Ali Smith Orwell-díjához

Thomka Beáta

A napokban Ali Smithnek ítélték oda az idei Orwell-díjat. A szerzőt Thomka Beáta méltatja.

Thomka Beáta írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

A független Orwell Alapítvány, melynek székhelye a University College London, a brit politikai irodalom és újságírás elismerésére 1994-ben Orwell-díjat alapított. A díjat 2019 óta két kategóriában ítélik oda. Külön díjazzák a politikai értekezéseket, valamint a politikai jelentőségű fikciót. A nem fikciós kategóriában az idén Joshua Jaffa a kitüntetett, a mai Oroszországgal foglalkozó Between Two Fires (Két tűz között) című művével. A fikció kategóriájában 2020-ban Colson Whitehead A Nickel-fiúk című regénye, a 2021. június 25-i döntés értelmében pedig idén a skót Ali Smith Seasonal Quartet (Évszak tetralógia) negyedik darabja, a Summer (Nyár, 2020) című nyerte el a díjat. Az értékelésben kiemelik az írónő eleven reakcióit a Covid-19 hatásaira, a tetralógiában folyamatosan bírált brit politikára, a Brexitre, az ausztráliai bozóttüzekre és a George Floyd-gyilkosságra.

Smith elevenen regisztrálja a nemzet jelenkori érzelmeit, aggodalmait, félelmeit, kirekesztő magatartását a bevándorlókkal és a menekülőkkel szemben. Hozzátenném, mindezeket nem csupán érinti, hanem következetes erkölcsi bírálat tárgyává teszi. Regényalakjai és történetei a mai brit történelem közegében mozognak, amit az egyetemes kérdésekkel összefüggő mély megosztottság jellemez. A veszélyeztetett éghajlati változásoktól a gyarmati időkből továbbörökített rasszizmusig, a nemi hovatartozástól a migráció világjelenségéig. Ali Smith politikai következetessége, elkötelezettsége és vállalt radikalizmusa megnyilvánulásaiban, regényei tárgyában és a tetralógia kiáltványszerű bevezető fejezeteiben is kifejezésre jut. Mindez azonban nem biztosítana művei számára esztétikai relevanciát és poétikai értéket. Imponáló morális magatartását méltányolva kétlem, hogy mindez számomra és a nemzetközi kritika szempontjából is figyelmet érdemelne a kiemelkedő művészi teljesítmény nélkül. Munkássága inkább ritka kivételnek tekinthető. Ali Smith sokoldalú fogékonysága, gazdag emberi és művészi érzékenysége által méltán vált a századelő meghatározó alkotójává.

2021-06-29 18:00:00