Barátom, Cseh Tamás

Weiss János  esszé, 2010, 53. évfolyam, 9. szám, 1028. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

“A gitár alig-alig szól, éppen csak úgy, mintha halk, szapora eső verné a húrokat, a terem sötétje rebbenékeny, ideges testté feszül, amint megjárja ez a magát egyelőre távoli morajnak mutató zene. Semmi, még semmi. Csak az vált hallhatóvá, hogy jár, halad a néma léptű idő.”1 Ezeket a sorokat Csengey Dénes 1983-ban írta Cseh Tamásról, szinte pontosan tíz évvel pályafutásának elindulása után. Az idő haladt: huszonhat évvel e sorok megszületése után (2009. augusztus 7-én) meghalt Cseh Tamás. A betegsége 2006-ban kezdődött, három év kemény és eredménytelen küzdelem – ezt dokumentálja Bérczes László beszélgető-könyve.2 Megrázó könyv: valaki már közel engedte magához a halált, de még küzd ellene, mintha még lenne remény. Cseh Tamás elkezdi megkonstruálni a maga élettörténetét, és ezzel az utókornak továbbadja a kérdést: ki volt ez az ember, mit tudott és mit hagyott ránk?

 

I.

Cseh Tamáshoz a legközelebb Bereményi Géza állt, így a vele készült interjút különös figyelem illeti meg. A kérdező elsősorban arra kíváncsi, hogyan határozná meg a kapcsolatukat, miután Cseh Tamás a Bérczes-féle beszélgető-könyvben azt mondja, hogy ez a kapcsolat valóságos barátsággá fejlődött. Bereményi szerint is “nagyon mély összefüggésről van szó”.3 “Az, hogy »kevesebb a barátságnál«, nem jelent semmi rosszat. […] Bérczes László és Cseh Tamás is hatnak egymásra a könyvben. Bérczes érzelmes fiú, így valószínűleg Tamás is érzelmest alakított.”4 Bereményi már egy jóval korábbi interjúban is “három lépés távolságról” beszélt, de mégiscsak “barátságnak” nevezte a kapcsolatukat: “Ám van egy sajátossága a barátságunknak (Az én kiemelésem – W. J.). Egyidős a dalokkal. Szinte azonnal dalokat kezdtünk írni.”5 Bereményinek eszébe juthatott volna a “Szőke barátném” című dal következő néhány sora: “A barátság, / kedveseim, / visszafojtott sírás, és ezzel / zárom is soraim.”6 Mintha a sírás valóban bekövetkezne, mintha valaki szentenciákat írna egy levélben, aztán elérkezik a barátsághoz, ami nyilván az egész levélírás önreflexiója. És a barátság titkának kimondása egyúttal a levél végét is jelenti. De mintha nem is a barátság, hanem a barátság vége lenne a visszafojtott sírás, vagy inkább a barát halála. Bereményi kínál egy másik meghatározást is a kapcsolatra. “A családját viszont nagyon szerettem, és ő is az enyémet. Annyiban rokoni kapcsolatban voltunk, hogy tudtuk, hogy a családjaink összetartoznak kettőnk és a dalok miatt. Jól ismert hasonlat, hogy házaspár voltunk, akiknek a dalok a gyermekei.”7 Ez erősen metaforikus leírás, de igazából Bereményi Cseh Tamás halála után nem annyira az összetartozást, mint inkább a kontemplaritást hangsúlyozza, mintha a dalokban egy gyáva és egy tudatlan ember találtak volna egymásra. “Egyszer volt egy beszélgetésünk sok évvel később: azt kérdezte tőlem, hogy el mertem volna-e mondani kocsmában azokat a dolgokat, amiket beleírtam a dalszövegekbe. […] Azt mondtam, hogy nem. Az volt a válasza, hogy akkor egy gyáva ember írja a dalszövegeket. Mondtam, hogy »viszont neked, Tamás, a saját bevallásod szerint évekig fogalmad sem volt, hogy mit jelentenek azok a szövegek, amiket énekelsz. Azokat te csak betanultad és visszaadtad.«”8 A kijelentés mindkét része sántít: nem lehet gyávának mondani azt, aki csak megírja a szövegeket, mert a szövegalkotás is már a megnyilvánulás gesztusa, és az előadónak valamilyen szinten értenie kell a dalokat, ha üzenetként akarja közvetíteni őket. Természetesen egy kicsit elszaladt az a megállapítás, hogy Cseh Tamás csak “betanulta és visszaadta” a dalokat. De még ennél is érdekesebb a Csengey Dénesre való utalás, mindenekelőtt azért, mert Bereményinek még a neve sem jut eszébe. 1982-ben Bereményi kezdeményezésére felbomlott az alkotópáros; A Mélyrepülés című lemez szövegét Csengey Dénes írta. Egy korábbi interjúban Bereményi erről ezt mondta: “Amikor megírták a műsort, Tamás odaadta nekem, és a Dénesnek megmondtam, hogy mit kellene benne javítani, és minden javítást nagyon rendesen megcsinált. Kicsit tehát résztvevő voltam.”9 A mostani interjúban ez a munkakapcsolat is másképp néz ki: “a Mélyrepülést az én dalszövegeim utánzatának tartom, tehát másodlagosnak. […] Nem én írtam, hanem csak átírtam az összekötő szövegeket. Odaadták nekem, Tamás, meg … hogy is hívják?”10 A dolog azonban ennél valamivel bonyolultabb: Csengey Dénes írta mind a mai napig a legkitűnőbb Cseh Tamás-értelmezést, amelyben rámutatott arra, hogy a Frontátvonulással (1979) a szerzőpáros eljutott egy olyan pontra, ahonnan nem vezetett tovább út.11 Egy korábbi interjúban még Bereményi is azt mondta, hogy tudta: ezután csak önismétlések következhetnek.12 Bereményi elsősorban valószínűleg a Jóslat című művel (1981) volt elégedetlen, a lemezen már nem is jelent meg az összekötő szöveg; ha ez utánzat, akkor a Mélyrepülés is az. De annyit mégis meg kell állapítanunk, hogy a Mélyrepülés sokkal jobban beszélte az akkori reform-közgazdaságtan nyelvét, amelybe már akkor belefolytak bizonyos nemzeti-nacionalista motívumok. Mindenesetre Csengeynek egyvalamiben igaza lett: miután a szerzőpáros 1989-ben újrakezdte a munkát, a hetvenes évekbeli színvonalat még megközelítenie sem sikerült.13

A kötetben szereplő interjúalanyok közül Másik János és Márta István mondják a legérdekesebb dolgokat Cseh Tamásról, a zenészről. A tanult zenészek – akik a zenei élet más területein jelentős életművel büszkélkedhetnek – nagyon érdekes fényben láthatták a zenei autodidakta tevékenységét. Másik János még mintha hezitálna a megítéléskor: “Nem találtam fejletlennek [a zenei világát], mert amit ki akart fejezni, azt kifejezte azokkal az eszközökkel, amelyeknek birtokában volt. […] Pont elég volt neki ennyi. Nekem pedig tetszett zeneileg, amit ő csinált.”14 Márta István is vonakodik az egyértelmű megítéléstől, de elmondja, hogy a kortárs komolyzenészek mit gondoltak Cseh Tamásról. Amikor Márta meghívta az egyik zeneszerzéstanárát egy Cseh Tamás-koncertre, az a következőt mondta: “»Figyeljen, én nem megyek el, és azt sem tudom, maga miért van ott. Miért adja a nevét az ilyen Cseh Tamásokhoz?« […] Kvázi azt sugallta, hogy én egy magasabb rendű zenei kaszthoz tartozom. Hogy süllyedhetek odáig, hogy citerával vagy zongorával kísérem ezt a furcsa dilettáns figurát.”15 Arra a kérdésre azonban, hogy mit tanult Cseh Tamás az Ad Libitum együttestől, amelyben Márta is játszott, már néhány érdekes dolog kibukik: “Nem tudom, hogy mit tanult tőlünk, de muszáj volt behangolni a gitárját, ott kezdődött. Néha egy-egy bonyolultabb akkordot is meg kellett neki tanulni. De főleg a precizitást: itt bizony kamarazenélésről van szó. Ezek szakmai kérdések.”16 Márta komoly kísérletet is tesz a zenei műfaj meghatározására: szerinte a legközelebb akkor kerülünk az igazsághoz, ha ezeket a műveket énekelt daloknak nevezzük, melyek tradíciója Tinódi Lantos Sebestyéntől Bob Dylanig ível. Ez a dal “pillanatnyi pontossággal, metszően reagál a napi állapotokra, és egyben általános érvényű is. Az agy mellett azonos erővel célozza meg a lelket is, tekintet nélkül nemre, korra.”17 (Csengey Dénes még egyértelműen a magyar beatzene perspektívájába próbálta integrálni a Cseh–Bereményi-számokat.)

A kötetben számos interjú foglalkozik Cseh Tamás filmszerepeivel; én ezeket felülreprezentáltnak is éreztem. Bereményi Géza azt állítja: “Rendeztem őt filmben is, és láttam, hogy színpadon hogyan alakul át, milyen a hétköznapi életben, és tudom, hogy rendkívüli színészi képességei voltak.”18 Cseh Tamás valóban szerepelt néhány filmben, Bereményi bevonta A turné című alkotásba, amely a rendszerváltozás utáni néhány év egyik legkiválóbb diagnózisa. Ezek a szerepek azonban általában epizódszerepek voltak. Az interjúkötetben megszólaló színészek pedig többé-kevésbé egyhangúlag állítják, hogy Cseh Tamásnak nem volt színészi repertoárja. Jordán Tamás például ezt mondja: “Hát ő nem volt színész. Nem úgy tekintettünk rá. Énekes volt, színpadon sokszor alkalmazták, de nem volt semmi színészi fegyvertára: nem tudott színész lenni. Föl sem merült ez az igény.”19 De ugyanez ott érezhető Törőcsik Mari sorai mögött is: “Nem tudom, a Hamletet el tudta volna-e játszani színpadon. Valószínűleg nem. Ahhoz azért fölkészültség kell.”20 Maradnak tehát a dalok; Bereményi rendezőként sikerrel lépett át a film világába, Cseh Tamásnak ez színészként nem sikerült.

 

II.

Néhány hónappal Cseh Tamás halála előtt jelent meg A Dal nélkül … című album, amely egy 1973. szeptemberében készült amatőr magnófelvétel technikailag korszerűsített változata. A felvétel a Huszonötödik Színházban készült, Cseh Tamást az Ad Libitum együttes kísérte. Az együttes három tagja: Mártha István,21 Novák János és Kecskeméti Gábor. Az együttes a Huszonötödik Színház belső zenekara volt, számos előadást kísértek. A színház vezetősége valószínűleg arra gondolt, hogy önmagában az egy szál gitár nem érvényesül eléggé a színpadon. Kecskeméti Gábor írja a lemez kísérőfüzetében: “Azóta évtizedek teltek el. Nemrégiben, rendcsinálás közben akadtam rá a szalagra. Fokozott kíváncsisággal tettem fel a felvételt. Szerencsére egész jó állapotban volt. Megmutattam Tamásnak, aki már nem is emlékezett erre a felvételre. Nagyon megörült, hisz az esten elhangzottak olyan dalok és összekötő szövegek is, melyeket később sem rögzítettek […].”22 A felvétel nem egyszerűen kuriózum (ahogy Kecskeméti állítja), hanem szenzáció. Igaz, a tizennyolc dalból csak négy olyan van, amelyik nem került fel későbbi lemezekre. De már egy olyan tudatossággal felépített műsort látunk, amely csak a két csúcsprodukció (a Levél nővéremnek és az Antoine és Désiré) sajátja; pontosabban, semmiben sem marad el azok mögött. (Én a magam részéről elhibázottnak tartom az öt “bónuszfelvétel” közlését. Az igaz, hogy ezek sehol sem jelentek meg, de mégis megbontják az előadás kompozicionális egységét.) Nézzük először a dalösszeállítás, illetve a lemez címét. Háromféle írásmóddal találkozhatunk: a lemezhez mellékelt korabeli plakát szerint: “a Dal nélkül …”, a lemez címe: “A Dal nélkül …”, Csengey Dénes pedig így ír róla: “Dal nélkül”. (A szélesebb nyilvánosság erről a műsorról csak Csengey Dénes könyvéből tudhatott, ahol részletes leírásokkal és elemzésekkel is találkozhatunk.) Az első két címvariáns közötti különbséget elhanyagolhatónak tekinthetjük: a dal ebben megszemélyesített, az első szám címe, “A Dal halála”, mintha egy ember halála lenne. A Csengey-féle címváltozat szerint nem erről van szó, hanem általában véve a dalról, vagyis a cím azt jelenti, hogy nincsenek dalok. Az első címváltozat szerint dalok lehetnek, csak a Dal halt meg. Akkor is persze fennmarad egy feszültség: hogy lehetségesek a dalok, ha a Dal (a DAL) meghalt, egyáltalán mi az a Dal (vagy DAL)? A kérdésre nem is olyan nehéz válaszolni, ha szemügyre vesszük Bereményi Géza egy rövid írását, amely nagy valószínűséggel a korabeli műsor kísérőfüzetében jelent meg: “Az ebben a műsorban elhangzó dalok: variációk a hiányra. A hiány lehet égető, elszomorító, pótlékokkal kitölthető, felháborító, még nevetséges is, és az összes általa kiváltott indulat igen könnyen felsorolható a dal egyszerű és érzelmes műfajában. Egy énekes kiáll a közönség elé, és türelmetlen, szomorú, nevetséges vagy érzelmes, nosztalgikus dalokban sorolja el a változatokat […].”23 A tizennyolc dal így megannyi változat a hiányra. A dalok így valamennyien egy hiányállapotra utalnak, és az a hiány, amire mutatnak a Dal (vagy a DAL). Ez a Bereményi-féle dalok állandó motívuma: a világ, amelyben éltünk (a magyarországi kommunista rendszer hetvenes és nyolcvanas évei) egy pszeudorealitás. Gondoljunk csak a mindössze egy évvel később megszületett Valóság nagybátyám című dalra: “Elutazott tőlünk családunk egyik tagja, / akit oly hőn / szerettünk, egy Valóság nevű nagybátyám. / Sajnos már nincsen velünk, / levelet ír csak nekünk.”24 A Dalból (vagy a DALból) a Valóság nagybácsi lesz, a dalokból pedig egy levél, illetve annak részletei, így máris megnyitottuk a perspektívát a Levél nővéremnek című mű felé, és ezzel némileg előrefutottunk.25

Először vegyük szemügyre “a Dal nélkül …” című műsor felépítését: a program elején A dal halála I áll, a végén pedig A színház című szám, középen pedig A Dal halála II. Mintha a hiány különböző arculatainak megmutatása azzal a veszéllyel fenyegetne, hogy minden széthullik, és elfelejtjük azt, amiről szó van. Mintha ez csak egy emlékeztető lenne. A hiány dalról dalra a búcsúzásban és az elutazásban jelenik meg. A legkiemelkedőbb számok az Arthur Rimbaud elutazik és a Lee van Cleef. De meg kell jegyezni, hogy már megjelenik a levélírás motívuma is, még akkor is, ha egyelőre nem átfogó szervezőelvként: lásd a Szőke barátném című dalt.26 Én azt hiszem, hogy a fenti értelmezés (a hiány diagnosztizálása) mellett van még egy nagyon fontos értelmezési lehetőségünk. Bereményi az interjúban elmeséli, hogy Cseh Tamás 1972-ben egy párizsi út alkalmából hogy “vette rá” arra, hogy a dalokat a nyilvánosság elé kellene vinni. “Nem is állítom, hogy nem volt ebben igaza, hogy ennek nyilvánosság elé kell kerülni. De nekem is igazam volt, mégpedig annyiban, hogy két évig visszatartottam a dalokat.”27 Ezt a furcsa kompromisszumot tekinthetjük a mű biográfiai hátterének. Így jutunk el a Daltól (vagy a DALtól) a színházig, ahol már mindannyian (vagy legalábbis nagyrészünk) passzivitásra van ítélve. A hiány állandóan megjelenik a búcsúzásban, az elutazásban és a levélírásban, mindezek pedig a létezés, az ittlét ideiglenességében jelennek meg: itt vagyok, de talán csak véletlenül, és meglehet, csak félig. A Volt egy időszak című dal utolsó versszaka így szól: “Ideje már, hogy vízre szálljak, / fénylapok úsznak a felszínen, / jobb lenne élni, ámde túl a fák már / aranykezükkel intenek nekem, / aranykezükkel intenek nekem.”28 Ebből adódik a dalok világának egyik legalapvetőbb motívuma: a szabadság, az autonómia, az önállóság. És ezt testesítette meg Cseh Tamás már az első színpadra lépésekor: itt vagyok, de csak véletlenül (egy különös kompromisszumnak köszönhetően), és ki tudja meddig. Cseh Tamás minden föllépése a búcsú pillanata is volt; talán még azt is lehetne mondani, hogy a szerzőpáros a föllépés, a megjelenés és a búcsú, az elbúcsúzás egyidejűségével teremtette meg a szabadság tereit.29 A Huszonötödik Színházban bemutatott dalest erről szól: a megszólalás és az elhallgatás lehetősége közötti egyensúlyozásról. Az elhallgatás és a befejezés tulajdonképpen állandó veszélyként vagy lehetőségként bele volt kódolva a föllépésekbe.30 Sőt talán még inkább ki lehet élezni ezt az állítást: a legkeményebb küzdelmet mindvégig a folytatásért kellett vívni. Ez a harc is egyre nehezebb lett, a Frontátvonulás után pedig mintha minden lehetőség bezárult volna. A Jóslat című műnek ezt a logikát nem is sikerült folytatnia. Bár kitűnő munka volt, de továbblépésnek már nem nevezhető. Ezért mind a mai napig konzekvensnek lehet tekinteni Bereményi 1982-es döntését. (Egy kérdésre az író később így válaszolt: “A dalokat fontosabbnak tartottam, mint a Tamást, bármilyen ridegen hangzik ez. S ami mentségem lehet, hogy magamnál is fontosabbnak tartottam a teremtményeinket, hiszen ezzel a döntéssel magamat is megfosztottam a daloktól.”)31 De ma már nem tartom meggyőzőnek Csengey Dénesnek azt a javaslatát, hogy ebben a nagy generáció hanyatlástörténetének megformálását lássuk. “A bukás még romantikus szerepben, méltósággal megélhető, de már semmi módon sem eltagadható; de már semmi módon sem eltagadható; ez a kettősség adja meg a Dal nélkül című műsor alaphangulatát. Egy sajátos, illúzióvesztett küzdelem ez a mozgalom valamikori nagyszerűségének, sőt egyáltalán valóságos létének utólagos illúziójáért, védekező harc a hiány, az üresség, a véglegesnek és visszavonhatatlannak látszó silányulás, a tévedés résén át beáramló, elnyeléssel fenyegető semmi ellen […].”32 Nem tagadhatom persze, hogy a dalszövegekben ez a generációs referencialitás jelen van, és a Műcsarnok egy bizonyos helyén már-már generációs arroganciába (vagyis a későbbi generációk leszólásába) csap át. De a daloknak ez a jelentésrétege valószínűleg soha nem volt meghatározó.

Az Ad Libitum együttes munkáját egyértelműen dicsérhetjük. A dalok kísérete általában leleményes és mégis mértéktartó. Így jelentőséget kap az, ha a gitár egyedül szólal meg. Márta István a lemezről így nyilatkozott: “Ő egy nagyon más zenei világot kapott, és néha rettenetesen zavarta az úgynevezett hangszerelés. Érdemes meghallgatni A dal nélkül (sic!) című lemezt, ami egy ebből az időből származó felvétel, és néhány hónapja jelent meg […].”33 Márta István elmondja, hogy a felvétel botrányos technikai körülmények között készült, Kecskeméti Gábor pedig azt írja, hogy a számokat egy Tesla B43-as magnetofonnal vette fel, egy Philips sztereomikrofonnal kiegészítve. De talán még ennél is mulatságosabb volt Márta István beszámolója arról, hogy a megszólaló xilofon tulajdonképpen játékxilofon volt. Nekem kimondottan tetszett, ahogy a xilofon szól A rubinpiros tangó című számban, vagy ahogy a fuvola szólt “Az első fénykép” című számban, mintegy a búcsú előtti búcsút beharangozva. A zenekari összmunka nagyon szép a Balogh Ádám és a Lee van Cliff című számokban. Ugyanakkor helyenként kétségtelenül vannak arányproblémák: “Ott van például a »Ha Koncz Zsuzsával járhatnék egyszer«, ami az egyik kedvencem volt, mégis én magam kértem, hogy ne szerepeljen a lemezen, mert gyakorlatilag én verem szét a dalt. […] Ott könyörögtem a Hungarotonnál, hogy vegyék ki, mert élvezhetetlen. Azt mondták, hogy nem, mert ez egy dokumentum, történelmi emlék.”34 (A dalt persze már csak azért sem lehetett kivenni, mert azon négy dal egyike, amelyek semelyik másik lemezen sem szerepelnek.)

 

III.

Már Cseh Tamás halála után jelent meg a Titkos dalok 1-2 című dupla CD. A kísérőfüzetben néhány Bereményi-sor olvasható: “Körülbelül 25 évvel ezelőtt, Cseh Tamás egy bevilágított pincében 32 dalt énekelt el, hogy egy barátja kipróbálhassa frissen vásárolt kameráját. A felvétel nemrég került elő egy ládából és a Titkos dalok címet kapta. Méghozzá azért, mert nagyrészt a nagyközönség számára teljességgel ismeretlen, csakis a szűkebb baráti körnek tartalékolt dalokat mutatta be.”35 Jó lett volna ennél valamivel pontosabb információkat kapni: a “kb. 25 évvel ezelőtt” nagyjából a nyolcvanas évek közepére utalhat, vagyis arra az időre, amikor Cseh Tamás és Bereményi között megszakadt az együttműködés; emlékeim szerint Cseh Tamás ebben az időben különböző dal-összeállításokkal lépett fel. Így készült el 1987-ben az Utóirat című kétlemezes válogatás. Ebből az összeállításból már hiányzik a szigorú koncepció, és a megnyilvánulás és az elhallgatás feszültsége is formalizálódik. Mintha még lenne valamilyen keretes szerkezet: az összeállítás a Váróterem36 című dallal kezdődik és az Utóirattal zárul. Az utóbbi valóságos búcsú: “De a pontosság miatt / közlöm, hogy szétszakad / az egynek hitt egész, és most minden / résznek hátraarc. / Itt hagyjuk egymást Irén, mitőlünk búcsúzom én, / ha voltunk együtt valaha, / akkor ez az együtt utóirata.”37 De mégis azt kell mondanunk, hogy ezek az összeállítások feladják a korábbi alapkoncepciót, és azt mutatják, hogy a dalok többféleképpen elrendezhetők, és ezt még akár a közönségnek is át lehet engedni.38 Ezt a történetet kell odaképzelnünk a Titkos dalok 1-2 mögé; Bereményi így elvesztette a dalok összeállítására vonatkozó monopóliumát.39 A fenti rövid bevezetés azt is mutatja, hogy ezt a “műsort” nem Bereményi, hanem maga Cseh Tamás állította össze. (Van persze egy kis számolási hiba is: nem 32, hanem 33 dalról van szó.) Azt viszont jó okkal feltételezhetjük, hogy a címet Bereményi Géza adta az összeállításnak. A “titkos dal” elnevezés azt jelzi, amit korábban a szerzőpáros Dalnak nevezett. De valóban csak a baráti körnek szóló dalok vannak a két lemezen? Az én számításaim szerint a dalok szűken negyven százaléka nincs rajta egyetlen más lemezen sem. A “titkos dalok” és a Dalra való utalás első megközelítésben mégis némileg túlzottnak tűnik. De egyáltalán, hogy kell elemeznünk ezt a CD-t? Nem figyelhetünk többé a dalösszeállításokra, inkább az olyan dalokra érdemes figyelni, amelyek új színfoltot képviselnek. A Meztelen ember a nyílt politizálásnak egy olyan variációját villantja fel, amely a daloktól általában idegen volt: “el vagyok veszve”, “egy tételes eszme kellene Magyarországnak”, “nem harmadik és nem is negyedik út” …, aztán mintegy epilógusként: “miért görbül kicsikém a szád, / nem éri gyász, / akire csak egy párt vigyáz. / Tiki-tak, mondja a falióra / a taktika szóra, / zsupsz be az ágyba, / vesszünk el mára”. Az első lemezt záró dal filozófiatörténeti pillanatfelvétel, amelyhez foghatót szintén nem lehet találni a megjelent dalok között: Platón és Szókratész beszélgetése. Platón azt kérdezi, hogy lehet valaki boldog, amikor az egyén boldogsága a közélettől függ. Szókratész tulajdonképpen kitérő választ ad: az ő lényege az elégedettség, ő képviseli az apologetikát, ezt senki nem vitathatja el tőle. Ha valakinek ez mégsem tetszik, alakítson ki magának egy ideális állapotot. “Platón gyermekem, / te szép csacsi fiú, / az erkölcsi fejlettségre ne légy oly hiú. // Csinálj, hát Platón fiam egy idéjá államot. / Fiam, Platón.” Ez azt sugallja, hogy két beállítottság lehetséges: az apologetika és az utópia, ám egyiket sem lehet legitimálni. A második lemezen található az egyetlen kétnyelvű szám: a “Wiener fiákker lied”. Csodálatosan szép dallammal, egyértelműen felidézve a monarchia-nosztalgiát, amely fontos szerepet játszott a nyolcvanas évek közepének általános szellemi légkörében. – De e daloknak mégsem ez az alapvető újdonságuk, hanem a megszólalás módja.40 Cseh Tamás általában hallatlan feszültséggel, óriási izgalommal lépett a közönség elé, és ebből az izgatottságból általában még a stúdiófelvételeken is lehet valamit érezni. Itt viszont nyoma sincs ennek: a bevilágított pince elvette az izgalmat, és valami olyan játékosság bújt elő Cseh Tamásból, ami példátlannak mondható.

Csak most tűnik fel, hogy a Cseh–Bereményi-dalokban milyen sok szó esik az idő múlásáról és a halálról. “Minden megy vissza egy távoli / falrepedésbe […].” Mintha minden dal ebbe az irányba mutatna. Egy 1974-es (most publikált számban) Cseh Tamás így búcsúzik önmagától: “Hát, viszlát / szomszédom Cseh Tamás / eltört a szívem […].” A Bereményi-interjú kicsengése – Kosztolányi “Akarsz-e játszani?” című versének felidézésével – mintha átlépné ezt a horizontot: “Akarsz-e élni, élni mindörökkön, / játékban élni, mely valóra vált?”41 Nem, ez a játék még nem vált valóra, és nem lehetünk benne biztosak, hogy valaha valóra válhat-e.

 

1

Csengey Dénes: “… és mi most itt vagyunk …”. 1983, Magvető Könyvkiadó, 5. o.

2

Cseh Tamás. Bérczes László beszélgető-könyve. 2007, Palatinus.

3

Kb. két hónappal Cseh Tamás halála után 2009. november elején Pécsen a Civil Közösségek Házában emlékestet rendeztek, melynek egyik részét a Bereményivel folytatott beszélgetés képezte. Sok mindent mondott el abból, ami az interjúban is szerepel, bár szemmel láthatóan küzdött a megszólalás nehézségével. De különösen világos volt az eltávolítás szándéka, pl. azt hangsúlyozta, hogy Cseh Tamás “egy rajztanár volt”. Az interjú pedig így végződik: “Játékos voltam én is, csak mást játszottam. […] Például a szavakkal játszottam. Azt játszottam, hogy nekem kedvem van egy rajztanárnak dalszöveget írni.” R. Kiss Kornélia: Micsoda útjaid voltak neked. Vallomások Cseh Tamásról. 2009, Vox Nova Produkció, 30. o.

4

I. m. 23. o.

5

Fodor Sándor: Cseh Tamás. Interjúregény. É. n., Graffiti Bt., 117. o. Kiemelés tőlem: W. J.

6

A vers sem a 150 dalszöveg Cseh Tamás zenéjére, sem A telihold dalai című kiadványban nem szerepel.

7

R. Kiss Kornélia: Micsoda útjaid voltak neked. i. k. 27. o.

8

I. m. 21. o.

9

Fodor Sándor: Cseh Tamás. i. k. 119. o.

10

R. Kiss Kornélia: Micsoda útjaid voltak neked. i. k. 25. o. Pedig Márta István egy helyen ezt mondja: “Meg kellene kérdezni Gézát, mert az ő agya penge, nem úgy, mint az enyém.” I. m. 60. o.

11

Az én javaslatom szerint ezt a műsort zenei monodrámának kellene tekinteni. Bereményi legkitűnőbb drámájával, a vele egy évben született Halmival egyenértékű alkotásnak. A Frontátvonulás véleményem szerint a szocializmus korabeli drámairodalom egyik csúcsteljesítménye. Érdekes, hogy a Halmit követően (vagyis 1979 után) a drámaíró-munkásságban is bekövetkezik egy törés. De ezt majd egy önálló Bereményi-tanulmánynak vagy monográfiának kellene kidolgoznia.

12

“Nem volt egyetlen konkrét oka. Összegyűlt, és adódott egy pillanat, amikor ki kellett mondani. De ha annyira keresünk valami konkrét okot, talán a Frontátvonulás lehetett. Ez lezárt valamit. Egyre inkább tartottam attól, hogy ugyanolyan dalszövegeket írok.” Fodor Sándor: Cseh Tamás. i. k. 118. o.

13

A Nyugati pályaudvar pl. óriási visszaesés; mindenekelőtt azért, mert a felállított diagnózis már semmit sem tesz a maga (politikai) autonómiájának megóvásáért.

14

R. Kiss Kornélia: Micsoda útjaid voltak neked. i. k. 80. o.

15

I. m. 63. o.

16

I. m. 64. o.

17

I. m. 61. o.

18.

I. m. 23. o.

19

I. m. 37. o.

20

I. m. 96. o.

21

Akkoriban még így írta a nevét.

22

Hungaroton HCD 71248.

23

I. m.

24

Bereményi Géza: 150 dalszöveg. i. k. 11. o.

25

Még tovább mehetnénk a Frontátvonulásig, ahol ez egy hatalmas vízióvá szélesedik ki: Magyarország olyan pályaudvar (a Keleti pályaudvar), ahonnan nem mennek vonatok, ahol nincs forgalom.

26

Vö. ezzel az első részben tett utalást.

27

R. Kiss Kornélia: Micsoda útjaid voltak neked. i. k. 18. o.

28

Bereményi Géza: 150 dalszöveg. i. k. 44. o. (Kosztolányi-allúzió.)

29

A szerzőpáros valószínűleg nagyon jól tudta, hogy ebben a világban csak pszeudoaktivitások lehetségesek (ennek bemutatása a Frontátvonulásban éri el a maga csúcsát), de a Dal és a dalok megteremtésében ennek másképp kell működnie. Nem egyszerűen úgy kell tenni valamit, hogy közben ne tegyünk semmit. A dalok ezt a pontszerű összefüggést próbálják kitágítani: valóban tenni valamit, de nem hagyni, hogy az identitás ebben kimerüljön.

30

Ezt elsőként Csengey Dénes mondta ki: “Befejezni, abbahagyni, vége legyen most már ennek a posztumusz keserveskedésnek, ez a hatalmasan nyomasztó érzés a meghatározója Cseh Tamás és Bereményi Géza közös vállalkozásának az indulás pillanatában. És ez később is így marad, hiába licitálnak versenyezve egymásra az újabb és újabb teljesítmények sikerei […].” Csengey Dénes: “… és mi most itt vagyunk …”. i. k. 99. o.

31

Fodor Sándor: Cseh Tamás. i. k. 118. o.

32

Csengey Dénes: “… és mi most itt vagyunk …”. i. k. 83. o.

33

R. Kiss Kornélia: Micsoda útjaid voltak neked. i. k. 65. o.

34

I. m. 65–66.o. Ugyanezt még több dalról is el lehetne mondani; én a legrosszabbnak a Subi-dubi felvételét éreztem, a zenekar itt teljesen elnyomja az énekest. Összességében az a baj, hogy a csak itt hallható dalok hangszerelésével van a legtöbb probléma.

35

Hungáriafilm, szám nélkül.

36

A dal szövege a 150 dalszövegben a Vasútállomás cím alatt szerepel, i. k. 58. o.

37

Bereményi Géza: 150 dalszöveg. i. k. 227. o.

38

Ez a felismerés alapvető jelentőségű volt a rendszerváltozás után születetett dalok és műsor-összeállítások számára. De nemcsak a műsor-összeállításokról, hanem az egyes dalokról is elmondható (leszámítva néhány kivételt), hogy meg sem közelítették a hetvenes évek termésének színvonalát.

39

Én mindig úgy gondoltam, hogy Bereményi a párizsi alkuban (amikor tehát hozzájárult a dalok nyilvánosságra kerüléséhez) kikötötte, hogy a dalok összeállítása mindig az ő kompetenciája lesz. Az elemzett interjúban azt mondja: “én állítottam össze a műsorokat, a dalok sorrendjét, mindent”. R. Kiss Kornélia: Micsoda útjaid voltak neked. i. k. 23. o.

40

A felvételek technikai szintje jóval felette áll a tíz évvel korábbi felvételek színvonalának, a lemezborítón lévő információk alapján itt nincs is szó technikai korszerűsítésről.

41

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél énekei. Válogatott versek és novellák. 1999, Európa Könyvkiadó, 29. o.