[Barázdákkal…]; [A fa elhamvadt…]; [A vörös selyemfüggönyt…]

Raimund, Hans  fordította: Schein Gábor, vers, 2006, 49. évfolyam, 12. szám, 1200. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

[Barázdákkal…]

 

BARÁZDÁKKAL földbe vésve

Csúszós jég üvegével

Traktorkeréknyomok

 

A kortalan hó súlya

Alatt és az almáktól

Melyek a fán rohadtak el

Eltört a korhadt ág

Feketerigók legelője

 

Dióhéjak üresen

Egy halom fehér tollpehely

Macskatalpnyomok

 

A hófoltos ferde

Pajtaablakon a legyek

Halálra fárasztják magukat

 

 

[A fa elhamvadt…]

 

A FA ELHAMVADT a kályhában

Fedőket veszünk elő a ládákból

– Alulról szelel – és a lábakat

A tapétázott sámlira állítjuk

 

A görbe padlódeszkák alatt

Patkányjáratok (dióhéjak

Fél krumplik olívaformájú

Sárdarabok) Keserű magokat

 

Szórtunk szét tiszta helyeken

Hogy a rágcsálók így

Megtréfálhattak? Ne aggódj

Csak hallgasd motozásukat

 

A lyukacsosra rágott sarkokban

A karosszék szegőlécei mögül

 

 

[A vörös selyemfüggönyt…]

 

A VÖRÖS SELYEMFÜGGÖNYT

Lassan behúzom. A párkányon

Az agyagmadarak egyforma magasra

Rebbennek: a sas és vele a szikla

A porcelánkondor a galamb

A szárnyatlan kacsa mely még

Nem látott sütőt

Zajtalanul

Ereszkednek szemben a nyíróriásra

Látom őket hintázni

Az erős ágakon látom

Hogy figyelik a fenyegetően

Nyíló vastag gyantadudorral

Övezett odút a törzsön

Melyből kitudjami röppenhetne elő

Látom hogy figyelik a házat

A fóliadarabokkal

Beragasztott ablakot

És kedvemre van

Elzavarni az így

Agyagba merevülteket

A meleg szobából nézem

Ahogy odakint a hidegben

Gunnyasztanak

A függönyt

Lassan visszahúzom ott ül

A párkányon a kacsa a galamb

A kondor és a sas

És tekintetüket a szemközti

Nyíróriásra szegezik

SCHEIN GÁBOR fordításai