Görföl Balázs Kanyó Zoltán-díjas

A szerk.

Lapunk munkatársának ítélték oda idén a fiatal irodalomkutatóknak járó elismerést.


A Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Díjat 1986-ban alapította az előző évben negyvenöt éves korában elhunyt irodalomtudós özvegye. Kanyó Zoltán az irodalomtudomány kandidátusaként, a szegedi összehasonlító irodalomtudományi tanszék vezetőjeként irodalomelméleti műveiben bölcseleti, elsősorban szemiotikai alapon vizsgálódott, így a róla elnevezett díjat olyan 35 évnél nem idősebb irodalmároknak nyújtják át minden évben hagyományosan a Szegedi Tudományegyetem Napján, akik filozófiai megközelítéssel is kutatják tárgyukat.

Görföl Balázs a Balassi Kiadónál megjelent Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása című könyvéért vehette át a díjat szeptember 1-jén.

(Fotó: Kiss Tibor Noé)

2018-09-04 07:00:00