Bővült a Jelenkor szerkesztősége

A szerk.

Bemutatjuk Mohácsi Balázst és Pálfy Esztert. Ősztől már ők is részt vesznek a folyóirat szerkesztésében.

Mohácsi Balázs (1990) költő, kritikus, szerkesztő. Első verseskötete hungária út, hazafelé címmel jelent meg 2018-ban a Jelenkor Kiadónál. Kritikáit mindenekelőtt a kortárs magyar költészetről írja. 2013-ban gyakornokként került a Jelenkor folyóirathoz, az elmúlt öt évben részt vett a honlap szerkesztésében, valamint a folyóirat majd' hat évtizedes archívumának digitalizálásában. Emellett a világlírával foglalkozó Versum online folyóirat felelős szerkesztője. Tanulmányait a PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában végezte, disszertációját Kassák Lajos költészetéről írja.

 
Pálfy Eszter (1989) a pécsi bölcsészkaron végzett magyar–esztétika szakon 2013-ban. A PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje, Gyöngyösi István költészetéről írott disszertációját 2019 elején fogja megvédeni. 2012–13-ban gyakornokként dolgozott a Jelenkor szerkesztőségében, az elmúlt években több kritikát is közölt a folyóiratban. A Jelenkor mellett a Verso irodalomtörténeti folyóirat szerkesztője. Jelenleg Szerb Antal irodalomtörténeteit rendezi sajtó alá a Magvető Kiadó megbízásából, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem német nyelvű szak- és műfordítói szakirányú továbbképzésének hallgatója.
2018-11-02 07:00:00