Az illuzionista és a szörnyeteg

Bogdanov, Vaszilij   vers, 2013, 56. évfolyam, 11. szám, 1083. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

Az illuzionista és a szörnyeteg

a kísértõ rögeszme

 

1. A cirkusz megjelenése

Párizsban egyszer az utcán láttam egy elefántot,

szomorúan bandukolt a cirkuszi kocsik után.

Kis emberke ült rajta, piros sombrerójával

legyezgette arcát. Mögöttük lovak trappoltak,

csikorgó társzekerek gördültek tova,

oroszlánok, tigrisek szunyókáltak a ketrecekben.

Egy-egy vadállat néha felriadt, s álmos, sárga szeme

figyelmeztetően villant meg a szúró napsütésben.

Az elnyúló karaván mögött mezítlábas utcakölykök

loholtak, és lelkesen ordibálták, hogy „jön a cirkusz!”

Hirtelen bohóc jelent meg, szája előtt szócsővel,

mindenkit kedvesen hívott meg az esti előadásra.

Pukedlizett, majdnem lezuhant. A gyerekek nevettek.

Utoljára még megkapaszkodott. A veszéllyel játszott?

 

2. Ki vagyok én?

Néztem az eldöcögő cirkuszi kocsikat, az álmosan

pislogó oroszlánokat, a lomhán mozgó elefántokat,

az ágáló bohócot, és nem tudtam, hogy ki vagyok én?

Aki nézi őket és a látványt próbálja értelmezni,

aki nézi őket és közben önmaga lehetőségein töpreng,

hazamenjen, maradjon? Mennyivel könnyebb

a bohócnak, gondoltam irigykedve, ő bohóc, az, ami.

Az erőművész – erőművész, a kötéltáncos – kötéltáncos,

s láttam a levegőben pörgő artistalányokat,

egyenlők voltak önmagukkal, miért is akartak volna

másnak látszani? Pörögtek a levegőben és nevettek.

Soha nem teremthetem meg versben az egyszerűséget, 

az őszinteséget. Fogalmam sincs, hogy ki vagyok én.

És ha megtudnám, mire mennék, hazátlan bitang?

 

3. Az új élet

A cirkuszhoz kellene szerződnöm konferansziénak?

Új életet kellene kezdenem? Legalább szabadon őrjönghetnék,

önfeledten rögtönözhetnék, össze-vissza hőböröghetnék,

mindenesetre szabadabban, gátlástalanabbul, mint a versben.

Nem kellene állandóan a kínrímek vészcsengőire

figyelnem, felszabadulhatnék végre, mámorosan dicsérhetném

az artistalányokat, akik éjszaka, a hold zöldes fényében

csak nekem, egyedül nekem játszanának, körülöttem pörögve,

finoman, csak alig érintve ellazuló testem. Vagy az iszákos

bohóccal kvaterkázhatnék, hallgatnám végtelen, szomorú,

egymásba gabalyodó, menthetetlenül összekavarodó történeteit.

Amikor a bohócok sírnak, mi kacagunk? Neki se lehetett könnyű,

de én nem nevetném ki. Végighallgatnám. Hát ilyen lenne

új életem a cirkuszban, de hamarosan megunnám, érzem.

 

4. A menekülés

Egy éjszaka megszöknék. Menekülnék az országúton.

A hold szitáló fényében minden megnőne, az árnyékok is.

De elmenekülhetek-e önmagam elől? Elérhetek-e

az álmomban, ébren is örökké kísértő kopár fennsíkra,

hogy végre megtudjam, miféle veszélyek leselkednek rám,

az ürömfűtenger kellős közepén? Magányos középpont

magányos körben? De az édeni örömállapot sem tarthatna

sokáig. Énjeim utolérnének úgyis. Nevetve köröznének

körülöttem. És megérkezne hasonmásom is.

Gúnyosan vigyorogna, de egyelőre nem kommentálná

az eseményeket, hiszen észrevenné a felénk rohanó

artistalányokat, lobogó hajjal közeledne a három gyönyörű,

szőke lány, világoskék dresszük baljósan foszforeszkálna,

mulasztásaimra figyelmeztetve. Miért legyek tökéletes?

 

5. A helyzet beáll

Olyan lenne az egész, mint egy kirakós játék, csak Léna

hiányozna, de megjöhetne ő is, emlékeztetve a londoni

zöld holdsütésre, amikor folyékony smaragdként csillogott a Temze

és a hajók égnek meredő árbocairól akasztott emberek

meredtek ránk, üveges szemükbe fagyott a látvány.

De most, a kopár fennsíkon, nem zöld, hanem mályva-vörös

hold világít. S az énjeim is egyre távolodnak. Nyugtalanok,

mintha keresnének valamit. A hasonmásom érdeklődve

figyeli a föld felett libegő artistalányokat, láthatólag nem érti,

kik ezek és mit keresnek itt. A távolban, a homály foszladozó

szobrai között, kis, kék pettyes ruhájában most tűnik fel Léna,

és váratlanul hallom meg a rém dübörgő lépteit. Nem vagyunk

egyedül! A lányok mintha nem hallanák, önfeledten táncolnak.

A hasonmásom sejthet valamit. Kérdőn mered rám és felüvölt.

 

6. A rém

Állok a párizsi utcán, még egyre vonulnak a cirkuszi kocsik,

a bohóc kántáló hangja elhalkul. Nem, ez nem az ukrán puszták

veszedelmes lángdémona, fordulok a rém felé. Hatalmas,

idomtalan test imbolyog előttem. Nem tudom kivenni

arcvonásait, csak vicsorgó agyarai villognak a holdfényben,

szemei fényszóróként világítanak ránk, belevakul, aki nézi. 

Hasonmásom karon ragad. – „Menekülj, te idióta! Ha téged

elkap, én is elpusztulok, megszűnök, darabjaimra hullok,

létem léted függvénye, hát most sem érted? Menekülj!”

Az élvetegen kerengő lányok csak most veszik észre

a szörnyeteget, sikoltozva kezdenek rohanni, de Léna,

mintha nem látná, mintha nem érzékelné a veszélyt,

alvajáróként jön felénk. És az utolsó kocsiban váratlanul

felüvölt egy oroszlán. Üvöltését a kopár fennsíkon is hallani.

 

7. Kavargás

Énjeim eltűntek. Felszívódtak a holdsütésben. A gyerekek

tovább rohantak a cirkuszi kocsik után. A bohóc megígérte,

hogy mindenki jól fog szórakozni, a háború után ez rá is fér

a sokat szenvedett párizsiakra. „És ha téged szaggat szét a rém?” –

szorítottam magamhoz a reszkető Lénát, aki csak most látta meg

a szörnyeteget, és döbbenten nézte a kopár fennsíkon

kétségbeesetten menekülő artistalányokat. A bohóc mellett,

a vagon tetején megjelent egy erőművész is, vasgolyókat dobálva,

s fekete kabátban egy illuzionista, megígérve, hogy este, az előadás

csúcspontján, eltünteti önmagát. „Azt nem tudom, de bizonyára

te is elpusztulsz – ragadott meg hasonmásom. – Mi egyek

vagyunk!” – És hátat fordítva a felüvöltő rémnek, kétségbeesetten

rohantunk az artistalányok után, árnyékainkat kerülgetve

a szúró holdfényben. A gyerekek tapsoltak, fütyültek örömükben.

 

8. Az illuzionista

„Ha valaki, ez az illuzionista segíthetne rajtunk!” – kiáltottam,

és a szűrt ezüst holdfényben beláthatatlannak tűnő,

himbálózó fennsíkon hallottuk a lomha rém trappolását.

Észrevett minket és üldözött. Hova menekülhetnénk előle

ebben a pusztaságban? Se egy ház, se egy fa, s mit érnénk vele,

ha lennének? A házba is bejönne utánunk, tövestől tépné ki a fát.

Futni kezdek a cirkuszi kocsik után, felugrom a vagon tetejére,

s a meglepett illuzionistának elsuttogom, milyen veszélybe

keveredtünk. Magas, fekete szemű, őszülő úr. „El tudnám tüntetni,

de hogyan kerülök a fennsíkra?” „Ezt talán bízza rám!” –

legyintek, és máris ott rohan közöttünk, de válla felül

visszanézve észreveszi a közeledő, veres szemű

szörnyeteget, megáll, s karba font kézzel fordul szembe vele.

A holdat ebben az életfogytiglani pillanatban felhő takarja el.

 

9. A világ illúzió

Hogy a ránk szakadó sötétségben pontosan mi történt,

nem tudom. Jobb kezemmel Lénát karoltam, ballal

a hasonmásom. Reszkettek félelmükben, s hátunk mögött

csendesen kezdtek sírni a gyönyörű artistalányok.

A rém vörös szeme utolsót lobbant, és elhalt üvöltése is.

Az utcán állottunk, Léna az elhaladó cirkuszi kocsikat nézte.

„Tulajdonképpen a szörnyeteg csak a maga képzeletében

létezett!” – magyarázta egy üres irodahelyiségben az előttünk

ide-oda sétáló illuzionista, majd meghajolt Léna előtt, kezet

csókolt és bemutatkozott: „Ödön von Boticselli.” „Ez nem lehet – 

kötekedett izgága hasonmásom. – Hiszen láttuk, hogy ott volt,

széttépett volna, ha ön nem tünteti el.” „Maga is csak az úr

képzeletében létezik, s most ne nyissunk vitát arról, hogy

hol voltak, mit láttak. Érzékeink becsaphatók. A világ illúzió.”

 

10. Valóban, mi lesz velünk?

„De ha illúzió – okvetetlenkedett hasonmásom –, akkor mi

a valóság?”„Az illúzió sikerületlen részlete!”– legyintett

vendéglátónk és megmentőnk, nem túl lelkesen. „És velem –

néztem rá kétségbeesve –, velem mi lesz, uram? Megőrülök?”

„Ön, ha nem tévedek, költő, emigráns orosz költő. Nem érzi jól

magát idegenben, hazavágyik, noha országában jelenleg dühöng

a rémuralom s, hogy őszinte legyek, nem tudnám, mi történne önnel,

ha lebírhatatlan, kínzó vágyait követve, váratlanul hazatelepedne.

Mi sem tudhatunk mindent. De nem ajánlom. Minek tenné ki

magát és bájos feleségét felesleges megpróbáltatásoknak?”

„És velem – ugrott fel idegesen hasonmásom –, velem mi lesz,

örökké az ő asszociációi sötét mezőin bolyongok, nem ölthetek

valóságos emberi alakot soha?” „Ön csak a költő képzeletében

létezik, elégedjen meg ennyivel, és ne legyen maximalista.”

 

11. Ismét az utcán

„És velem mi lesz, uram, forduljak orvoshoz, pszichológushoz?

Lebírnak látomásaim, kísért a kopár fennsík, ahol el fogok veszni.”

Újra az utcán álltunk, hasonmásom is eltűnt, az illuzionista is,

egyre vonultak a cirkuszi kocsik, trombitálni kezdett egy elefánt is,

néhány bátrabb gyerek már a bohóc mellett ült, a vagon tetején,

beszélgettek is valamiről, de szavuk elveszett az utca zajában.

„Mi volt ez az egész? – néztem Lénára. – Meg fogok bolondulni,

ha így megy tovább.” Döbbenten nézett rám, nem értette, miről

beszélek, nem is nagyon érdekeltem, kíváncsian figyelte az ásítozó

oroszlánokat. „Mi lenne – kérdezte izgatottan –, ha kiszabadulnának

ketrecükből és elvegyülnének az emberek között az utcán?”

„Hol van az illuzionista, hol a hasonmásom? – dadogtam, kipirult

arcához szorítva arcom. – Mi ez az egész? Mi történik velünk?”

„Nem értem, mi izgatott fel ennyire – legyintett. – Itt nem volt senki.”

 

12. „Haza kellene mennünk!”

„Megőrülök. Nem lehet! – Már a zokogás rázott.

Semmire nem emlékszel? Velünk valaki játszik.”

„Mi van veled? Beteg vagy? Én nem is tudom, mire

kellene emlékeznem. Fél órája az utcán

állunk és a vonuló cirkuszi vagonokat

bámuljuk. Mégis miről képzelegsz már megint?

Hidd el, nem történt semmi.” „S a rém, a kopár fennsík,

hasonmásom, kit utálsz, s az illuzionista,

ki végül is megmentett? Eltüntette a szörnyet.

Elmondta, hogy a világ csak céda illúzió.

Semmire nem emlékszel? Nem is tudom elhinni.”

„Amiről képzelegtél, mellettem, itt a járdán,

nem emlékezhetek, hisz minden csak benned zajlott.

Haza kellene mennünk, ez a mi bajunk, hidd el!”

 

+ A vers sem az utol­só pá­ri­zsi, sem az el­sõ pétervári fü­zet­ben nem sze­re­pel, egy Malevics-kötetbõl, a fes­tõ a Bauhaus ki­adá­sá­ban meg­je­le­ntetett ta­nul­mány­kö­te­té­bõl ke­rült elõ, a gé­pelt, s két­fé­le pi­ros és fe­ke­te tin­tá­val ja­ví­tott kéz­irat. El­dönt­he­tet­len, hogy pon­to­san mi­kor író­dott, az utol­só pá­ri­zsi ver­se­ket foly­tat­ja, akár az Emig­rán­sok cik­lus utol­só da­rab­jai. Malevics köny­ve 1928-ban je­lent meg, fel­té­te­lez­he­tõ­leg az idõ tájt ír­hat­ta s több­ször is ja­ví­tot­ta. A ké­sõb­bi ver­se­i­ben má­ni­á­ku­san fel­tû­nõ (rém)álom­bé­li hely­szín, a ko­pár fenn­sík tû­nik fel, s a rém, amely majd­nem el­pusz­tít­ja, de egy rej­té­lyes il­lu­zi­o­nis­ta meg­men­ti. A cím leg­alább­is Lé­na nagy­ma­ma sze­rint a köl­té­szet­re és a dik­ta­tú­rá­ra is vo­nat­koz­tatha­tó, az il­lu­zi­o­nis­ta a köl­tõt, a ször­nye­teg a rém­ural­mat jel­ké­pe­zi. Hát nem tu­dom. A dik­ta­tú­ra el­pusz­tí­tot­ta a köl­tõ­ket, ér­vel­tem, de ver­se­ik­be és Szolzsenyicin Gulág szi­get­cso­port­já­ba pusz­tult be­le – mo­soly­gott nagy­ma­ma. – Tat­já­na Bogdanova

BOGDÁN LÁSZLÓ fordítása

 

-----

Vaszilij Bogdanov (1895–1982) mél­tat­la­nul el­fe­lej­tett orosz köl­tő élet­mű­vé­nek je­len­té­keny ré­sze egé­szen a leg­utób­bi idő­kig lap­pan­gott, de az­tán elő­ke­rül­tek a köl­tő fü­ze­tei, és uno­ká­ja, Tat­já­na Bogdanova, a har­var­di egye­tem szla­visz­ti­ka­ta­ná­ra meg­kezd­te a szent­pé­ter­vá­ri, szi­bé­ri­ai és ame­ri­kai fü­ze­tek anya­gá­nak köz­re­a­dá­sát. Ma­gya­rá­zó jegy­ze­tei so­kat el­árul­nak a kor­ról és a vál­ta­ko­zó irodalomfelfogásról, s ar­ról is, hogy mi­lyen ke­vés­sé ért­jük a sztá­li­niz­must, iro­dal­má­ról és kény­szer­hely­ze­te­i­ről nem is be­szél­ve. Az arisz­tok­ra­ta ka­to­na­csa­lád­ból szár­ma­zó Vaszilij Bogdanov – uno­ká­ja már dol­go­zik bio­grá­fi­á­ján is – Pá­rizs­ban kezd­te pá­lyá­ját, a tí­zes évek­ben két kö­te­te is meg­je­lent (Üveg­vi­lág, 1917, Ár­nyak dél­után­ja, 1919). 1916-ban vet­te fe­le­sé­gül Lé­na Nyezvanovát, a ne­ves köl­tő uno­ka­hú­gát, az is­mert pétervári bel­gyó­gyász ki­seb­bik lá­nyát. No­ha szü­le­ik már nem él­tek, (édes­ap­ja tü­zér­tá­bor­nok­ként a ga­lí­ci­ai fron­ton halt hő­si ha­lált, édes­any­já­ra a lá­za­dó mu­zsi­kok gyúj­tot­ták rá a kas­télyt, apó­sát ré­szeg vö­rös­gár­dis­ták lőt­ték le a nyílt ut­cán, anyó­sa a ti­zen­nyol­cas spa­nyol­nát­ha ál­do­za­ta­ként halt meg: „A csa­lád kö­rül – Andrej Belij sze­rint – kö­rö­zött a ha­lál fe­ke­te ma­da­ra!”), Bogdanov és fe­le­sé­ge a hú­szas évek ele­jén még­is, ba­rá­ta­ik ki­fe­je­zett el­len­ke­zé­se da­cá­ra is, úgy dön­tött, ha­za­te­lep­sze­nek. Szent­pé­ter­vá­ron 1924-ben még meg­je­lent egy ver­ses­köny­ve (Orosz áb­rán­dok), de ha­ma­ro­san a go­nosz, rossz­in­du­la­tú tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­be ke­rült, s az iro­da­lom pe­re­mé­re sod­ró­dott, ver­se­it nem kö­zöl­ték. Du­mas, Victor Hugo, Ver­ne és Walter Scott re­gé­nye­i­nek for­dí­tá­sa­i­ból élt, s kö­vet­ke­ző köny­ve, A szuzdáli ha­ran­gok negy­ven év ké­sés­sel, 1964-ben, a hrus­cso­vi ol­va­dás utol­só pil­la­na­tá­ban je­len­he­tett meg ala­po­san ki­he­rél­ve, ami el is vet­te a köl­tő ked­vét a to­váb­bi pró­bál­ko­zá­sok­tól, ez­után már csak az asz­tal­fi­ók­nak írt. Utol­só éve­i­nek nagy él­mé­nye egy kü­lö­nös ame­ri­kai uta­zá­sa volt. Imá­dott le­á­nya, Tánya még az öt­ve­nes évek ele­jén ment férj­hez a moszk­vai ame­ri­kai kö­vet­ség harmadtitkárához, és tá­vo­zott az Egye­sült Ál­la­mok­ba, de a köl­tő út­le­vél­ké­rel­mét kö­vet­ke­ze­te­sen vis­­sza­uta­sí­tot­ták. Ke­vés­sel ha­lá­la előtt, 1979-ben még­is ki­en­ged­ték, s né­hány fe­lejt­he­tet­len hó­na­pot töl­tött Berkeley-ben, meg­is­mer­ke­dett Miłosszal és Robert Lowellel, mind­ket­ten ki­áll­tak ver­sei mel­lett, s az orosz ki­adást jó­val meg­elő­ző an­gol és len­gyel vá­lo­ga­tá­sok utó­sza­va­it is je­gyez­ték. Mi most a Tat­já­na Bogdanova gon­doz­ta kri­ti­kai ki­adás­ból vá­lo­ga­tunk, de szán­dé­kunk­ban áll Bogdanov egész hoz­zá­fér­he­tő élet­mű­vét s uno­ká­ja élet­raj­zát is le­for­dí­ta­ni. (A ford.)