Ujvári Gábor (1965–2020)

A szerk.

Január 24-én, életének 55. évében váratlanul meghalt pécsi otthonában Ujvári Gábor tanár, újságíró, televíziós szerkesztő, fotóművész.

Ujvári Gábor Kaposváron született 1965-ben, általános iskolába Pécsett járt. Középiskolai tanulmányait a Nagy Lajos Gimnáziumban végezte, ezt követően a Janus Pannonius Tudományegyetem magyar–művészettudomány szakán szerzett diplomát 1990-ben. Pályáját egykori alma materében, a Nagy Lajos Gimnáziumban kezdte tanárként, majd az Új Dunántúli Napló újságírójaként tevékenykedett. Később az E.ON kommunikációs szakembere lett. Az utóbbi években a Magyar Televízió M5 csatornája számára szerkesztett televíziós műsort.

Szelíd természetéhez nyughatatlan, igazságkereső szellem társult, amely idegenkedett a tekintélyelvűségtől, az ideológiai kötelékektől – mindez nem tette könnyűvé számára az érvényesülést. Racionális, gondolkodó, az önemésztésig töprengő alkata a különböző művészeti ágak területén kereste az emberi létezés értelmét: a színháztól, a versmondástól az íráson át a fotóig több mindenben próbára tette magát. Spirituális tapasztalataiból kisregényt írt A Sámán – Bevezetés a szabadságba címmel. Az utóbbi években fotóművészi tevékenységében találta meg leginkább önmagát, ahol természetéhez híven formabontó irányokban is kísérletezett. Képei több kiállításon szerepeltek, egyebek mellett Budapesten, Pécsett és Zágrábban.

Sokirányú érdeklődése, tehetsége, emberi tisztessége tanári, előadói, újságírói, televíziós szerkesztői és fotóművészi munkájában is megmutatkozott. Aki megismerte, nem felejti eredeti, hamisságtól mentes személyiségét. Fájdalmasan korai halála nem engedi már különböző tehetségei további kibontakozását. Barátai, ismerősei, Pécs közössége a jeles értelmiségit és az igaz embert gyászolják most, s megőrzik Ujvári Gábor emlékét.

2020-01-27 17:00:00