Műfordítói és alkotói ösztöndíjak

A szerk.

Babits Mihály műfordítói ösztöndíjra és Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíjra pályázhatnak március közepéig fiatal pályakezdő alkotók.

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre fordításához kérnek támogatást. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum.

 

Pályázhatnak1974. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók.

Nem pályázhatnak
- akik 2013-ban Babits-ösztöndíjban részesültek
- akik az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban részesülnek. 

Tervezett keretösszeg: 4.800.000 Ft  
 
Az ösztöndíj összege
Bruttó 100.000 Ft/hó.  
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre. 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva) 
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
3. Szakmai önéletrajz – aláírva 
4. A lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb.  max. 2 oldal)  
5. Mintafordítás (részlet az eredeti műből + annak fordítása)  kb. 10.000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben 

Nem elengedhetetlen, de előnyt jelentő dokumentumok: 
6. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat; 
7. Szakmai ajánlás. 
 

Elbírálás

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt, a beadási határidő után 25 napon belül. 

A kuratórium tagjai: Fázsy Anikó, dr. Hetényi Zsuzsa, Király László Farkas, Kollár Árpád, Lóránd Zsófia, Mészáros Sándor.
A pályázati felhívás részletei az adatlappal és a nyilatkozattal a www.pim.hu,  a www.booksandtranslations.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon érhető el. 
 

Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíj
 

Az Emberi Erőforrások Minisztáriuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet azon fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Pályázhatnak:

1979. január 1. után született írók, irodalmárok. Már publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben az előző ösztöndíjuk lejárta óta eltelt öt év, és a korhatárnak még megfelelnek. (Utolsó sikeres pályázati év: 2009.) Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó terveket a kuratórium nem támogat. 
  
Nem pályázhatnak:

Azok, akik az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (például az NKA alkotói támogatása) vagy egyéb támogatásban, illetve aki MASZRE alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni.  

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 13 fő 
  
Az ösztöndíj időtartama12 hónap a 2014 január – december 31. közötti időszakra 

Az ösztöndíj összege:
Bruttó 100.000 Ft/hó 
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre. 

A pályázat nyelve: magyar 
  
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva) 
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva) 
3. Szakmai önéletrajz – aláírva 
4. Munkaterv (az alkotói elképzelés rövid leírása) 
5. Publikációs jegyzék 
6. 5-10 oldalnyi szövegmutatvány a tervezett kéziratból vagy eddig megjelent munkákból 
7. Nem kötelező, de csatolható a szakma elismert képviselőjének/képviselőinek ajánlása 
 

Elbírálás:

Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt, a beadási határidőt követő 30 napon belül. 
A kuratórium tagjai: Csepregi János (Fiatal Írók Szövetsége), Erős Kinga (Magyar Írószövetség), Gaborják Ádám (József Attila Kör), Horváth Györgyi (József Attila Kör), Neszlár Sándor (Fiatal Írók Szövetsége), Szilágyi Zsófia (Szépírók Társasága), Zsille Gábor (Magyar Művészeti Akadémia).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ

Gáspár György muzeológus, Petőfi Irodalmi Múzeum 
gaspargy@pim.hu tel: 06-1-317-3611/253-as mellék) 
Soós Ildikó Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft 
osztondijak@alkotomuveszet.hu tel: 06-126-500-071

A pályázati felhívás részletei az adatlappal és a nyilatkozattal a www.pim.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon érhető el.

  
 

 

2014-02-24 00:00:00