P. Müller Péter könyvbemutatója

A szerk.

P. Müller Péter A magyar dráma az ezredfordulón című könyvének bemutatója április 15-én lesz a Művészetek és Irodalom Házában. A szerzővel Weiss János beszélget.

A rendszerváltás után Magyarországon a kortárs dráma fórumai, a színház és a könyvkiadás eltérő feltételrendszerek közé kerültek. A szűk drámapublikációs lehetőségek ellenére a magyar színház mégsem nélkülözte a kortárs magyar drámát. Az ezredforduló körüli évtizedekben évadonként mintegy húsz-huszonöt – irodalmi szempontból jelentős – új magyar dráma került színre.

 

A könyv ebből a drámatermésből merít. A bevezető fejezetben áttekintést ad a korszak fontosabb színpadi szerzőiről és főbb műveikről, az utána következő tizennégy drámaíróportrén keresztül pedig bemutatja az elmúlt két és fél évtized kortárs magyar drámairodalmának legjelentősebb rétegét, ismertetve és elemezve mintegy száz színdarabot.

A kötet szerzőjével Weiss János beszélget.

A részvétel ingyenes.

2014-04-13 08:00:00