksötétbe«, és »irigy nosztalgiával / talán majd összegondol«-ja a számára távoli múltban élő alkotókat, Janus Pannoniust és Csorba Győzőt” – olvasható a felhívásban.

A pályázat kiírói azoknak az alkotó fiataloknak, egyetemistáknak és a középiskolák felsőbb évfolyamaira járó diákoknak a pályamunkáit várják, akiket Csorba Győző verse alkotásra inspirál. A pályázatokat az alábbi feltételek szerint lehet elkészíteni és beküldeni:

a) Vers kategóriában

A Csorba Győző-versben feltételezett kései utód hangján írd meg azt a verset, melyben „összegondolod” Janus Pannoniust és Csorba Győzőt! Törekedj arra, hogy alkotásod szövegszerűen is megidézze a két pécsi költőt.

b) Próza kategóriában

Írj novellát! A novella címe legyen azonos a Csorba-vers címével (A város oldalában). Mottóként emelj ki egy részletet a versből, és alkotásodban valamilyen formában használd föl a fiatal pécsi szobrászművész, Nyári Flóra Emlék című munkáját (melyről a felhívás honlapján találsz képeket). A novella szövegének terjedelme szóközökkel 7000–10 000 karakter között legyen.

A pályázatra egy pályázó minden kategóriában legfeljebb egy pályaművel (egy vers és egy novella) nevezhet. A pályamunkákat a Pécs8 e-mail címére várják (pecs8.info@gmail.com). Az alkotásokat tartalmazó e-mailben fel kell tüntetni az alkotó nevét és elérhetőségeit.

A pályamunkák benyújtásának haráideje: 2022. március 11.

A beérkező munkákat a Jelenkor szerkesztősége értékeli, a legjobbnak ítélt vers alkotója féléves Jelenkor-előfizetést kap. A szervezők minden beküldött pályamunkát Pécs8 ajándéktárggyal díjaznak, a zsűri által javasolt munkákat pedig közzéteszik a pályázat kiírójának és partnereinek digitális felületein.

Az eredményhirdetésre és a díjkiosztóra 2022. április 8-án, a középiskolások számára kiírt országos Csorba Győző Versmondó Verseny döntőjének díjkiosztó ünnepségén kerül sor a pécsi Szent Mór Iskolaközpont Dísztermében. További információk a Pécs8 honlapján.

 

(Fotó: Kálmándy Ferenc)

2022-02-08 21:00:00