Pótlás

Fodor András és Tüskés Tibor levelezésének három kötetéhez

Tüskés TiborFodor András  levelezés, 2010, 53. évfolyam, 7-8. szám, 813. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

Levelezésemet, az 1950-es évek óta hozzám írt leveleket (többnyire kortárs magyar írók, képzőművészek leveleit), mintegy ötven esztendő anyagát ötven dobozban 2003-ban a Petőfi Irodalmi Múzeumra hagytam.1 A levelek elszállítása előtt Tüskés Anna (akkor 22 éves) unokám kiválasztotta Fodor András hozzám írt leveleit, továbbá átvette a jogutódtól Fodor Andráshoz írt leveleimet (több mint ezer oda-vissza írt levél került elő), és a levelezés első korszakának anyagát sajtó alá rendezte.2 A teljes levelezés kiadását a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány vállalta. Csakhamar megjelent a levelezés második kötete,3 és elindult a harmadik, záró kötet sajtó alá rendezése is.4

Az előkészítő munkálatok során, a kötetek lezárása után a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött anyagban további, egymásnak írt Fodor András- és Tüskés Tibor-levelek kerültek elő. Szám szerint Fodor András 7 és Tüskés Tibor 4 levele. Ezeket már nem állt módunkban a kötetekbe fölvenni, ezért időrendjük megtartásával, megfelelő – a levelezés egészében szükséges – helyük megjelölésével és a közlés korábbi formai elemeinek megtartásával itt közöljük. Aki ismeri Fodor András és Tüskés Tibor levelezésének három kötetét, könnyen megtalálja ezeknek az utóbb napfényre került leveleknek a helyét.

 

1

Ezekből a hozzám írt levelekből – részben az anyag múzeumi rendezése után, részben már korábban – több önálló publikációt jelentettem meg. Ezek a közlések a levélírók betűrendje szerint:

Bálint Endre-emlékek. Tiszatáj, 2006. 1. sz. 83–94. p.

Barátunk, Berda Jóska. [Berda József levelei.] Új Horizont, 2004. 1. sz. 53–57. p.

Bertha Bulcsu utolsó levele a szerkesztőhöz. Somogy, 1997. 3. sz. 320. p.

Borsos Miklós levelei Tüskés Tibornak. Új Horizont, 2006. 3. sz. 147–155. p.

A professzor: Bóka László levelei. Soproni Füzetek, 2005. 241–247. p.

Fekete István-emlékek. Somogy, 2005. 3. sz. 258–259. p.

Fenyő Miksa és az “otthon”. Vár [Székesfehérvár], 2007. 4. sz. 95–98. p. = Somogy, 2007. 1–6. sz. 36–40. p.

Fülep Lajos levelei. Tüskés Tibor: Kedves Professzor Úr! Pécs, 1995, Pannónia Könyvek, 142–153. p.

Füst Milán levele. Vár [Székesfehérvár], 2007. 4. sz. 98–100. p. = Somogy, 2007. 1–6. sz. 36–40. p.

Hideg volt. Emlékek Hernádi Gyuláról. Lyukasóra, 2006. 5. sz. 22–22. p.

Két Illyés Gyula-levél története. Hitel, 2000. 8. sz. 86–88. p.

Három Illyés Gyula-levél és “környéke”. Somogy, 2006. 2–3. sz. 212–215. p.

“Az út vége”. Kassák Lajos öt levele. Jelenkor, 2006. 11. sz. 1092–1097. p.

Kodolányi János négy levele. Várhely [Sopron], 2005. 3. sz. 99–101. p. = Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodolányi. Pécs. 2006, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 295–299. p.

Tüskés Tibor: Nagy László-könyvem története. [Lengyel Balázs levele.] Új Forrás, 2005. 6. sz. 72–80. p.

Mándy Iván három levele. Vár [Székesfehérvár], 2008. 2. sz. 107–111. p.

Volt idő. Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése. Pécs, 2005, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány.

Tüskés Tibor: Pótlás a levelezéshez. [Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelei.] Debreceni Disputa, 2005. 11–12. sz. 38–39. p.

Németh László öt kiadatlan levele. Tiszatáj, 2004. 2. sz. 49–53. p.

Két Németh László morzsa. Somogy, 2005. 4. sz. 345–346. p.

Három Pilinszky János-levél. Tüskés Tibor: Időrosta. Egy szerkesztő emlékei. Pécs, 1994, Pannónia Könyvek, 119–121. p.

A képégető festő: Ráfael Győző. Somogy, 2005. 5. sz. 431–433. p.

Mester és tanítvány. Rónay György húsz levele. Életünk, 2005. 7–8. sz. 25–55. p.

A professzor híve: Sík Csaba levelei. Soproni Füzetek, 2005. 241–247. p.

Párizsban élő magyar költő: Szélpál Árpád. Somogy, 2005. 6. sz. 613–615. p.

Tüskés Tibor: Takács Imrére emlékezem. [Takács Imre levele.] Életünk, 2007. 1. sz. 75–81. p.

Tatay Sándor levele. Sziklák alatt. Tatay Sándor emlékezete. Bp., 2000, Nap Kiadó, 228. p.

“ezt a lapot meg kellett írnom.” Veres Péter és a Jelenkor szerkesztősége. [Veres Péter tizenhét levele.] Új Forrás, 2006. 6. sz. 93–108. p.

Weöres Sándor és Károlyi Amy huszonegy levele. Kézirat.

2

Fodor András és Tüskés Tibor levelezése I. 1959–1966. Pécs, 2008, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány.

3

Fodor András és Tüskés Tibor levelezése II. 1967–1976. Pécs, 2008, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány.

4

Fodor András és Tüskés Tibor levelezése III. 1977–1997. Pécs, 2010, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány.