A pécsi bölcsészkar bölcsője

Könyvbemutató

A szerk.

November 12-én mutatják be A pécsi bölcsészkar bölcsője című kötetet a Művészetek és Irodalom Házában.

1982-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem létrejöttével vált egyetemi karrá a Pécsi Tanárképző Főiskola, egy évvel később pedig kezdetét vette az egyetemi szintű bölcsész- és tanárképzés. A pécsi bölcsészkar bölcsője ezt az intézményi átalakulást mutatja be, felölelve az 1978-1988 közötti évtizedet.

 

A kötet nagyobb részt korabeli dokumentumok (levelek, jegyzőkönyvek, újságcikkek, interjúk, fényképek) segítségével ábrázolja ezt az időszakot, a források zöme a PTE Egyetemi Levéltárban őrzött irat. A könyv második részében interjúk olvashatók olyan oktatókkal, akik segítettek az intézményi átszervezésében, valamint olyan hallgatókkal, akik az elsők között vettek részt az egyetemi képzésben és az egységes tanárképzési kísérletben.

 

A pécsi bölcsészkar bölcsője nem csupán ünnepi kötet, hanem felidézi az 1980-as évek hazai, pécsi és egyetemi világát, de forrásértékű tartalmánál fogva ösztönzi a kor jobb megismerésére irányuló történeti, művelődési és kulturális kutatásokat is.

 

A könyvbemutatón közreműködnek a szerkesztők: Lengvári István és Polyák Petra, valamint azok, akik előkészítéssel, a koncepció kialakításával és a birtokukban lévő egykori iratok átadásával segítették a könyv létrejöttét: Bókay Antal, Jankovits László és Vonyó József. A beszélgetés moderátora P. Müller Péter.

2013-11-08 12:10:00