Palaeontologicus állati álladalmak; (Parim-papamm…);Vázlat, 1908. július 17-én; „A hatalmas szerelemnek…”; (Fénytelen…); (Valamint...); Római Mars - Pesaróból Riminibe

Lázáry René Sándor  vers, 2010, 53. évfolyam, 10. szám, 1065. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

Palaeontologicus állati álladalmak

 

 

Az ősotromb, a hippopotám őse,

Prüszkölt, pancsolt, de nem tudta tán ő se,

Hogy őshalak közt nem soká legelhet,

S hamar kihal, míg mások áttelelnek.

 

A már idős hornyolt szarutlanócznak

Patái döngtek, porba rugdalóztak –

Vigan futott el minden vad cziczustul,

S nem is sejté, hogy egyszer csak kipusztul.

 

A szarvatlan ősorrszarvúnak anynyi –

Nem illett volna folyton úgy rohanni!

A kapafogú őselefánt viszont

Földet kapált – nem ösmert el más viszonyt!

 

Ő volt a zord, az óriási szörnyócz,

Bár szőre nem nőtt, volt hasán kis bőrkócz,

S hideg ha rázta, balgán hitte – boldog…

De fagyosabbra fordultak a dolgok,

 

S kihűlt, mivel hőt nem fejleszt a fénytan –

Híre se volt a jeges Pleisztoczénban!

Majd lettek mások – sarjaik fialtak,

De ők is gyorsan, sorra mind kihaltak.

 

Nagy ősök dolga tudni jól kihalni,

S mammut-korokra jő, mi ósdi, talmi –

Vad újak, frissek, szorgos koslatók:

Mosó talpály, bőgöncz, torkos falók.

 

Kolozsvár, 1874. október 8-án

 

 

 

(Parim-papamm…)

 

 

Parim-papamm parim-papamm Paris

A lázas éjbe oly kopárba rí

Egy zordon árva

Orgue de Barbarie

A párafénybe bánat árad így

A drága élet folyton párba hí –

Magam vagyok parim-papamm Paris

Kintorna hangja oly kopár ha rí

Ha vágy ha pára ring papamm Paris

Magába zárva

Orgue de Barbarie

 

(Párisi vázlat, 1904. augusztus 4-én)

 

 

 

Vázlat, 1908. július 17-én

 

 

Ez menne tán… Csak egy pár nyári strófa,

Mi fent keresztrím, s lent ölelkező –

De mégse megy, mert nem jár bármi srófra

A szó, mit árnyak lengő lelke sző –

 

Maszkos Mükéné, Asziné meg Argosz

Aranyló hangja visz, zeng Delphoi-ig,

Fény-szurdok mélyén minden elfolyik –

S miért kövülne a színész egy archoz?

 

(Epidaurosz, 1908. VII. 17.)

 

 

 

„A hatalmas szerelemnek…”

 

 

Csak a versnek s kegyelemnek

Elenyésző tüze bánt –

Csak az ég írja szememnek

Föl a végső tulipánt.

 

A szavak gyors ragyogása

Eleven jég, tele tűz –

Sivatag sors dadogása

Szerelemfény, mely elűz.

 

Csak a versnek, csak a könyvnek

Vagyok én még lehető,

De a szó már sose könnyebb –

Sose hű, szép szerető.

 

Maros-Vásárhely, 1910. június elsején

 

 

 

(Fénytelen…)

 

 

Fénytelen, setét,

vak a tócsa… Arcom is

benne srég, s elég

szakadós ma – halk, komisz

kedvem, ha fakad, ócska…

 

Fénytelen, setét

a pocsolya… Nem rezzen

benne ég, se szép

nap mosolya – fenn a menny

erjedt pép, halkocsonya..

 

(1920. június 26-án)

 

  

 

(Valamit…)

 

 

Valamit végre

Tisztáznom kéne – én nem

Tarthatom magam

Írónak, sem költőnek,

Pláne afféle

Született poétának,

Akit eleve

Elrendelt, nagy költőnek

Tartanak mások –

Én nem fölkent költőnek

Tartom magamat –

Szerencsétlen bolondnak,

Ki néha ír is –

Csak szavakat rakosgat

Papírra maga

Elé, de általában

Csak néz, s nem csinál semmit.

 

Csak ennyire, csak

Ehhez tartom magamat –

Igazi költők

Örökre máskor vannak –

Kegyelem minden

Hozzám hasonlatosnak,

Boldog boldogtalannak.

 

(Marosvásárhely, 1926. július 7-én)

 

 

 

Római Mars – Pesaróból Riminibe

 

 

„Téged köszönt, mert többre tart Romagna

S a fekete menny összes tartománya!”

(Predappiói induló)

 

Fekete tömeg menetel a térre

Fekete földnek fekete az érve

Fekete kínnal taposhat a csizma

Fekete krizma lapos kataklizma

Vonulnak itt bölcsészek váteszek

Vad léptük fröcskölt fényen átrezeg

A faj s a füst kiharsog szájukon

Vérszomjuk oltják harcos vályukon

 

Belükből ontják vészes szomjukat

Belüdvük kontár légbe nyom lyukat

Korlátolt bölcsek bősz gyomorbajok

Országos görcse köznyomor sajog

 

Gomora marsol zúg vak indulót

Bődül – zsidó vót vagy csak hindu Lót

Szodomában tölcsérbe párt-eszek

Süvöltenek bölcsészek váteszek

 

Gyűlölni készek ők azér’ s ezér’

Ígért ma jobb jövőt a népvezér

Szebbet merészet tisztát mint a vér

Lesz virsli vurstli sör tánc hintatér

 

Fekete hadban Gomora Szodoma

Fekete agynak komor az adoma

Fekete humort hurrázgat a turba

Fekete undor menetel a múltba

 

(Riminiben, 1928. szeptemberében –
Marosvásárhelyt, 1929. július 2-án)

 

*

Lázáry René Sándor 1859. szeptember 17-én született Kolozsvárott. 1890-től már főleg Marosvásárhelyen élt Marossárpatakon hunyt el 1929 októberében. Költői műveinek és írott hagyatékának méltó felfedezése még hosszú ideig váratott magára. Verseinek legelső, bár elenyésző része csak 1992 augusztusában került elő a marosvásárhelyi Molter-hagyatékból, aztán később mind nagyobb és nagyobb adagokban, de szinte véletlenszerűen, a Teleki Téka titkosított állományából, illetőleg a költő özvegyének, Vajdaréthy Júliának hosszan lappangó hagyatékából, továbbá más, korabeli (részben családi, részben baráti) hagyatékokból is. Igen terjedelmes, bár eléggé szétszórt lírai