Önvád

Handke, Peter  fordította: Weiss János, színház, 2015, 58. évfolyam, 6. szám, 637. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

 

Libgartnak

 

Ez egy beszéd-darab, egy férfi és egy nő hangjára. Szerepek nincsenek. A férfi és a nő hangja egymáshoz igazodik, egymást váltogatja, néha egyszerre szólal meg, csendesen vagy hangosan, kemény átmenetekkel. Így jön létre az akusztikus rend. A színpad üres. A férfi és a nő hangosítókat és mikrofonokat használ. A nézőtér és a színpad végig világos. A függönyt nem használjuk, így a darab végén sem hullik le.

 

Világra jöttem.

Létrejöttem. Nemzettek. Keletkeztem. Növekedtem. Megszülettem. Bevezettek a születési nyilvántartásba. Öregedni kezdtem.

Mozogtam. A testem egyes részeit mozgattam. Egy helyben maradva is mozogtam. Eltávolodtam az egyik helyről. Az egyik helyről a másikra mozogtam. Mozognom kellett. Mozogni tudtam.

Mozgattam a számat. Cseperedett az értelmem. Észrevettek. Kiabáltam. Beszéltem. Zajokat hallottam. Megkülönböztettem a zajokat. Zajokat hoztam létre. Hangokat hoztam létre. Nyelvi hangokat hoztam létre. Hangokat, zajokat, nyelvi hangokat tudtam létrehozni. Tudtam beszélni. Tudtam kiabálni. Tudtam hallgatni.

Láttam. A már látottat újra láttam. A már látottat újra felismertem. Az újra látottat újra felismertem. Észleltem. A már észleltet újra észleltem. Tudatosodtam. A már észleltet újra felismertem.

 

(…)

 

Az időben éltem. A kezdetre és a végre gondoltam. Magamra gondoltam. Másokra gondoltam. Kiléptem a természetből. Létrejöttem. Természetellenessé váltam. Eljutottam a saját történetemhez. Fölismertem, hogy az én más, mint a te. El tudtam mesélni a saját történetemet. El tudtam hallgatni a saját történetemet.

Valamit tudtam akarni. Valamit tudtam nem akarni.

Megcsináltam magam. Azzá tettem magam, aki vagyok. Megváltoztam. Mássá váltam. Felelős vagyok a saját történetemért. Mások történetéért is felelős vagyok. Egy történet lettem más történetek között. A világot a sajátommá tettem. Megjött az eszem.

Már nem csak a természetet követtem. Szabályoknak kellett eleget tennem. Kellett. Eleget kellett tennem a történelmileg kialakult szabályoknak. Cselekednem kellett. Le kellett mondanom. Hagynom kellett, hogy valami megtörténjék. A szabályokat meg kellett tanulnom. A szabályok metaforájaként megtanultam a „szabályok vashegyű csapdáit”. Megtanultam a viselkedés és a gondolkodás szabályait. Általános és különös szabályokat tanultam. Szabályokat tanultam, amelyek a levegőre, a vízre, a tűzre és a földre vonatkoznak. Megtanultam a szabályokat és a szabályok kivételeit. Megtanultam az alapvető szabályokat és a levezetett szabályokat. Megtanultam, mi az, hogy kell. Társaság-képes lettem.

Valamivé váltam: ezt-azt meg kellett tennem. A saját kezemmel tudtam enni: meg kellett tanulnom, hogy ne koszoljam össze magam. Képessé váltam átvenni mások szokásait: el kellett hagynom a saját rossz szokásaimat. Meg tudtam különböztetni egymástól a forrót és a hideget: kerültem a tűzzel való játszadozást. Megtanultam megkülönböztetni a jót és a gonoszat: a gonoszat kerülnöm kellett. Megtanultam játékszabályok alapján játszani: kerülnöm kellett a játékszabályok megsértését. Megtanultam belátni a tetteim jogtalanságát, és e belátás szerint cselekedni: kerülnöm kellett a helytelen tetteket. Megtanultam használni a nemi erőmet: kerülnöm kellett a nemi erő helytelen használatát.

A szabályok utolértek. A személyi adataim ismertek lettek. A lelkemet beszennyezte az eredendő bűn. A játékaimat bevették egy jegyzékbe. A betegségeimet kórlapokon rögzítették. A cégemet fölvették egy cégjegyzékbe. A különös ismertetőjegyeimet egy személyleírás tartalmazza.

Felnőtt lettem. Cselekvőképes lettem. Szerződőképes lettem. Képessé váltam az akarásra.

Egy bizonyos időponttól kezdve bűnöket követhettem el. Egy másik időponttól kezdve bíróság előtt felelősségre vonhattak. Megint egy másik időponttól kezdve elveszíthettem a becsületemet. Megint egy másik időponttól kezdve egy szerződéssel valaminek a megtételére vagy meg nem tételére kötelezhetnek.

Vagyoni elégtételre kötelezhetnek. Jóvátételre kötelezhetnek. Egy állásra kötelezhetnek. Szolgálattételre kötelezhetnek. Iskolavégzésre kötelezhetnek. Oltásra kötelezhetnek. Ellátásra kötelezhetnek. Fizetésre kötelezhetnek. Vizsgálatra kötelezhetnek. Nevelésre kötelezhetnek. Bizonyításra kötelezhetnek. Biztosításra kötelezhetnek. Igazolásra kötelezhetnek. Jelentkezésre kötelezhetnek. Szórakoztatásra kötelezhetnek. Végrehajtásra kötelezhetnek. Tanúskodásra kötelezhetnek.

Létrejöttem. Felelőssé váltam. Bűnössé váltam. Felmenthetővé váltam. Vezekelnem kellett a történetem miatt. Vezekelnem kellett a múltam miatt. Vezekelnem kellett a korom miatt. Csak a korommal együtt születtem meg.

A kor mely követelménye ellen vétettem? A gyakorlati ész mely követelménye ellen vétettem? Milyen titkos paragrafusok ellen vétettem? Milyen program ellen vétettem? A világrendszer mely törvényei ellen vétettem? Az alvilág mely törvényei ellen vétettem? A tisztesség miféle primitív szabályai ellen vétettem? Egy párt mely irányvonalai ellen vétettem? A színház mely törvényei ellen vétettem? Milyen vitális érdekek ellen vétettem? Milyen puha törvények ellen vétettem? Milyen szokásjog ellen vétettem? A perc mely parancsai ellen vétettem? Milyen életszabályok ellen vétettem? Milyen parasztregula ellen vétettem? Milyen szerelmi szabályok ellen vétettem? Milyen játékszabályok ellen vétettem? A kozmetika mely szabályai ellen vétettem? A művészet mely szabályai ellen vétettem? Az erősebb milyen joga ellen vétettem? A kegyelet milyen követelményei ellen vétettem? A törvénytelenek milyen törvénye ellen vétettem? A változékonyság milyen vágya ellen vétettem? Az evilág és a túlvilág milyen törvényei ellen vétettem? A helyesírás mely szabályai ellen vétettem? A múlt mely jogával szemben vétettem? Vétettem a világ szabályai tervei, eszméi, posztulátumai, alaptételei, etikettjei, törvényalkotása, általános véleménye és formulái ellen?

Valamit megtettem. Valamit elmulasztottam. Valamit megengedtem. Megnyilvánultam. Megnyilvánultam, gondolatokon keresztül. Megnyilvánultam, megnyilvánulásokon keresztül. Megnyilvánultam a törvények személytelen hatalma és a jó erkölcsök előtt. Megnyilvánultam Isten személyes hatalma előtt.

Mozgásokban nyilvánultam meg. Cselekedetekben nyilvánultam meg. A mozdulatlanságban nyilvánultam meg. A tétlenségben nyilvánultam meg.

Valamit jelentettem. Minden megnyilvánulásomban jelentettem valamit. Minden megnyilvánulásomban a szabályok teljesítését vagy megvetését jelentettem.

Megnyilatkoztam a köpésen keresztül. Megnyilatkoztam a rossz érzésem bemutatásán keresztül. Megnyilatkoztam a tapsoláson keresztül. Megnyilatkoztam a szükségeim elintézésén keresztül. Megnyilatkoztam a használhatatlan és a használt tárgyak eldobásán keresztül. Megnyilatkoztam az élőlények megölésén keresztül. Megnyilatkoztam a tárgyak szétzúzásán keresztül. Megnyilatkoztam a lélegzésen keresztül. Megnyilatkoztam az izzadáson keresztül. Megnyilatkoztam a könnyezésen és az orrfújáson keresztül.

 

(A teljes szöveg az archívum frissítésétől válik olvashatóvá.)