Affolter, Meyer, Beil

(Don Juan, avagy a boldog család)

Esterházy Péter  dráma, 2006, 49. évfolyam, 11. szám, 1080. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

Csorba Győzőnek

 

AFFOLTER - a rendező és anya és feleség

MEYER - a fia

BEIL - férje és Don Juan és Hermann Beil

A színhely - színpadias Sevilla

A kor - jó kosztümök kora

 

AFFOLTER

Nem nem nem nem nem

Beil

Maga nem egy színész

nem egy par excellence színész

Ezt tudom én

tudja maga

ez tudva van Beil

de Beil

maga evvel ne foglalkozzék

Magának nem kell magát

hogy úgy mondjam

ontológiailag

sem ontologiailag sem historialig elhelyezni

Ne gondoljon arra

hogy maga nem színész

Egyébként is

mi az hogy színész

MEYER

Színház az egész világ

és

színész benne minden ember

AFFOLTER

Maga

MEYER

Minden ember

AFFOLTER

Maga

most

ebbe ne

szóljon bele

Nekem sem kell magukat

hogy úgy mondjam

sem ontológiailag sem históriailag elhelyezni

A szöveget se

Egyszerű szerző egyszerű szövege

Ne komplikáljuk túl

adjuk meg neki a tiszteletet

mint minden szövegnek

De túlkomplikálni nem

nem túlkomplikálni

Beil

mint jól tudja

maga mindent jól tud

ez egy Don Juan-szöveg egy Don Juan utáni korból

Post trans über Don Juan

Emlékszik

maga mindenre emlékszik

milyen pontos és reménytelenül kietlen

Max Frisch

Max Frisch színhely- és kormeghatározása

a Don Juan-darabjában

MEYER

A színhely színpadias

AFFOLTER

Maga

most

ebbe ne

Beil

BEIL

A színhely színpadias Sevilla

A kor jó kosztümök kora

AFFOLTER

Úgy van

Beil

Tud maga

ha akar

Mindent tud

A színház bolondja

mindent

Az első csak szellemes

és pontos

Emlékeztet minket

hogy színházban vagyunk

MEYER

Színház az egész

AFFOLTER szigorúan ránéz

Emlékeztet minket

hogy színházban vagyunk

Salzburgot

ab ovo

így építették

Mindig elfelejtem Beil

hogy maga is osztrák

Az ember azt elfelejti

hogy valaki osztrák

Meghallom

hogy osztrák

és elfelejtem

hogy osztrák

Vajon így van evvel

egy osztrák

is

Beil

Ne válaszoljon

BEIL nem válaszol

AFFOLTER

Olyan egyszerű

az osztrákokat szidni

primitív

Olyan kézenfekvő

A németeket is

szidni a németeket is

egyszerű

Ők még örülnek is

szeretik

Szeretik

ha szidják őket

A magyarokat is

egyszerű

kézenfekvő

szidni

Látsz egy rossz pincért

Limában

langyosan hozza ki a homárt

és közben

veszekszik a kenyereslánnyal

és könnyű izzadságszaga van

melyet az enyhe tengeri szél röpít

a zord Beil

a zord

Andok felé

és rögtön azt mondod

ez biztos magyar

Magyar

Szociológiailag is valószerűsíthető

1956-ban mehetett ki

56

50 éve épp 50 éve

Elég öreg lehet

Egy öreg magyar pincér Limában

izzadságszagban

aki soha nem ehetik gulyást

csak

homárt

Szomorú ez Beil

És már a kenyereslány se akar lefeküdni vele

Savanyú vagy János bácsi

ezt mondja a kenyereslány Beil

Janosch batschi Beil

Nem beszélek összevissza Beil

nem minden rendező hülye

és nem minden dramaturg fényes mint a nap

De hát ezt maga tudja Beil

mindent tud

maga színházi ember

a színház őrültje

mindenestül a színház őrültje

Tehát János bácsi

mondja a kenyereslány

tehát magyarul mondja

Erre szokott rá az ágyban

a limai ágyban

Egy limai ágyban Beil varázsosan hangzik

fölteszem varázsosan hangzik

fölteszem maga is fölteszi Beil

varázsosan hangzik hogy János bácsi

MEYER

János bá

AFFOLTER szigorúan ránéz

BEIL

János bácsi

AFFOLTER

Kizárólag az ágyban

Amikor kiszeretett belőle

a kenyereslány

a kenyereslány János bácsiból

akkor már nem János bácsinak szólította

hanem hogy szólította Beil

Beil

Nem kell ahhoz magyarnak lenni Beil

hogy egy magyart megértsünk

Minthogy ők se értik magukat

így aztán szabad a pálya

Nos Beil

MEYER nem tud megszólalni

AFFOLTER

Maga most ebbe ne

Csönd

MEYER

Don Juan

így hívta a kenyereslány

BEIL

Don Juan

az ágy után

így hívta a kenyereslány

AFFOLTER

No de hol is hagytuk abba Beil

Mert valahol abbahagytuk

Látja Beil

ez Don Juannal nem fordulhat elő

És mért nem fordulhat elő

Meyerhez

Maga most ne

Mert Don Juan a pillanaté

Nem hagyja abba

mert nem is kezdi el

És mért Beil

Maga most ne

MEYER

Hagyjanak békén

Hagyjanak békén az érzelmi életükkel

Jó hogy már nem szex

Öt évig nem beszéltem Beillel

egy hónapja beszélünk

és akkor rögtön ezt

Öt év az már idő

AFFOLTER

Don Juan a pillanat embere

A pillanat nem kezdődik

és nem végződik

A pillanat végtelen

De mi hol hagytuk abba Beil

Lenne szíves

BEIL

Nem

Csönd

AFFOLTER

Nem

Mi az hogy nem

Rendben Beil

Maga egy színházőrült Beil

A színházőrültek élete hosszú Beil

Rendben

De nem biztos hogy szerződést is kapnak

Folytassa

Mondja

BEIL

Már megmondtam

Nem nem nem nem

Többet nem mondom

AFFOLTER

Ah Beil

bocsásson meg

Én csak most jöttem rá

hogy maga

hogy maga már a szöveget

Már megmondtam

Nem nem nem nem

Ah Beil

Hogy maga már a szöveget mondja

Szóval hogy a maga nemje művészi nem

nem pedig szakszervezeti ellenállás

Helyes Beil

A szakszervezet fontos

de a művészet fontosabb

ezt maga tudja

mindent

MEYER

Vita brevis ars longa

AFFOLTER

Kuss

Én hibáztam Beil

Milyen érzéki a maga ajka

erre lehetne építeni

erre a fényre

erre a gyöngyházragyogásra

MEYER

Kihasználnak

és ezért aztán

meggyűlölnek

AFFOLTER

Nem ellen

nem anti

nem anti-Don Juan Beil

A maga Don Juanja nem

Ezt értse meg

A maga Don Juanja

mint egy Don Juan-alakú űr

A jelenléte egy Don Juan-alakú

jelenléthiány

Ért engem Beil

Feleség gyerek

ennek a Don Juannak családja van

családja Beil

Contradictio in adjecto

Tanult latint Beil

BEIL

Tanultam

És ógörögöt is

Giga:s giganta gigantos giganti gigan

És

Gigante gigante gigantoin gigantoin gigante

AFFOLTER

Elég

BEIL

Természetesen

csönd üvölt

Gigantes gigantas giganto:n gigantes

csönd

AFFOLTER

Édesem

hát én ezt nem tudtam

hogy ez magának ennyire nehéz

Sztanyiszlavszkij

Ne gondoljon mindig

Sztanyiszlavszkijra

BEIL

Nem gondolok

AFFOLTER

Peynmann

Mindig Peynmannra se

BEIL

Nem gondolok

AFFOLTER

Helyes Beil helyes

Folytassuk

Szóval az a “nem”

az Don Juan-i nem

az egy fáradt nem

egy unatkozó nem

Ez a nem nem mond semmit

nem negál semmit

hiszen nincsen állítás

És egyáltalán

Don Juannak nincsen köze a szavakhoz

Néha nemet mond

néha igent mond

azt mondja szeretlek

azt mondja nem szeretlek Beil

BEIL

Nem szeretlek

AFFOLTER

De ez semmit nem jelent

semmit

ez csak afféle zene

Don Juan csábító

és a csábító nyelve a zene

MEYER pofát vág

Kierkegaard

AFFOLTER szigorúan ránéz

Nézze csak Beil

ezt hagyjuk ki

Kölni kuki müncheni mumi berlini baszi

Salzburgi szuszpenzor

BEIL kérdezi

Szuszpenzor

MEYER

Heretartó

Tasak formájú tartó amely a lógáló herék

álmodozva

Lógáló

AFFOLTER

Ezt mind kihagyjuk

Köln München Berlin Salzburg

ezt mind kihagyjuk

Ezek azt hiszik

ezek a magyarok azt hiszik

hogy minden

minden ami a lábuk közt van

az szellemes

Kihagyjuk

De hiába Meyer

hiába

mert magának ezekről már eszébe jutott

mi jutott az eszébe

az anyja jutott az eszébe

MEYER

Anyuka

AFFOLTER

Aki én vagyok

MEYER

Micsoda zsémbes hárpia lett öregkorára

Egy markotányosnő

folyton kínozza

apát folyton kínozza

csak mondja csak mondja csak mondja

mindig tudja mikor sok

és addig mindig el is megy

akár egy gép

Hárpiagép

Aki még szenved is

AFFOLTER mint anya

Gyere csak ide kicsi fiam

Gyere

Itt van nemde

nemde

ez a te apád

Egy kész Don Juan

Nahát

Akkor kérdezd meg most tőle

kicsi fiam

hogy szeret-e engemet

Így direkt

hogy szeret-e engemet még

MEYER

De anyuka

AFFOLTER mint anya

Kérdezd meg szó szerint

AFFOLTER

És itt rángatni kezdi az anya a fia inge ujját

Maga Beil

maga pedig lehajtja a fejét

Mindenki azt hiszi

a felesége azt hiszi

a fia azt hiszi

én azt hiszem

a nézők is azt hiszik

hogy maga egy ripacs

önsajnálat

önsajnálatból ripacsizmus

lehajtott fej

világfájdalom

Nix világfájdalom Beil

nix nix nix

Lehajtja Beil

de unalmában hajtja le

Maga Don Juan Beil

Aki meg van hódítva

az unalmas

MEYER

De anyuka

AFFOLTER mint anya

Nix deanyuka

AFFOLTER

Lehajtani

Lehajtani a fejet

Maga is lehajtani

De itt nincs semmi

Csak szimmetria

AFFOLTER mint anya

Jellemző

apa és fia

Mintha ikrek volnának

Egyik kutya

másik eb

MEYER magának

Micsoda szemérmetlenség

nem kérdezek semmit

Hagyjanak békén

Hagyjanak békén az érzelmi életükkel

Jó hogy már nem szex

Öt évig nem beszéltem az apámmal

egy hónapja beszélünk

és akkor rögtön ezt

Öt év az már idő

Anyjának

Ne rángasson mama kérem

AFFOLTER mint anya

Rendben kisfiam

nem rángatlak

igazad van

nem rángatlak

Csak kérdezd meg szépen

apádat

szeret-e

MEYER

Persze hogy szeret

AFFOLTER mint anya

Ne segíts

Kérdezd meg

MEYER

Nem kérdezem

Csönd

BEIL nagyon halkan

Kérdezzél meg

MEYER

Apa

Apa te

Apa te szeretted

a mamát

BEIL

Nem

AFFOLTER mint anya; kezét az ég felé csapja, mint

futballisták gól után

Ugye

Megmondtam előre

Te is láthatod

nem szeret

svarc auf vejsz nem szeret

te vagy fiam rá az élő bizonyíték

nem szeret

Hetvenhárom éves

és nem szeret

Tessék

Hetvenhárom

MEYER nevetni kezd, halkan és gyorsan; mintha

ez volna a vége, aztán mégis folytatódik

AFFOLTER mint anya

Mondja meg

mondja meg még egyszer

szeret-e

BEIL

Nem szeretem

Már megmondtam

Nem nem nem nem

Többet nem mondom

 

 

Jegyzet

A szöveg Hermann Beil kérésére íródott, aki, többek közt, dramaturgként Claus Peymann munkatársa, aki, többek közt, Thomas Bernhard rendezője. A címforma rá utal, a “Ritter, Dene, Voss”-ra, ahogy ott, itt is a játszó színészek neve adja a címet. A dramolettet (Bernhard-szó) Salzburgban mutatták be 2006 májusában, több más “Don-Juan-szöveggel” és Mozart-zenével együtt, Therese Affolter, Markus Meyer és Beil közreműködésével.

A 2005. szeptemberi Jelenkor olvasója még más összefüggésekre is lelhet. (ep)