A vadásztársaság

komédia

Bernhard, Thomas  fordította: Györffy Miklós, dráma, 2005, 48. évfolyam, 1. szám, 2000. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

 

Bruno Ganz-nak

 

 

Tudakozódtam e bábok mechanizmusa után,

és hogy miképpen volna lehetséges

úgy irányítani egyes tagjaikat és pontjaikat,

ahogy a mozdulatok vagy a tánc ritmusa

megköveteli,

anélkül, hogy szálak miriádjait

tartaná kezében az ember.

Kleist

 

 

Szereplők

TÁBORNOK

TÁBORNOKNÉ

ELSŐ MINISZTER

MÁSODIK MINISZTER

HERCEG

HERCEGNŐ

ANNA, szakácsnő

ASAMER, favágó

 

ÍRÓ

 A tábornok vadászháza

 

 

A vadászat előtt

 

Nagy cserépkályha

Karosszékek, székek

Trófeák

Lemezjátszó

Kártyapakli az asztalon

ÍRÓ az ablaknál

Egyfolytában föl-alá járkáltam

két kezemmel a homlokomat fogva

ezt tudnia kell

de hiába a döntő szó mely hiányzott

az aforizmához nem jutott eszembe

TÁBORNOKNÉ az asztalnál ül, kinéz az ablakon

Havazik

ÍRÓ

Az ablak örökös nyitogatása

és csukogatása miatt

képtelen voltam

megmelegedni

úgyhogy kénytelen voltam

belebújni ebbe a prémmellénybe

ismeri ugye ezt a mellényemet

szétnyitja, majd összecsukja a prémmellényét

ez az én lengyel prémmellényem

természetesen azonnal Lengyelországra emlékeztet

Három nap Krakkó

és senkivel egy árva szót sem

semmi

Tábornokné kezébe veszi a kártyapaklit, mintha játszani akarna, Író elveszi tőle, és a kártyalapokat az asztalra szórva azt mondja

Hiszen elküldtem önnek a gobelin vázlatát

A muflont

ovis musimon

az ablakhoz megy

Emlékszik ugye

hogy érkeztem meg Varsóba

szó szerint hat vagy hét lépéssel előttem

a lezuhanó jégcsap

azon nyomban megölt

ezt tudnia kell azon nyomban

egy fiatal nőt

mint kiderült

egy fiatal agrármérnök feleségét

A lengyelországi vadászatok most nagyon népszerűek

Hányszor járt a tábornok Lengyelországban

TÁBORNOKNÉ

Háromszor

ÍRÓ eljön az ablaktól

Szeretem azt az országot

nincs még egy amelyet úgy szeretnék

TÁBORNOKNÉ

Havazik

egyfolytában havazik

Először semmi hó

aztán meg egyfolytában havazik

ÍRÓ

Először azt hittem

meleg lesz a tél

de hideg lett

szikrázóan tiszta

és hideg

Folyton arra gondoltam

hiszen úgyis melegít a lengyel mellényem

ez a mellény amelyet Krakkóban vettem

TÁBORNOKNÉ

És benne a Lermontov

ÍRÓ az ablakhoz megy

Aztán persze már

az ágyban sem melegedtem meg

kihúzza a mellénye alól a KORUNK HŐSÉt, és felolvas belőle:

Ami enget illet csak egyvalamiről

vagyok szilárdan meggyőződve mondta az orvos

És mi volna az? kérdeztem mert hallani akartam

egy olyan ember véleményét aki eddig hallgatott

Hogy előbb vagy utóbb

egy szép reggelen

meg fogok halni válaszolta

Összecsukja a könyvet és visszadugja a mellényébe

Mint tudja egyfolytában

Lermontovot olvasom

TÁBORNOKNÉ

Sherry

ÍRÓ tölt magának egy pohár sherryt, a Tábornoknénak is, és visszamegy az ablakhoz

Két óra Lermontov

és aztán megint két óra Lermontov

TÁBORNOKNÉ

Vagy két óra Majakovszkij

és aztán megint két óra Majakov-szkij

ÍRÓ

Vagy Puskin

Most hirtelen eszembe jutott az aforizma

A nyugalom majd jóváteszi

De nem tudtam folytatni

egyre csak A nyugalom majd jóváteszi

kis szünet után

Nem a nyugalom nem tesz jóvá semmit

De így sem ment tovább sehogy sem ment

Az aforizma gondoltam folyton Az aforizma

A nyugalom majd jóváteszi

és a folytatás

Nem a nyugalom nem tesz jóvá semmit

Hanem hanem hanem

Érti egész idő alatt

arra gondoltam

mondtam is magamban fennhangon tagoltan

Hanem hanem hanem

folyton-folyvást

fel-alá járkálva

kinyitottam az összes ablakot

mert nem bírtam ki érti

a csukott ablakok tébolyát

Ez a hideg nagyságos asszonyom

és a gondolat

hogy meg fogok fulladni

és hogy valami tévedésről van szó

Aztán lejöttem ide

és kevertem a kártyát

egyfolytában kevertem a kártyát

TÁBORNOKNÉ

A kártyát amit ön úgy megvet

ÍRÓ

Kevertem és kevertem

vagy egy óra hosszat

Aztán megint fenn a szobámban

A nyugalom majd jóváteszi A nyugalom

De a döntő szó nem jutott eszembe

Ha két kézzel próbálja is

összeroppantani a fejét

Aztán arra gondoltam megint

hogy befűtök magam

de nem volt hozzá erőm

valójában bezárkóztam a szobámba

és kihúztam a zárból a kulcsot

Nagy deformáció ez tudnia kell

kihúztam a kulcsot

és kitártam az ablakot

aztán visszacsuktam az ablakot

erre eltűnt a kulcs

egy órán át

kerestem a kulcsot

közben egyfolytában

az aforizmára gondoltam

egyfelől volt a kulcs

másfelől az aforizma

Micsoda állapot

Érti nagyságos asszonyom ha már egy aforizmát

sem tud az ember teljesen kimondani

még kimondani sem

így azzal a gondolattal töltöttem az egész éjszakát

hogy nem tudom többé elejétől végig elmondani az aforizmát

Valami olvasmánnyal elterelni a figyelmem az aforizmáról

gondoltam

egyfolytában olvasmánnyal elterelni

Reggel úgy keltem föl

hogy egy pillanatra sem hunytam le a szemem

de közben egész idő alatt

a csonka aforizma

miközben öltözködtem

mosakodtam

öltözködtem

a borotválkozás és a fésülködés alatt

az a vesződés a cipőszíjakkal

Aztán egyszer csak mikor mentem a postára

hirtelen

miközben valami egész másra gondoltam

tehát csak úgy a postára menet

a falu főterén nyüzsgő emberek közepette

gondolatokkal fajtalankodva

fajtalankodva

ebben a hidegben

miközben mondtam valamit a polgármesternek

aki nekem mondott valamit

eszembe jutott az aforizma

Korrektül így hangzik az aforizma

A nyugalom majd jóváteszi

Nem a nyugalom nem tesz jóvá semmit

hanem

a kedvezőbb testmozgás

hanem

a kedvezőbb testmozgás

E pillanatban nagyon kimerült voltam

nagyságos asszonyom

TÁBORNOKNÉ

Üljön le

Író leül

Hol izgatott

hol újra megnyugszik

hosszú időn át izgatott

akkor aztán újra megnyugszik

ÍRÓ

Valami szörnyűség ez

a nyelvből

a fejből

TÁBORNOKNÉ

Akkor csak ül itt

tompán

némán

lógó fejjel

Akkor jön ez az őrület határáig

menő hallgatás

semmi más

ÍRÓ

Semmi más

Egyre csak ez a semmi

TÁBORNOKNÉ

És ilyenkor jut az eszébe

hogy huszonegyezzünk

szakadatlanul

naphosszat

és egy szót se szól

csak nyer

folyton csak nyer

ijesztő biztonsággal

Én meg csak vesztek

ugyanolyan

szakadatlan

és ijesztő biztonsággal

kezébe veszi a kártyapaklit

ÍRÓ

Az összes kártyajáték közül ez a legbárgyúbb

kiveszi a Tábornokné kezéből a kártyapaklit és az asztalra helyezi

engem mégis lenyűgöz és megigéz

mindenesetre

TÁBORNOKNÉ

És közben délutánról déutánra

estéről estére

és egész éjszakákon át

mikor ön nem hajlandó dolgozni

én halálra keverem magam

nevet és megismétli

halálra keverem magam

ÍRÓ nevetve

Halálra keverem magam

halálra keverem magam

TÁBORNOKNÉ

És akkor

mikor már teljesen ki vagyok merülve

ÍRÓ

Apatikus

TÁBORNOKNÉ

Apatikus vagyok

kimerült és apatikus

ÍRÓ

Mikor már úgy gyűlöli ezt a játékot mint semmi mást

TÁBORNOKNÉ

Mikor már teljesen kimerült vagyok

ön azt mondja

még egy játszmát

És aztán újra meg újra

még egy játszmát még egy játszmát

Fenyegetően mondja

fenyegetően érti

Önnél

önben

minden fenyegető

Eszébe nem jutna hogy hagyjuk abba

hogy abbahagyjuk

mert kimerültem

holott tényleg holtfáradt vagyok

és nemcsak én maga is

holtfáradt

még egy partit mondja

még egyet még egyet

és játszunk

játszunk tovább

játszunk mintha

meg akarnánk tébolyodni

ÍRÓ

Nincs még egy kártyajáték

amely jobban megigézne

és nincs ami azáltal

hogy egyfolytában felizgat nagyságos asszonyom

nagyobb biztonsággal

megnyugtatna

TÁBORNOKNÉ

Kínoz most

azzal hogy nem játszunk

most nem játszunk

Kínozni akar ezzel

kínozni

kínozni

Ha kedvem van

játszani

nem játszik

De ha önnek van kedve játszani

akkor játszunk

akkor egyfolytában játszunk

az öntudatlanságig játszunk

Játsszunk egy partit

mondtam én

ön azonnal elhárította

egyből elhárította

Én játszani akarok

ön elhárítja

ÍRÓ feláll, az ablakhoz megy

Mintha egy állapoton

egy benső állapoton

egy lelkiállapoton

kártyázással

javítani lehetne

TÁBORNOKNÉ

Áthidalni az időt

semmi más csak áthidalni az időt

kinéz

miközben odakinn havazik

míg meg nem jön a férjem

ÍRÓ

Van akkor még ez a fejfájásom

mindig ugyanaz a fejfájásom

mindig ugyanaz a fejfájásom

TÁBORNOKNÉ

Rögtön a fejfájására tereli a szót

azonnal beszélni kezdett

elhárította amit mondtam

én azt mondtam játsszunk

játsszunk

ÍRÓ

Játsszunk mert megszoktuk

TÁBORNOKNÉ

Mert mint maga mondja

a kártyázásnál nincs jobb módja

hogy az ember elviselje a fejét

kezébe veszi a kártyapaklit, aztán viszszateszi az asztalra

Mivel én játszani akartam

ön nem játszik

rögtön elterelte a figyelmet a kártyázásról

a m a g a fejfájására terelte

az é n fejfájásomról

a m a g a fejfájására

ÍRÓ

Nem lehet egyfolytában játszani

nagyságos asszonyom

mert tényleg beleőrül az ember

kinéz

Sötétedik

TÁBORNOKNÉ

Az erdő miatt

hirtelen lesz

sötét

Ha majd aztán

kivágják az erdőt

ez elmúlik

végleg elmúlik

ÍRÓ

Elhallgatni egy halálos betegséget

ez hallatlan szörnyűség

bejön Asamer balról, karjában keményfa-hasábokkal, rak a cserépkályhában égő tűzre

TÁBORNOKNÉ

Ez a hirtelen sötétség

tudja

egyik percről a másikra

ÍRÓ

Most már tudok mindent

a szuvakról

mindent nagyságos asszonyom

és a szembetegségről

amelyet szürke hályognak

neveznek

TÁBORNOKNÉ

Mivel a háttérben

itt ez az irdatlan erdő

egyik percről a másikra

ÍRÓ

A szürke hályog ezt tudnia kell

és a szúbogarak

A rettentő

és a szörnyűséges

TÁBORNOKNÉ

Ha majd itt

minden le lesz tarolva

a sötétség már nem

hirtelen fog

beköszönteni

akkor majd lassan jön

ÍRÓ

Hogy a tábornok

a minisztereivel

még leül egy asztalhoz

méghozzá a saját asztalához

TÁBORNOKNÉ

A férjem

helyesen cselekszik

Asamerhez

Negyedóra múlva

lezárni a kályhát

jól megrakni

és negyedóra múlva lezárni

Asamer

Bármelyik percben jöhet a tábornok

Meg vannak vetve az ágyak a minisztereknek

be van fűtve a szobákban

jól befűteni Asamer jól befűteni

magában

már két hónapja

nem volt befűtve

jéghideg minden

az Íróhoz

Nem elég

egy nappal azelőtt befűteni

hogy megjövünk

egy teljes héttel előbb

kell befűteni

hidegek a falak

árad a hideg a falakból

ÍRÓ

Mindent tudok

a szúbogarakról

nagyságos asszonyom

a szürke hályogról pedig

többet tudok

mint a szemorvosok

TÁBORNOKNÉ Asamerhez

Kell egy hét a falaknak

hogy átmelegedjenek

de a férjem azt mondja

túl sokba kerül

már egy héttel előbb befűteni

mint hogy megjövünk

ÍRÓ

A szuvak

és a szürke hályog

hogy a férje ne lássa a szuvakat

közvetlenül a Tábornokné arcába

és a vese megbetegedése

mint hirtelen

kevésbé gyötrő

halálnem nagyságos asszonyom

TÁBORNOKNÉ

Pedig mennyi fánk van

nevet

milyen irdatlanul sok fánk

Hát még ha ki lesz vágva az erdő

akkor lesz csak igazán rengeteg fánk

annyi hogy belefulladunk

és az a különös

hogy nem é n gondoltam a szuvakra

a férjem

nem é n

a férjem

a férjem beszélt folyton a szuvakról

Asamerhez

annyi fát amennyi csak belefér

és aztán

egy negyedóra múlva

lezárni

ÍRÓ Asamerhez

Akkor ontja majd a kályha igazán a meleget

tudja Asamer

TÁBORNOKNÉ

Húsz éve

ismerem a viszonyokat

de még soha nem

fűtöttek be idejekorán

Soha nem sikerült meggyőznöm

a férjemet arról a tényről

hogy már egy héttel előbb

ÍRÓ

L e g a l á b b egy héttel előbb

TÁBORNOKNÉ

Legalább egy héttel előbb

mint hogy idejövünk

be kell fűteni

Asamer el

A férjem attól fél

hogy a kelleténél több fát

elfűthetnek ezek az emberek

Hogy valami olyasmit tesznek

amiről mi nem tudunk

ÍRÓ

Asamer

miféle név ez

TÁBORNOKNÉ

Hogy nem látjuk

mi mindent művelnek

És most az egész erdőt ki kell vágni

mert az egész erdő csupa szú

ÍRÓ

Bostricida

xylophaga

TÁBORNOKNÉ

A szemével

mehet akárhová

nem látja a szuvakat

az egész erdővészből nem lát semmit

És ha senki nem mond neki semmit róla

nem is tudja meg

ÍRÓ

A miniszterek azért jönnek

hogy megdöntsék

és támogatják

nevet

az egyik miniszter

a bal karjánál fogva támogatja

holott nincs is neki bal karja

és a másik miniszter

a jobb karjánál fogva támogatja

de mind a ketten megdönteni akarják

TÁBORNOKNÉ

Hetvenszerkilencven kilométer

számolja ki

mennyi az

ÍRÓ

Óriási terület nagyságos asszonyom

Igazi nagybirtok

TÁBORNOKNÉ

Egész éven át

azt mondogatja

körmére kell nézni

a favágóknak

a favágóknak

és a többi erdei munkásnak

a körmére kell nézni

álmában is gyakran mondogatja ezt

aztán felriad

kiveri a víz

dől róla a víz tudja dől róla a víz

és azt mondja

körmére kell nézni a favágóknak

ÍRÓ

Csak el kell ezt egyszer képzelni

Hetvenszerkilencven kilométer

és szuvas az egész

mivel pedig az ilyen erdőt

amelyet megtámadtak a szuvak

ki kell irtani

a helyén óriási kopár síkság

tátong majd

A törvény szövege nagyságos asszonyom úgy szól

hogy azt a fát

amelyet megtámadtak a szuvak

ki kell vágni

és ha az egész erdő szuvas

az egész erdőt ki kell vágni

És ha a szuvaktól megtámadott erdő tulajdonosának

nincsenek meg az eszközei

hogy maga vágassa ki az erdőt

az állam irtja ki az erdőt

ámde ha valakinek megvannak hozzá az eszközei

TÁBORNOKNÉ

Felriad éjjel

és hirtelen azt mondja

körmére kell nézni a favágóknak

örökké az a gondolat gyötri

hogy valami olyat tesznek

amit nem szabad megtenniük

Mert mindig két világról beszél

az egyik a hátunk mögött van

és abba h i r t e l e n kell belenézni

mint mondogatja

váratlanul

A hercegben teljesen megbízik

ha valami a férjem akarata ellenére történik

a herceg köteles jelenteni

a herceg felelős érte

A férjem százszázalékig megbízik benne

A hercegnőt

szembaja miatt szereti

Aki ilyen szépség létére nem lát semmit

mondja

vagy majdnem semmit

A herceg a férjem legfőbb bizal-masa

A herceg védelmezi a férjemet

a favágók folyton ismétlődő arcátlanságaival szemben

a favágókat viszont

a férjem kíméletlenségével szemben védelmezi

ÍRÓ

Emberfia nem jön többé

a vadászházba

ha kivágták az erdőt

TÁBORNOKNÉ

Olyan korban élünk

amikor a közönséges ember

minden követelése teljesül

ilyen a férjem szerint soha nem volt azelőtt

ÍRÓ kezébe veszi a kártyát és keverni kezdi

Halálra keverni

halálra keverni

az asztalra dobja a kártyapaklit

Nem árt

kicsit megszakítanom a munkám

ha az ember a fejével

váratlanul

teljesen váratlanul nagyságos aszszonyom

hirtelen másik tájékra vetődik

mintha valami

frissítőbe merítenék

Megszakítani

a munkát

elfelejteni

ami írt

ha ez lehetséges volna

TÁBORNOKNÉ

Szüntelenül ez a félelem

hogy felfedezik az embert

ÍRÓ

Mert itt az erdőben

a háború után

csak az éhség

és a denunciáció

uralkodott

meg minden idők legzordabb tele

Asamer be

TÁBORNOKNÉ Asamerhez, aki rak a tűzre

Negyedóra múlva lezárni

ÍRÓ

A fűtés művészete

a lelkiismeretesség művészete

a tűzre rakásé

a pontos ajtózárás

művészete

Ehhez a művészethez kevesen értenek

és ahhoz sem

hogy szabályos időközönként

a kályhát ki kell takarítani

Asamer feláll és menni akar

TÁBORNOKNÉ hozzá

Mindegyik szoba legyen jól befűtve

forró téglát a tábornok úr ágyába

és a miniszterek ágyába is forró téglát

Az ebéddel várunk

míg megjönnek az urak

Anna tegye hidegre a kompótot

hirtelen

El van-e lapátolva a hó mindenütt

nézzen utána Asamer el van-e jól lapátolva mindenütt

ÍRÓ

Behavazódni

Ha egyszer csak minden teljesen behavazódna

TÁBORNOKNÉ

Nem a reggeli szürkületkor

az esti szürkületkor

jelentkezik kelet felől lassan minden

lassan érti

ha este váratlanul

beköszönt a sötétség

akkor hirtelen sötét lesz

Hosszú ideig nem gyújtani lámpát

Hallgatni a beszélőket

de nem látni

Hallgatni a tüzet a kályhában

de nem látni semmit

Hallgatni a tüzet a kályhában

de nem látni semmit

vagy legalább csak annyira

hogy ne fájjon

ÍRÓ

Ha kivágták az erdőt

nem fog többé ilyen fájdalmas hirtelenséggel

beköszönteni a sötétség

mintha nagy hirtelen

kioltanák a nappali fényt

TÁBORNOKNÉ

Kétszáz favágót

kell pótlólag fölvenni

ÍRÓ

A herceg vesztegetésről beszélt

TÁBORNOKNÉ

Képzelje csak el

huszonnyolc traktor

és töméntelen sok motoros fűrész

ÍRÓ

Ha egy fej megengedheti magának

hogy kibírjon ekkora zajt

TÁBORNOKNÉ

Ő nem lesz itt

ő nem fog látni semmit

ő nem fog látni semmit

és hallani sem semmit

Először azt gondoltam

én sem leszek itt

de most azt gondolom

nekem itt kell lennem

Mert nekem csak a gondolat volt kibírhatatlan

hogy kivágják az egész erdőt

nézni amint dőlnek le a fák

Asamer egy cédulával a Tábornoknéhoz

Tábornokné elolvassa a cédulát, aztán

Jól van Asamer

Asamer el

Anna

nem mer bejönni

holnap haza akar menni

egy fél napra

Ha ön itt van

nem mer bejönni

ilyenkor cédulát küld

nevet

ÍRÓ

Mikor történt

mikor fedezte föl

hogy a szuvak

TÁBORNOKNÉ

Másfél éve

De akkor már késő volt

ÍRÓ

És az ő betegségét

TÁBORNOKNÉ

Egy éve

ÍRÓ

Az ilyenek akiknek ez a bajuk

nem bírják visszatartani a vizeletet

hosszadalmas

ugyanakkor fájdalmas folyamat

Épp jókor jön így

a szürke hályog

TÁBORNOKNÉ

Teljesen megmagyarázhatatlan

hogy az erdő minden pontján

ÍRÓ

Ilyen óriási erdőről lévén szó

TÁBORNOKNÉ

Egyszerre

jelennek meg a szuvak

ez megmagyarázhatatlan

a talajművelési főiskola professzorai

a fejükhöz kapnak

Először Ez lehetetlen

kizárt dolog

nincs rá semmi magyarázat

hogy ez teljeséggel természetellenes

El sem tudja képzelni micsoda helyzet

A szakemberek ingerültek voltak

ÍRÓ

A tudománynak

mindig torkára forr a szó nagyságos asszonyom

TÁBORNOKNÉ

Mert senki sem hitt

az egyidejűség

lehetőségében

Mert az ilyesmi egész egyszerűen

ellentmond a természet törvényeinek

ÍRÓ

A természet törvényeinek

TÁBORNOKNÉ

Minden fa kérge

szinte egyszerre

ÍRÓ

Egyszerre

halt el

száradt ki

pusztult el nagyságos asszonyom

TÁBORNOKNÉ

Ő ezt már nem láthatta

de mindenki más

annál világosabban látja

Az Asamer volt az első

aki felfedezte

Szerencsére

azt hitte a férjem

csak egy pár fatörzsről van szó

Látom még a férjemet

ott állt ahol most ön

ott az ablaknál

én ott ülök

ahol most ülök

ekkor bejön az Asamer

rak a tűzre

és azt mondja

szuvas néhány fa

erre fölnevet a férjem

ahogy nevetni szokott

És megkérdezi az Asamert hol

az Asamer pedig megmondja

mindjárt itt a vadászház mögött

a férjem hamar megfeledkezett az egészről

Én akkor már tudtam mekkora a katasztrófa

hogy a szúbogarak

benne vannak az összes fában

és a professzorok nagy titokban jöttek

hogy semmit ne tudjon meg a férjem

Ha szürke hályogja van

márpedig szürke hályogja van

mondták

akkor úgyse lát semmit

mondták

Ott álltak az ablaknál

ahol most ön áll

Egész héten

vizsgálódtak az erdészek

keresztül-kasul minden zugot átvizsgáltak

és a szúbogarak

ott voltak minden fában

Lábon hagyni

az egész kiszáradt erdőt

lábon hagyni gondoltam

faljanak föl a szuvak mindent

ÍRÓ

Ebből a szempontból nézve

és nagyon helyesen látva

tiszta szerencse a betegsége

és hozzá még a szürke hályog

TÁBORNOKNÉ

Mindenkit elhallgattattam

ÍRÓ

Az ilyen szuvaktól megtámadott erdőt

mindenestül ki kell irtani

TÁBORNOKNÉ

Mindig féltem

hogy elterjed a szóbeszéd

féltem hogy a férjem fülébe jut

ÍRÓ

Hogy az írásművén dolgozik

az élete főművén nagyságos asszonyom

és életének ez a főműve teljesen lefoglalja

szüntelen a városi szobájába zárkózva él

ez most a javára szolgál

TÁBORNOKNÉ

A fiatal tisztek végzik helyette

a minisztériumi munkát

Másrészt egyébre se gondol

csak az erdőre

az erdőnél semmi sem fontosabb számára

tudja

mindig minden

az erdőre koncentrálódott benne

ÍRÓ

Akkor aztán egy irdatlan szabad térséggel

lesz itt majd dolgunk

TÁBORNOKNÉ

A férjemnek itt támadtak

a legjobb gondolatai

ÍRÓ

Ötletek

gondolatok

TÁBORNOKNÉ

Itt támadtak a legjobb gondolatai

nem a városban

itt vidéken

az erdőben

naphosszat egyedül tudott lenni

zavarták

még az erdei munkások is

kitért előlük

csizmásan

és ceruzával papírral a kezében

ÍRÓ

És a zöld kalapjával

a fején

TÁBORNOKNÉ

Ha meghallotta az erdei munkásokat

kerülőt tett

Gyakran évekig

egy szót sem váltott velük

egy szót sem

kivéve az Asamert

Csak lehetnék az erdőben

mondja mindig

Az erdőben gondolkodom

Ez a sok változás

ezek alapjában véve

mind a férjem sétáira

vezethetők vissza

mindaz ami megváltoztatta ezt az államot

megszilárdította

mint a férjem mondja mindig

ilyen erdő kell az embernek

hogy ilyen gondolatai lehessenek

ÍRÓ

Ilyen jellem

mint a férjének a jelleme

Tudni a háttérben működni

ez is tőle való

mint az

hogy egy olyan erdőben ahol van minden

csak nyugalom nincs

a Tábornokot idézve

Egy olyan erdőben ahol van minden

csak nyugalom nincs

ott minden megvan az elmém számára

TÁBORNOKNÉ

A háború végén

itt rejtőztünk el

ha megtalálnak

megölnek

Az erdőben voltunk

érti

nem a vadászházban

a vadászházba nem mertünk belépni

Aki bement a vadászházba

azt megölték

mindenkit megöltek a vadászházban

Egyfolytában attól félni érti

hogy felfedezik az embert

ÍRÓ

Ha valakik mint önök

olyan irdatlanul nagy vagyont szereztek

és akkor

például a saját irdatlanul nagy erdejükben

kénytelenek rejtőzködni

A félelem hogy megölik egy ilyen irdatlanul nagy erdőben

TÁBORNOKNÉ

Hirtelen

felfedezik

ÍRÓ

Egy ilyen erdőben

ahol minden van

csak nyugalom nincs

Ha két óriási vagyonból

egyetlen óriási vagyon lesz

nagyságos asszonyom

és az ember abban

kénytelen elrejtőzni

TÁBORNOKNÉ kinéz

Most már

teljes a sötétség

Asamer bejön és lezárja a kályhát

Ha már csak lépéseket lehet hallani

de látni semmit

csak hallani lehet már

látni semmit

Asamer fel akarja gyújtani a villanyt

Ne Asamer

csak semmi fény

jól le van zárva a kályha

az Íróhoz

Tudja

én félek

a férjemtől

és gyűlölöm a minisztereket

ezt a kettőt kezdettől fogva gyűlöltem

becsapják a férjemet

kihasználták

éveken át

évtizedekig kihasználták

ő szerezte nekik az állásukat

egyiküket tudja már huszonnégy évesen

el kellett helyeznie a minisztériumban

a miniszterek mindent a férjemnek köszönhetnek

és most becsapják őt

el akarják távolítani

eltávolítani érti

most azért jönnek a férjemért

hogy lemondásra kényszerítsék

Az aljasságtól sehol nincs biztonságban az ember

Legszívesebben

egyedül

a sötétben

először erőltetnie kell az embernek

aztán megszereti ezt az állapotot

először kényszer

Senki nem viseli el a sötétet

hogy nem történik semmi érti

erőltetni kell

rákényszerítenie magát az embernek

aztán megszereti ezt az állapotot

ÍRÓ

Egy napon összetette vagyonát

a férje vagyonával

hogy az így létrejött óriási vagyonban

rejtőzködniük kelljen

TÁBORNOKNÉ

De most nyugalom van

nincs háború

semmi sincs

ÍRÓ

És megjelentek a szuvak

TÁBORNOKNÉ

A szuvak

Asamerhez

Lezárta a kályhát Asamer

ASAMER

Igen nagyságos asszonyom

TÁBORNOKNÉ

Ez a szüntelen figyelem

és munka

sőt félelem tudja

míg egyáltalán megmelegszik az az ember

Asamer el

Tábornokné utánaszól

Gyújtsa fel a kerti lámpát Asamer

És jól ellapátolni mindent

mindent jól ellapátolni

az Íróhoz

A miniszterek hihetetlen támogatást kapnak

egyházi oldalról

A férjem gyűlöli az egyházat

ÍRÓ

Ő a született ateista

TÁBORNOKNÉ feláll, felgyújtja a villanyt, visszaül

Mielőtt bevonul a klinikára

még egyszer vadászik egyet

Én beszéltem rá

ÍRÓ

Lassanként

valószínűleg a halálos betegség hatására

amelyről nem is tud

hallgatni kezd magára nagyságos asszonyom

TÁBORNOKNÉ

Rábeszéltem

ÍRÓ

Most

egyszerre

nem akarja többé bántani

TÁBORNOKNÉ patetikusan

A hallgatás falát

húztam fel köréje

semmit sem szabad

tudnia

a szuvakról

ÍRÓ

Fölteszem magamban a kérdést

valóban nem tud-e semmit a tábornok

hogy vajon csakugyan nem tud-e semmit

vagy csak úgy tesz mintha nem tudna semmit

Az kétségtelen hogy ez a vég nagyságos asszonyom

Értsen meg nagyságos asszonyom

egy tábornoknak meg lehet mondani

amit meg kell mondani

őszintén érti nagyságos asszonyom

hogy mi van vele

TÁBORNOKNÉ

Neki nem

nem neki

ÍRÓ

Olyan férfinak

akinek legfőbb ismertetőjegye

a kíméletlen őszinteség

Mert az ilyen felvilágosult ember

egészen másfajta értelemmel él

nagyságos asszonyom

TÁBORNOKNÉ

Nem tudja

nem szabad tudnia

Szakadatlanul

teljesen mindegy mikor és hol

egyre csak az erdejéről beszél

ÍRÓ

Sikerült tehát

eltitkolnia előle

a szuvakat

Elhallgattatni

az erdészeket

és a favágókat

és mindenkit akinek köze van az erdőhöz

mert igen nehéz dolog ám

az embert

aki arra született hogy beszéljen

hallgatásra bírni nagyságos asszonyom

méghozzá hosszú időn keresztül

egy egész társaságot

amelynek máson se jár az esze

mint a kíváncsiskodáson

és pletykák terjesztésén

Szüntelen

és úgy vélem intelligens megvesztegetéssel

sikerült hát keresztülvinnie

amit elhatározott

TÁBORNOKNÉ

Senki emberfia

senki

nem szólt egy szót sem

ÍRÓ

Tény mindenesetre

hogy a szuvak

mindent elpusztítanak itt

mindent ami összefügg a vadászházzal

mindent felzabálnak

mindent

TÁBORNOKNÉ

Az orvos

halálos betegségről beszél

mint ön

egészen nyíltan

csak idő kérdése

a legrövidebb idő

ÍRÓ

Ezért

és mert

csak a legrövidebb idő kérdése

titkolja el előle a szuvakat

És a szürke hályog

amelytől nem lát

az ön szövetségese

Megdöbbentő

hogy bizonyos körülmények között

milyen nyíltan

járnak el az orvosok

TÁBORNOKNÉ

Egy kis beavatkozás

azt hiszi a férjem

ÍRÓ

Közben ön

még mielőtt az orvosok rájöttek volna

már gyanakodott

hogy a férje

halálos beteg

Megváltozott

mondogatta

már régóta

TÁBORNOKNÉ

Hirtelen

megváltozott

A banketton

történt

ÍRÓ

Emlékszem

a bankettre

a lemezjátszóhoz megy, és fölteszi Händel 5. csembalószvitjét

De miközben ön azt hitte

a betegség csak később

sokkal később fog kitörni

megtörtént a motorfűrészes baleset

Olyan sérülés

mint a motorfűrészes sérülés

kirobbantja a halálos betegséget

És mikor a férje holnapután

bevonul a klinikára

és talán éppen akkor

mikor végrehajtják rajta a beavatkozást

amely nem is beavatkozás

hiszen mint jól tudja

roppant bonyolult

és ráadásul nagyon veszélyes műtétről van szó

mikor ön nagyságos asszonyom

el van készülve a legrosszabbra

ledőlnek az első fák

Aztán jön a lábadozás ideje

a tengerparti

a római élet

melyre úgy vágyik

TÁBORNOKNÉ

Rómában jön el a vég

ÍRÓ

Akkor majd ön visszajön

és a fák már mind a földön hevernek

és lehet hogy egész erdőből

semmi sem látszik többé

TÁBORNOKNÉ

Természetesen tud valamit

de a tényleges valóságot nem tudja

Beszéltem a miniszterekkel

Hogy meg fog halni elmondtam nekik

Férjem a tábornok a legrövidebb időn belül meg fog halni

csak várjanak

aki a legrövidebb időn belül meg fog halni

azt nem kell lemondásra kényszeríteni

Most van szükségük a döntésre

most

A férjem nem mond le

Meghal

de nem mond le

értik

Esze ágában sincs lemondani

Megmondtam a minisztereknek

hogy megtámadták a szuvak az erdőt

és hogy az egész erdőt ki kell irtani

Nem használt semmit

ÍRÓ

Előfordul

az értelmiségiek körében nagyságos asszonyom

hogy egy férfi motorfűrészt ragad

vagy valami más szerszámhoz nyúl

amelyhez az égvilágon semmi köze

hogy egy értelmiségi egyszer csak

azt gondolja

ő most kidönt egy fát

egyszeriben szükségét érzi az ilyen

hogy szögeket verjen bele egy falba

valaki aki hosszú éveken át egyfolytában az íróasztalnál ült

hirtelen egy kavicsbányában terem

vagy egyszerűen elmegy az erdőbe

azt hiszi hirtelen az ilyen

hogy valamit szét kell zúznia vagy el kell vágnia

mint ahogy az ön férje a tábornok is fogta magát

és hirtelen elment az erdőbe egy motorfűrésszel

egyszer csak kitör az ilyen a fejéből

és elmegy az erdőbe

és kidönt egy fát

vagy a kavicsbányába megy

vagy megöl egy embert érti

vagy hirtelen olyan alsónadrágot húz

amilyenben a favágók járnak

olyasvalaki aki mindig a legfinomabb fehérműt hordta

egyszeriben durva birkabőr csizmában mászkál

vagy nemezsapkát nyom a fejébe

holott különben a legválasztékosabb kalapokhoz szokott

Ilyenkor aztán nagyságos asszonyom

rettentő és igen gyakran halálos sérülésekre kerül sor

A tábornok a motorfűrésszel belevágott a lábába

és e sérülése kirobbantotta

tulajdonképpeni halálos betegségét

mindenkiben ott lappang valami halálos betegség

és elég egy apró gyakran teljesen jelentéktelen sőt gyakran nem is észlelt sérülés

az máris kirobbantja

TÁBORNOKNÉ

Szerencsére vele volt az Asamer

Ő hazacipelte az erdőből

a vadászházba

És hogy egy jó sebész keze alá került az

odakintről lépések, beszéd, nevetés

ÍRÓ

A tábornok

leállítja a zenét

Nem történt tehát baleset

Tábornok, hiányzik a bal karja, Miniszterek, Herceg és Hercegnő belépnek, Szakácsnő, Asamer, akik legsegítik kabátjukat, aztán kimennek

Tábornok átöleli a feleségét

Író a háttérben marad

Herceg és Hercegnő az ajtónál

TÁBORNOK

Ez a hirtelen hóesés

minden be van havazva

minden be van havazva

Az utolsó szakaszt gyalog

ÍRÓ

Száraz és hideg tél

tábornok úr

TÁBORNOK felkiált

Az író úr

Tábornok és Író odamennek egymáshoz és kezet ráznak

Hogy a feleségem ne unatkozzék

szórakoztatja

a filozófiájával

jobban mondva a filozófiáival

Mutatkozzék be

a titkárnőm

látta a komédiáját

inkább operett volt azt hiszem

kitűnő előadás

A történetcsináló

vagy az úgynevezett történetcsináló a darabjában

inkább operettjében

nagyon tetszett neki