A Nibelung-lakópark

Siegfried lakodalma - részlet

Térey János  dráma, 2003, 46. évfolyam, 1. szám, 21. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

III. felvonás, 6. jelenet

 

(Takarítók tüntetik el a rendzavarás nyomait. A fanfárok hangjaira teljes díszben vonul be a két pár: jobbról Brünnhilde Gunther oldalán, tanújuk a kórusból kiváló Schwertleite és az érkező Truchs; balról érkezik Gutrune Siegfrieddel, tanújuk Skuld a Norna-stábból és a frissen érkező Wulf. A Rajnai nővérek dirigálják a koszorúslányokat, viráglányokat és angyalkákat. Urd és Verdandi jön a Norna-stábbal, megjelenik a Fényképész, az eddigieken kívül feltűnik még a tömegben Heimdall, Hőder, Gerda és Rumolt. Hagen Dankwarttal foglal helyet középen. Alberich a botjára támaszkodva áll a háttérben.)

 

WALKÜRÖK KARA

Valamennyi toronyormot

Vörösizzás tüzesít –

Vörös aljú horizontot

Figyelünk és üde színt;

Vörös égbolt: ma a síkra

Vihar és szél közeleg,

Maga Donner alakítja

Csodamód a terepet.

Veszedelmes nap a szombat,

Tanusítsa tünemény:

Az eső lába ha lóghat

A nemes nász idején.

(Halkul a kórus, aztán Schwertleite szólója hallható)

SCHWERTLEITE

Foganatja a szavunknak,

Kicsi nővér, sose lett!

Haragos húgaid új nap

Gyönyörét csak teneked

Tüzesítik, de mit érnek,

Ha az intés hazaszáll?

Freia napja, ugye, péntek?

Az a násznap, ugyebár?

A te műved, hogy ez így lett…

Te remélsz most zivatart.

Csoda-Brünnhild, ugye, mindegy:

Suta Hagen mit akart?

(Lehullanak az első esőcsöppek, aztán eláll az eső. Bágyadt napsütés. Fanfárok)

HAGEN

Fogadás jobbról.

(Magában)

(Jöjj, Gunther fiam,

Ruganyos léptekkel és naivan…

Ugye, jól megy a sorod anyunál?

Hagen barátod szívből gratulál.)

RAJNAI NőVÉREK

Üdv neked, Gunther! Szép arádnak üdv!

(Brünnhilde és Gunther a Dóm lépcsői elé vonulnak)

HAGEN

Fogadás balról.

(Magában)

(Felköszöntjük ezt

A szívdöglesztő, szépszál Siegfriedet…

Gyűrűhordozó, hugit fedezed:

Te vagy az élő aranyfedezet.)

RAJNAI NőVÉREK

Legyetek áldottak, Gutrune, Siegfried!

(Gutrune és Siegfried is a kapu elé vonulnak)

KOSZORÚSLÁNYOK

Brünnhilde, Gunther!

Gutrune, Siegfried!

(A két pár egymással szemben áll meg. A Dóm lépcsőjén a Rajnai nővérek

ismétlik át a bevonulás koreográfiáját a nyoszolyólányokkal)

HAGEN

 (Dankwartnak súgja nosztalgikusan)

…Nyolcvanas évek… még a gráciák közt

Sem volt új hús – nálunk fiatalabb;

S idősebbek voltak szépségkirálynők,

Mint mi magunk – ég alján járt a Nap…

DANKWART

…Mikor a góllövők és az éttermi személyzet

Kora is meghaladta tíz évvel a miénket!…

HAGEN

A romlás ellen nem tudsz tenni semmit:

Csak asztráltestünk, ami nem öregszik.

(A Rajnai nővérekre pillant)

Meglepetés jön minden napra újabb:

Helyükbe holnap léphet új utód;

De maradunk örökre egykorúak,

Sörhableányok, fényre csúnyulók!

WOGLINDE

Rajta: készen áll a nászra

Mindkét rajnaparki mátka,

S nem kívánhat különb férjet

Egyikük sem –

(Zavarodottan Wellgundénak)

Mondj már még egy…

WELLGUNDE

Tisztesség a jegyeseknek,

Hogyha maga Hagen esket;

Fölvonult a nászház népe,

Érje őket –

(Oldalba böki Flosshildét)

FLOSSHILDE

Áldás, béke.

Földi ceremóniánkat

Óvja mennyei vigyázat,

S alapító Áz-atyáink

Hagyják jóvá… Ugye, más nincs?

VOLKER

(cinikusan)

Kicsit régi vágású a szöveg.

GERENOT

A Fiúk kérték, a Fiúk fizették.

GISELER

Az ám, s a G & N törpéi meg

Fölmondatták az ódivatu leckét.

VOLKER

Szerintem Hagen volt a hangadó.

Poros hopmester! csinálhat akármit,

Imája, átka sem jut el Wotánig.

GERENOT

De úgy tűnik, mindenre kapható

Egyetlen századmásodpercnyi üdvért.

Nem lehet, hogy a Walhallába’ tűrjék

Kenetteljét, átlátszó praktikáit.

VOLKER

Hé, arcok, innen valaki hiányzik,

Nem? Üres a Heimdall melletti hely…

Na mit gondoltok, hogy kicsoda?

GERENOT, GISELER

Frei!…

GISELER

(A homlokára csap)

Tényleg, Frei! Frei partnert sehol se látom!

Hol jár az én golyófejű barátom?

(Megjelenik a Fényképész, csoportképeket készít a két párról és a násznépről. Giselerék bohócpózokba merevednek és előreszegezik a tekintetüket)

GISELER

Kis ünnepmesterünk középre áll,

Már képeket vág, pózol csücsörítve:

„Csííízz!" – barátságos arcot kér a Mitte,

S röppenni kész a kócos kismadár;

Tejszínből és színtiszta szeretetből

Elkészül majd a wormsi mosolyalbum:

Elfér-e benne ünnepélyes arcunk,

Vagy nem látszunk a törpe fejesektől?

(Brünnhilde tekintete Siegfrieden állapodik meg. Végigméri, és amikor

megpillantja a jobb kezén a gyűrűt, remegni kezd, majd hirtelen elengedi Gunther kezét. Általános zavar)

BRÜNNHILDE

(Suttog, aztán crescendo. Hallatszik a hangján, hogy spicces)

…Na nem. Na ne, na ne. – Becsaphat-e

Egyszerre két szem is, vagy csak becsíptem?…

Kettőig számolok, de sok a kettő:

A szebbik gyűrűd ismerem, de honnan?

Csalás, csalás, de hányszoros csalás?…

(Közelebb lép Siegfriedhez, meginog, de Siegfried, aki most a legközelebb áll hozzá, támogatja)

Wotan megáldjon, ezt nem hiszem el.

Baszd meg, nem sül ki mind a két szemed?!

Na ne… Na ne! Na neee… Picsába, Siegfried,

Froh szerelmére, Siegfried, ég megáldjon:

Idejössz ezzel a kopár kacattal,

És nem sül le a képedről a bőr?! –

Ja, Siegfried adta, Siegfried visszakérte,

Mit kérte, francokat: lenyúlta –

SIEGFRIED

(egykedvűen)

Emlék.

WOGLINDE

Ajándék a családtól, Brünn.

BRÜNNHILDE

Mit emlék!

Mi az, hogy emlék: neked kéne emlék,

Orrodban őriznéd a bakszagot! –

Baszd meg, Woglinde, fogd be már a szádat.

HAGEN

(Brünnhildéhez lép, és megragadja a kezét)

Mi lelte a szépasszonyt?

BRÜNNHILDE

(Két kézzel löki el magától)

A hideg,

A hideg lelte, mert minden fagyosszent

Egyszerre kereste a kegyeit,

És Freia szégyenére: megtalálta

Az összes, és a zúzmarás hidegfront

Mindegyik hadnagya erőszakot tett

A szépasszonyon: hideg volt, hideg! –

Igaz, Guntherke?

(Siegfriedhez lép, és teljes erőből pofon vágja. Siegfried eltakarja az arcát, de amikor leengedi a kezét, látszik, hogy mosolyog. A tömegben füttyszó és nevetés)

SIEGFRIED

Esküszöm –

GUNTHER

(magában)

Na ezt se

Nekem mondták.

BRÜNNHILDE

(Siegfriedhez)

Guntherke, hogyha érted,

Mire gondolok. A másikat a

Bazilika adja.

SIEGFRIED

(Az arcát tapogatja)

Érti a bánat.

BRÜNNHILDE

Hogy most is hordod, az azért szemétség.

(Gunther döbbenten figyel)

HAGEN

A sajtó is kint van, Brünnhilde.

BRÜNNHILDE

Kussolsz,

És nem nyúlsz hozzám, nyirkos níbelung.

GUNTHER

Brünnhilde.

BRÜNNHILDE

Itt van a másik csaló,

De őt is csalják: sejti-e vajon?

WOGLINDE

Brünnhilde!

BRÜNNHILDE

Induljatok, édesem.

GUTRUNE

Tessék?

BRÜNNHILDE

Csak gyerünk, gyerünk már előre,

Csak tessék, tessék: befelé a Dómba!

Hallod, ti mentek be először, így szól

A forgatókönyv.

SKULD

Nem, pont hogy nem így szól:

Te mész előre Guntherrel.

BRÜNNHILDE

Fenéket,

Gutrune megy Siegfrieddel.

GUNTHER

Brünn, mi –

BRÜNNHILDE

Punktum.

GUTRUNE

Megint kezded?

BRÜNNHILDE

(A Dóm kapuja felé tuszkolja Gutrunét)

De most fordítva kezdem,

Mert úgy kezdem, mint az udvariasság

Papnője, nézd csak: két karom közé

Kaplak, szépen bependerítelek

A szentegyházba… Jé, te ellenállsz.

GUTRUNE

Brünnhilde, legyen már eszed.

HAGEN

(magában)

A faszba,

Komolyan mondom, kitérek a hitemből.

DANKWART

Nyugalom, Hagen, fő a nyugalom.

BRÜNNHILDE

Micsoda mísz kislány! te rúgkapálsz… jajj…

Szívecském, ezt se hittem volna, hogy

Úgy kell majd odahajtani az oltár

Elé.

WOGLINDE

Brünnhilde, Gunther: indulás.

(Gunther megfogja Brünnhilde kezét, de Brünnhilde őt is ellöki)

BRÜNNHILDE

El a kezekkel. – Jól van, basszátok meg, akkor egyikünk se megy be. Gutrune, gyere csak ide. Közelebb, kicsikém… Még. Add a kezed. Ez az. Nem kell félni, szentem. Szeretlek, tudod.

GUTRUNE

(Brünnhilde nyakába ugrik, hosszú, szenvedélyes csókban forrnak össze. Gutrune sír, aztán Brünnhilde arcán is örömkönnyek folynak végig)

Én is szeretlek, Brünn, de mire volt jó

Ez az egész?… Brünnhilde, magyarázd meg –

BRÜNNHILDE

Mindenre jó volt, színarany csoda,

Hogy magyarázzam, Freia szeme fénye?…

Tudod te, hogy nagyon, nagyon szeretlek.

Tudod te.

SKULD

(epésen)

Az évszázad esküvője.

GUNTHER

Na baszd meg.

SIEGFRIED

Nem találok szavakat.

DANKWART

Basszus, ez tényleg túltesz mindenen.

 HAGEN

Ez most vicc volt vagy fogadás? – Megáll

Bennem az ütő.

(Lecsapja a lépcsőre a vőfélybotját)

ALBERICH

(Hagen mögé lép, és a vállára teszi a kezét)

Cseszd meg.

SCHWERTLEITE

(Hagennek)

Attól félek,

Egyik sem.

TRUCHS

(tapsol)

Nos: éljen a fiatal pár.

(Alberich hátralép, elvegyül a tömegben. A fejgép egy darabig követi az

alakját, aztán kialszik. A jobb szélen egy pillanatra megtorpan, és visszanéz

a násznépre. Egyre sötétebb árnyék takarja el)

WULF

Lelkesebben: éljen az ifju pár!

(Az elöl állók rizst szórnak Brünnhildére és Gutrunéra. Hagen idegesen

téblábol, Dankwart telefonál, a Rajnai nővérek tanácstalanul állnak)

SCHWERTLEITE

(A két vőlegényhez)

És ti?

GUNTHER

Azt hiszem, ma berúgok.

SIEGFRIED

Én is.

TRUCHS

(derűsen)

Megisszuk majd a menyegző levét,

De az utolsó kortyig…

DANKWART

(Leteszi a mobilját)

Ezt a szívást.

Nincs szükség rátok, mi?

TRUCHS

Dankwart, dehogynincs:

Van tíz hordó Hunding, étel rogyásig.

(Alberich teljesen eltűnik a jobb szélen)

BRÜNNHILDE

Siegfried, azonnal ideadod a gyűrűt.

SIEGFRIED

(nevet)

Nem értettem jól.

BRÜNNHILDE

(tapsol)

Ideadod, ha mondom.

Egy-kettő, Siegfried.

SIEGFRIED

(Lehúzza az ujjáról a gyűrűt. Vidáman)

Igenis.

SKULD

(A kamerába)

A girl

Power, kedves nézőink.

VERDANDI

Törekedjünk,

Skuld, az objektív tájékoztatásra.

SKULD

Arra törekszünk: levettük a hangot.

URD

Példátlan botrány!

SKULD

Menjen híre gyorsan!

URD

Sokkal derűsebb vágóképeket!

(A kivetítőn Gerenot, Giseler és Volker a térdüket csapkodva tombolnak. Snitt: a Dóm homlokzata, Dankwart keresztbe font karral, aztán körkapcsolás

városképekkel)

BRÜNNHILDE

Hát… túlságosan nem nőtt a szivedhez.

Nem baj, barátom: jut is, marad is:

Talonban tarthatod a másikat

Arra a kivételes alkalomra,

Ha egyszer tényleg asszony áll a házhoz;

De sürgősen felejtsd el Gutrunét.

SIEGFRIED

(Gutrunénak)

Kicsim, most mit gondoljak?

GUTRUNE

Csupa jót.

GUNTHER

(Brünnhildének)

Brünnhilde, kérlek!

BRÜNNHILDE

Én kérlek: f e l e j t s e l. –

Próbáld föl visszaszerzett zálogunkat,

Tündöklő Gutruném.

GUTRUNE

Próbálom én,

De nem megy. Szűk. Brünnhilde, fáj… nagyon szűk!

Nézd: megdagadt, már lángvörös az ujjam.

(A kivetítőn Gutrune keze)

BRÜNNHILDE

Szegényke, nem akartam… Jó, segítek

Leszedni. Ejnye –

GUTRUNE

Irgalmatlanul fáj.

BRÜNNHILDE

Szorítsd csak össze a fogad. Segítek.

Eez aaz… Megvan. Volt, nincs a kurva fém.

Ugye, csak lekínlódtuk? Sikerült!

Föllélegezhetsz, drágám. – Kell a francnak!

(Gutrune jobb keze eltűnik a kivetítőről: megint körkapcsolás. Brünnhilde

elhajítja a gyűrűt, amely végigcsilingel a templom lépcsőin. Hagen sápadtan szalad utána, de Woglinde megelőzi. Fölkapja a gyűrűt a földről, egy pillanatra a fény felé tartja, aztán mosolyogva adja vissza Siegfriednek, aki zavartan

vágja zsebre. Brünnhilde és Gutrune föllépnek a lépcső tetejére, és átölelik

egymást)

SKULD

Tapsot nekik! A mindenekfölötti

Gay pride.

BRÜNNHILDE

Csöndet, kedves barátaim.

(Elhalkul a moraj. Orgonaszó)

Ezen a fényességes nagy napon

Köszöntöm újdonsült menyasszonyom:

Köztem s közötte

Arany kapcsát maga Freia kötötte.

GUTRUNE

Eljött a rég óhajtott alkalom:

Ma egybekel két híres hajadon.

Áldásokat vár

A sok közül a legváratlanabb pár.

(Az elöl állók megint rizst szórnak Brünnhildére és Gutrunéra)

GERENOT

A lány a szomszédból… A fene se

Gondolta volna, hogy Brünnhilde őt is

Behálózza.

VOLKER

Olyan aranyosak.

GERENOT

Nézd: nagyseggű nimfácskák hintenek

A fejükre tengernyi rizsszemet.

GISELER

(Hagenre néz, és kárörvendően suttogja)

Felsült kis násznagy, a sarokba bújj el!

A templom előtt kaptak kosarat

Jelöltjeid, a Siegfried meg a Gunther;

De tündérkéidnek a csók szabad…

Úgy kell neked, Hagenke, úgy kell, úgy kell!

Kicsúfol mind a két cukorfalat.

GERENOT

A lagziig párat sodorhatunk még…

GISELER

Pattintunk valamit?

VOLKER

Azon ne múljék.

(Mindhárman el a balszélen)

WALKÜRÖK KARA

Akár a fűszeres bor,

A lányok vére felforr;

Meseszép

Földi kép,

Ha őrájuk tekintesz.

Mondd, mi köt

Bárki nőt

Holtáiglan a hímhez?

Égnek a Föld

Küld jelet innen,

Mindegyik isten

Fényt örökölt.

SCHWERTLEITE

Nézzétek a lányok arcát,

Gyönyörből sosem elég:

Két vadmacska! ők vontatják

Freia arany szekerét.

(Megint beborul és szemetelni kezd az eső. Fényszórók pásztázzák a Dóm

teret, aztán villogni és halványodni kezd a fényük)