Szegedy-Maszák Mihály-díj 2021

A szerk.

Az idei elismerést Kisantal Tamás kapta.

Kisantal Tamás írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya a második alkalommal átadott Szegedy-Maszák Mihály-díjat Kisantal Tamásnak adományozta. A díjazott 2021. szeptember 24-én vehette át a kitüntetést az MTA Könyvtár és Információs Központban. A Szegedy-Maszák Mihály családja és az Irodalomelméleti Osztály által közösen alapított elismerést olyan fiatal, de már nem pályakezdő irodalomtudósoknak ítélik oda kétévente, akiknek a munkásságában – Szegedy-Maszák Mihály diszciplinárisan sokoldalú életművének megfelelően – az irodalmon kívül más tudásterületek is érvényesülnek.

Kisantal Tamás a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének egyetemi docense, számos irodalom- és kultúratudományi munka szerzője, szerkesztője és fordítója. Kutatásai elsősorban a modern történetfilozófiára, történetírás és irodalom kapcsolatára, a történelmi regényre, illetve a holokauszt-irodalomra fókuszálnak.

Kötetei: Túlélő történetek (Kijárat, Budapest, 2009), Az élet tanítómesterei (Kronosz, Pécs, 2017), Az emlékezet és a felejtés helyeiről (Kronosz, Pécs, 2020).

Kisantal Tamás számos tanulmánya és kritikája a Jelenkor hasábjain látott napvilágot.

Z. Varga Zoltán laudációja itt olvasható.

2021-09-29 17:00:00