Kerényi Műhelynapok

A szerk.

Február 14–15-én irodalomtudományi műhelykonferenciát szervez budapesti, kolozsvári, újvidéki és pécsi előadókkal a Kerényi Károly Szakkollégium.

A pécsi Kerényi Károly Szakkollégium minden évben megrendezett mentorkonferenciáját idén kibővíti: budapesti, kolozsvári, újvidéki előadók; a doktori iskolák vezetői, valamint doktoranduszok tartanak előadást két napon keresztül a pécsi doktori iskolák hallgatóival és a Kerényi Szakkollégium mentoraival.
A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

 

 

A részletes program:

2014. február 14.

Vargha Damján terem

12:45 Megnyitó
13:00 Faragó Kornélia: Emlékezeti formák, élettörténet-stratégiák – térpoétikai keretben (plenáris előadás)

I. szekció

elnök: Faragó Kornélia

13:40 Csönge Tamás: Matéria, technika, retorika: Az elbeszéléselmélet félreértése
14:00 Vancsó Éva: „Világok összeütközése” – Mandics György és M. Veress Zsuzsa Heraklidák-trilógiája mint sci-fi utópia
14:20 Ferenczy Zsófia: Gipsz és porcelán – Szabó Magda Az ajtó című regényének filmadaptációja
14:40 diszkusszió

15:10 szünet

15:25 Schein Gábor: A királydráma színeváltozása. Füst Milán: Negyedik Henrik király (plenáris előadás)

II/a szekció

elnök: Schein Gábor

16:05 Kiss Georgina: Tárgyiasság és/vagy objektivitás – Terminológiai problémák egy modern költészeti hagyomány értelmezésében
16:25 Nyerges Gábor Ádám: „Egész jól indultam, csak…” – Orbán Ottó pályakezdése lírai életművének tükrében 
16:45 Jánosa Eszter: Duchamp-öröknapok
17:05 diszkusszió

17:35 szünet

III/a szekció

elnök: Kiss Gábor Zoltán

17:50 András Csaba: Moloch, a gépszörny – A Metropolis filmnyelvi sajátosságai
18:10 Görcsi Péter: Bruges, a bűn városa 
18:30 Nagy Krisztián: Tarr szerint a tömeg – Az erőszak és a lokalitás problémája a Werkmeister Harmóniák poétikájában
18:50–19:20 diszkusszió

H előadó

II/b szekció

elnök: Takáts József

16:05 Pálfy Eszter: A schlegeli irónia a gadameri művészetkoncepció felől
16:25 Horváth Gábor: Mi volt a magyar 1830-ban?
16:45 Zsembery Borbála: „a való élet és az igaz szabadság utáni vágy csodatetteinek hőse” – Az identitás megképzésének kérdései Jókai Mór Gróf Benyovszky Móricz saját emlékiratai és útleírásai című művében

18:30 diszkusszió

szünet

III/b szekció

elnök: Szolláth Dávid

17:50 Nothnagel Zoltán: József Attila politikai identitásai
18:10 Reichert Gábor: A Felelet helye Déry Tibor 1945 utáni életművében
18:30 diszkusszió

2014. február 15.

Vargha Damján terem


8:20 Tverdota György: A hagyományőrző modernség problémájáról (plenáris előadás)

IV/a szekció

elnök: Tverdota György

9:00 Balogh Lilla: Egy költő fölfedezésre vár? – 130 éve született Szép Ernő
9:20 Pogrányi Péter: Kálnoky László és Somlyó György poétikai kísérletei a „versesepika-mezőben” – Homálynoky Szaniszló ciklus, Részletek egy megírhatatlan versesregényből
9:40 Balogh Ákos: Faludy György költői, közírói szerepe Magyarországon 1946–1951-ig
10:00 diszkusszió
10:30 szünet

10:45 Selyem Zsuzsa: Gépezet és káosz. Krasznahorkai László és Max Neumann: ÁllatVanBent (plenáris előadás)

V/a szekció

elnök: Selyem Zsuzsa

11:25 Farkas Zsuzsanna: „Testté lett táj – tájjá lett test” (Mészöly Miklós: Szenvtelen följegyzések)
11:45 Bucur Tünde Csilla: Történethálóban a múlt 
12:05 Patocs László: Disszonáns érzelmek – Szvoren Edina prózapoétikájának emocionális alakzatai
12:25 diszkusszió

12:55 ebédszünet

14:10 Thomka Beáta: Migráció, fikció, ezredvég (plenáris előadás)

VI/a szekció

elnök: V. Gilbert Edit

14:50 Domán Csaba: Anarchia, jövő, apokalipszis, mítosz, mágia és a misztika az angol és magyar punk / new wave dalszövegekben 1976 és 1988 között

15:10 Serestély Zalán: Város a csöndből – Jorge Luis Borges A halál és az iránytű c. rövidprózájának nyelvfenomenológiai olvasata
15:30 Nagy Anna: Intermedialitás Dubravka Ugrešic A feltétel nélküli kapituláció múzeuma című könyvében
15:50 diszkusszió

16:20 szünet

VII/a szekció

elnök: P. Müller Péter

16:35 Zeke Zsuzsanna: Álmok az irodalomban – irodalommá írt álmok
16:55 Takács Tímea: „Hódíthatatlan szellem”? Dózsa György mint drámai hős a XX. századi magyar drámairodalomban
17:15–17:45 diszkusszió

H előadó

IV/b szekció

elnök: Szilágyi Zsófia

9:00 Kodolányi Judit: Illyés Gyula és az autobiográfia változatai
9:20 Lengyel Imre Zsolt: Veres Péter irodalomfelfogásai
9:40 Lo Bello Maya: Meghaladott modernizmus?
10:00 diszkusszió

szünet

V/b szekció

elnök: Tóth Orsolya

11:25 Inzsöl Kata: Antifeminista nővédelem – Lux Terka regényeinek nőképe
11:45 Mihály Eszter: Test, szexualitás, nácizmus Gyömrői Edit önéletrajzi regényében
12:05 Sági Varga Kinga: A közöttiség és a köztesség alakzatai 
12:25 diszkusszió

ebédszünet

VI/b szekció

elnök: Bagi Zsolt

14:50 Takács Bálint: A mentális zavarok konstruktivista megközelítésének védelmében.
15:10 Tuboly Ádám Tamás: Quine két dogmája Carnapról – analiticitás és holizmus
15:30 diszkusszió

szünet

VII/b szekció

elnök: Orbán Jolán

16:35 Jéga-Szabó Krisztina: Orvos-nők: az orvosi-tudományos diskurzus mint a testről való beszéd és a női identifikáció terepe, Németh László Irgalom és Tompa Andrea Fejtől s lábtól című regényének összehasonlító vizsgálata
16:55 Papp Adrien: Irodalom és identitás, művészi teljesítmény és társadalmi kontextus
17:15 diszkusszió

2014-02-12 08:00:00