Fejezetek a Szeretkezések könyvéből

Visky András  próza, 2004, 47. évfolyam, 6. szám, 481. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

Mihai Maniuþiu rendezőnek

 

 „Se íny, se fog"

Doktor Faustus szédülete, amikor visszahull közénk újraélni életét, ismerős.

A legfőbb féltékeny létező már korábban szerződést ajánlott az alvilág hivatásosainak, egyetlen színházzá változtatva a mindenséget, amelyben sikere csak a rendezőnek lehet, mindenki más epizód és kellék, az előadás végén úgyis széttapsolnak mindent a mennyei seregek.

Fellép és lelép, aki van, eltűnik a történetben, amelyben az égitestek öntudatlan boldogságban körbetáncolják a kozmikus nászágyat.

Innen emelik ki véresen Jóbot is, kitömve szebbnél szebb szavakkal, amelyek aztán kiütnek rajta, ellepik bűntelen testét, vad termeszek, a bő maradékot meg ő morzsolgatja el hangosan, engedelmesen, amíg be nem tömi öklével a saját száját.

A tehetséges, nehezen kiszámítható fordulatok túl későn jönnek, amikor már se íny, se fog, csak tönkremenés, az újra elsötétült, újra üres, újra éhes színpadon.

 

„Amíg lemegy a fény"

Meztelen és hallgatag angyal, elszánt bárány inkább, kitárva elénk, mint egy olvasatlan könyv.

Nemének sok-sok éke magára vonja a fényszórókat, hogy még jobban virítson, virítson bíbor vére.

Övéi közé jött, odaadó állat, az első érintésre vár.

Ez az ő teste, meg a mienk, amíg lemegy a fény.

 

„Fájdalmak szép asszonya, V. M."

Az sem jobb változat, ha V[alaki] M[ás], a tőlünk leginkább különböző vállalja helyettünk a halált, és így él velünk, házunk népeként.

A megváltás formás testű próbababája, fájdalmak szép asszonya, V. M.

Hideg arca, ráhull a fény, nem kívánatos.

Saját elorzott sírgödrünkből tekint ki ránk, már berendezte magának, összkomfortos oltár, örökkévaló garzon, aminek az árát aztán mi törlesztjük egy életen át, sőt még tovább, a nem elgondolhatóig.

Napi három étkezés, utolsó vacsora mind, szerény és hibátlan, súlya van minden szónak, valakik biztosan lesben állnak és mindent feljegyeznek.

Parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek – és akkor még ez is.

Ha aláírjuk a szerződést, bárkivel, bárkivel, aláírjuk vagy visszautasítjuk, beköltözik hozzánk az alvilág, fogadkoznunk kell, hogy senki nem fekszik mellénk a makulátlan nászágyba, csak a leghűségesebb szerzet, a velünk azonos nemű halál.